Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udvikling af informationskompetencer hos folkeskoleelever i 9. klasse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udvikling af informationskompetencer hos folkeskoleelever i 9. klasse"— Præsentationens transcript:

1 Udvikling af informationskompetencer hos folkeskoleelever i 9. klasse
Et undervisningsforløb udarbejdet af Christina, Lotte, Marit og Pernille, hold 2 årgang 04

2 Program for gennemgang af afløsningsopgaven
Overordnet gennemgang af undervisningsforløbet - Pernille Gennemførelse af udvalgt undervisningssekvens – Christina og Marit Det refleksive hjørne. Fordele og ulemper ved valg af hjemmeside som slutprodukt - Lotte Spørgsmål og diskussion - Alle

3 Overordnet gennemgang af undervisningsforløbet
Formål At udvikle skoleelevers informationskompetence gennem et aktivt samarbejde mellem lærere og folkebibliotekarer Målgruppe 9. klasses skoleelever Idé Undervisningssekvens som forløber til 9. klassernes tværfaglige eksamensprojekt

4 Design af undervisningsforløbet
Undervisningen er struktureret efter vigtige faser i et informationssøgningsforløb: Erkende information Finde information erfaringsudveksling Evaluere information Anvende information Kommunikere information  Progression i undervisningen

5 Bærende principper for undervisningsforløbet (listet i tilfældig orden)
Motivation Erfaringspædagogik (learning-by-doing princippet) Refleksion – både af fagligt udbytte og egenindsats Erfaringsudveksling Dialog – både lærer/elev og elev/elev Hensyntagen til elevernes forskellige læringstilgange

6 … og hvor og hvordan kommer det så til udtryk i vores undervisning?

7 Motivation – eksempelvis:
Formålet med undervisningen fremstår klart fra starten og gennem hele forløbet Medbestemmelse Valg af underemner Valg af slutprodukt Forskellige typer af undervisere Lærere Folkebibliotekarer Skiftende læringsrum – i fysisk forstand  Skole Folkebibliotek Undervisningsforløbet munder ud i et slutprodukt

8 Erfaringspædagogik – eksempelvis:
Begrænset katederundervisning Eksperimentel læring Gennem gruppearbejdet Besøg på folkebiblioteket Udarbejdelse af slutprodukt

9 Refleksion – eksempelvis:
Ved erkendelse af informationsbehov Ved evaluering af fremfundne informationskilder Ved slutprodukt Ved slutevaluering af hele undervisningsforløbet

10 Erfaringsudveksling - eksempelvis
På gruppeplan sammen med en bibliotekar i forbindelse med informationssøgeprocessen På klasseplan gruppevis sammen med en bibliotekar i forbindelse med informationssøgeprocessen På klasseplan inden fremlæggelse af slutprodukt

11 Dialog - eksempelvis Brainstorm ved valg af emner Gruppearbejdet
Gennem refleksioner og erfaringsudveksling Fremlæggelse af slutprodukt

12 Hensyntagen til elevernes forskellige læringstilgange - eksempelvis
Varierede undervisningsmetoder ”Forelæsning” - introduktionen Gruppearbejde Fremlæggelser Arbejdsmetoder Teoretisk Praktisk Gruppedannelse gennem læringsstiltest Er først og fremmest med til at skabe forståelse og opmærksomhed omkring forskellige læringstilgange blandt eleverne

13 Udvalgt undervisningssekvens
Praktisk undervisningsforløb Brainstorm

14 Det refleksive hjørne. Fordele og ulemper ved valg af hjemmeside som slutprodukt
Skal produktet fra elevernes projektopgave være et eksplicit krav fra lærernes/bibliotekarernes side? F.eks. En fælles hjemmeside (Vores elevers valg i 9.klasse) en fakta-artikel en quiz et live-rollespil Linksamling mv. At lægge op til en diskussion af, hvordan viden kan anvendes stiller krav til elevernes refleksivitet: Hvad er viden og hvordan kan viden kan præsenteres på forskellig måde.

15 Det refleksive hjørne. Fordele og ulemper ved valg af hjemmeside som slutprodukt
Refleksioner ved valg af slutprodukt Vil et muligt slutprodukt som en fælles hjemmeside flytte fokus fra at søge information? Er det for svært for eleverne? Hvordan gør man det i et undervisningsforløb? Hvem skal styre? Hvordan kan man tage højde for at alle elever kommer til at arbejde med noget som de gerne vil? Hvordan sikrer vi at alle facetter er repræsenteret i slutproduktet, - så den viden som eleverne har fået også bliver brugt i produktet? Diskussion: hvilke fordele og ulemper er der ved at lave en hjemmeside?

16 Det refleksive hjørne. Fordele og ulemper ved valg af hjemmeside som slutprodukt
Holdning 1: fordele Udfordring for eleverne og lærerne Styrke elevernes samarbejdsevner i projektform Fokus på at anvende kommunikation og skabe et fælles produkt Holdning 2: ulempe For svært at styre For svært for eleverne Fokus flyttes fra at søge information til at anvende information – kendskab til online systemer og databaser

17 Det refleksive hjørne. Fordele og ulemper ved valg af hjemmeside som slutprodukt
Det vigtige spørgsmål er hvilken form for læring er der ved valg af fælles hjemmeside?

18 Det refleksive hjørne. Fordele og ulemper ved valg af hjemmeside som slutprodukt
Lave hjemmeside Skabe refleksivitet i forhold til roller i gruppen Læreren er koordinator Skabe egen mening i forhold til informationskaos Skabe ejerskab i opgave Holistisk tankegang Tillid til elevers egen-styring Viden skabes udfra elevernes egen (interaktive) omdannelse af information (Dewey) Ikke lave produkt Traditionel informations-søgningskursus Læreren skal motivere eleverne Læreren har ejerskab til opgave Analytisk tankegang Læreren ved bedst Viden findes i databaserne


Download ppt "Udvikling af informationskompetencer hos folkeskoleelever i 9. klasse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google