Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Egå Gymnasium Dialog mellem fagene og erhvervslivet Startkonference 5. September 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Egå Gymnasium Dialog mellem fagene og erhvervslivet Startkonference 5. September 2011."— Præsentationens transcript:

1 Egå Gymnasium Dialog mellem fagene og erhvervslivet Startkonference 5. September 2011

2 Egå Gymnasium Velkomst •Til vore gamle samarbejdspartnere –Århus Statsgymnasium –SBK –Virksomheder fra det gamle netværk •Til vore nye samarbejdspartnere –Nye virksomheder fra Århus, Skive og Lemvig –Skive Gymnasium –Lemvig Gymnasium

3 Egå Gymnasium Disposition •Baggrunden for projektet •Formålet med projektet - generelt •Indhold i projektet – generelt og om produkter •Forventede resultater •Dagens program

4 Egå Gymnasium Erhvervsliv som motivationsfaktor i gymnasiet Samarbejde mellem SBK, Århus Statsgymnasium og Egå Gymnasium Og en række virksomheder

5 Egå Gymnasium Formål •Fastholdelse – reduktion af frafald •Afprøve om det bliver sjovere at gå på gymnasiet, fordi elevernes viden bliver brugt i praksis •Etablering af netværk og samarbejde med virksomheder •Arbejde med innovative arbejdsformer •Videreuddannelse af lærerkollegium –Klassens lærere –Vidensdeling til skolens lærere –Vidensdeling udenfor skolen

6 Egå Gymnasium Formål med ”Dialog mellem fagene og erhvervslivet” •Fremme elevernes interesse for skolens fag •Give nye udfordringer til de dygtige elever – talentpleje •Fremme elevernes motivation for skolens fag •Fremme innovation

7 Egå Gymnasium Formål med ”Dialog mellem fagene og erhvervslivet” •Styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og skoler •Skabe en fælles referenceramme mellem erhvervsliv og skoler •Etablering af netværk mellem skoler og virksomheder •Videndeling om samarbejdet til andre virksomheder og skoler

8 Egå Gymnasium Indhold efterår 2011 •Intro-konference •Lærere på 2 dages virksomhedsbesøg •Opsamlingskonference Produkt: udarbejdelse af idékatalog og besøgsmanual

9 Egå Gymnasium Indhold forår 2012 •Lærerne udarbejder undervisningsforløb, hvori indgår samarbejde med en eller flere virksomheder •Midtvejskonference med deltagelse af lærere, virksomheder og elever Produkt: samling af eksempler på undervisningsforløb, hvor virksomheder inddrages

10 Egå Gymnasium Indhold efterår 2012 •Lokale netværksmøder mellem skoler og virksomheder •Lærerne udarbejder 2. runde af undervisningsforløb, hvori indgår samarbejde med en eller flere virksomheder Produkt: samling af eksempler på undervisningsforløb, hvor virksomheder inddrages SBK udarbejder en showcase til videndeling

11 Egå Gymnasium Indhold forår 2013 •Visionsseminar med deltagelse af lærere, virksomheder og elever •En arbejdsgruppe laver opsamling på arbejdet Produkt: lærerkursus og en materialesamling om ”dialog mellem fagene og erhvervslivet”.

12 Egå Gymnasium Resultater •Undervisningsforløb der inddrager samarbejde mellem fag og virksomheder –Fagfaglige eller flerfaglige •Enkelt elever der samarbejder med virksomheder f.eks. i forbindelse med større opgaver •Innovative lærere i forhold til faglighed og virksomhedssamarbejde

13 Egå Gymnasium Resultater •Fagligt engagerede og innovative elever •Udvikling af ideer til gensidig inspiration •Skole- og virksomhedskultur der beriger og udfordrer hinanden •Videreførelse af de opståede netværk også efter projektperioden

14 Egå Gymnasium Resultater •Fortsatte konferencer om samarbejdet mellem virksomheder og skole •fortsat udvikling af nye undervisningsforløb på skolerne •Bedre rustede skoler til samarbejdet •Etablering af netværk

15 Egå Gymnasium Dagens program 09.30 – 10.00 Kaffe og rundvisning p å Eg å Gymnasium. V/ Lise Hansen, vicerektor Eg å Gymnasium 10.00 – 10.30 Velkomst, pr æ sentation, program - og hvad er meningen? V/Lise Hansen 10.30 – 11.30 ” Fremtidens kompetencer i ungdomsuddannelserne ” og samarbejdet med erhvervslivet. Opl æ g og dialog v/Svend Berg, Uddannelsesleder Dansk erhverv 11.30 – 12.30 Hvad skal det handle om? Dialogcafe med fokus p å opbygning af et idekatalog til brug i det videre arbejde og udviklingen af samarbejdet mellem Gymnasier/HF og virksomhederne V/ John Hermansen, adm.dir. SBK Scandinavias A/S

16 Egå Gymnasium Dagens program 12.30 – 13.15 Frokost 13.15 – 13.45 Erfaringer med samarbejde mellem Gymnasium og erhvervsliv. V/ Steen Hjuvler Nielsen, Chiminova 13.45 – 14.00 Pause. 14.00 – 14.50 Idekatalog og faglighed. Med udgangspunkt i opl æ gget til idekataloget gennemf ø res en dialog, hvor fokus er p å sammenh æ ngen mellem ideerne og faglighed. V/ John Hermansen 14.50 – 15.00 Afrunding og det videre arbejde. V/Lise Hansen 15.00 – 16.00 Opsamling og det videre arbejde i projektet. Dialog mellem l æ rerne om dagens arbejde og det videre arbejde i de lokale netv æ rk.

17 Egå Gymnasium Velkommen Og god arbejdslyst


Download ppt "Egå Gymnasium Dialog mellem fagene og erhvervslivet Startkonference 5. September 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google