Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ForfatterUKL Workshop Cooperative learning. ForfatterUKL dagsorden •Introduktion af CL •Arbejde i par og teams med strukturer •Plenum •Afrunding •Spørgsmål.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ForfatterUKL Workshop Cooperative learning. ForfatterUKL dagsorden •Introduktion af CL •Arbejde i par og teams med strukturer •Plenum •Afrunding •Spørgsmål."— Præsentationens transcript:

1 ForfatterUKL Workshop Cooperative learning

2 ForfatterUKL dagsorden •Introduktion af CL •Arbejde i par og teams med strukturer •Plenum •Afrunding •Spørgsmål

3 Pædagogiske principper •I uddannelsens forløb ……. Lære at handle på helt nye måder. •En af de mest hensigtsmæssige måder at lære det på er gennem erfaringer, oplevelser, refleksioner og fysiske aktiviteter (Grundprincip nr. 2, motivation)

4 •UV skal sikre at alle deltagerne bliver medansvarlige og bidrager. (Grundprincip nr. 3) •ERFA-princip: Baseres på en struktur, hvor deltageres erfaringer nyttiggøres, og hvor der skabes situationer, som giver mulighed for nye erfaringer (Princip nr. 12, Uddannelsesprincipper)

5 ForfatterUKL •Tænk-Par-Del •1 min: Hvor I tænker over hvordan man kan inkludere alle deltagere i undervisningen •2 min: Hvor I diskuterer med sidemanden (par) •5 min i teamet: på at diskutere de ting i er nået frem til i makkerparene. Prøv at blive enige om to gode ideer

6 ForfatterUKL Tænkning bag CL •CL er en overordnet betegnelse for undervisning, hvor eleverne samarbejder efter bestemte principper med henblik på læring(46 strukturer) •Læringssynet er konstruktivistisk •Eleverne skal ikke lære èn af gangen, når læreren har tid, men samtidig. Og hver eneste elev i klassen skal engageres. •Strukturerne skaber motivation •Intensitet i læreprocesser •Konstruktion af viden i fællesskab •Elever inddrages aktivt og systematisk i læreprocessen for sig selv og andre

7 ForfatterUKL

8 ForfatterUKL Fire principper •Samtidig interaktion •Positiv indbyrdes afhængighed •Individuel ansvarlighed •Lige deltagelse •Strukturerne garanterer principperne

9 ForfatterUKL Klasseværelse A •Klasseundervisning m. LÆ i centrum (80% af tid) •Al kommunikation gennem LÆ •Ikke meget taletid pr. elev (20% / elever) •Personlig risikofyldt at deltage •Individuelle opgaver •Elever står ”i kø” for at få hjælp

10 ForfatterUKL Klasseværelse B •Gruppearbejde •Ansvarsfordeling diffus •For styrende – for passiv •Social og faglig status smitter af •Man kan melde sig ud •Hvem taler ?

11 ForfatterUKL Klasseværelse C •CL strukturer, styret på tid •Interaktion mellem elever •Ansvar er indbygget i struktur •Alle formulerer sig aktivt (25 – 50 % af tid) •Struktur gør aktiv deltagelse til en naturlig adfærd

12 ForfatterUKL xx min •Hvert team får en eller to strukturer •I par: Find et eksempel på, hvordan I ser den pågældende struktur anvendt •Del mellem par: feed-back •Fremlæg kort i plenum

13 ForfatterUKL SPIL-principperne ?

14 ForfatterUKL •Indhold + struktur  Undervisningsaktivitet •Strukturerne fremmer forskellige former for læring

15 ForfatterUKL De seks læreprocesdomæner •Teambuilding •Classbuilding •Viden og færdigheder •Tænkefærdigheder •Kommunikative færdigheder •Videndeling •(I UIP opereres med indlæringsområder)

16 ForfatterUKL CL - Strukturer •Viden •En-for-alle •Et spgm. Alle i team skal vide svaret •Mix-par-svar •Opsummering eller rep. LÆ styrer progression •Flip-over-stafet •Rep. Af stof

17 ForfatterUKL CL-strukturer •Færdigheder •Par-tjek •Tjek med parret ved siden af •Chef-sekretær (3 mand frem) •På skift parret •Team-par-solo •Anvende •Expert puslespil •”BSO-aktiviteter”

18 ForfatterUKL CL-strukturer •Tænkefærdigheder •(sortere, analysere, prioritere, evaluere, kombinere, forme og teste hypoteser, argumentere, konkludere, reflektere) •Expert-puslespil •OP-TI-SI-MU •Sortering •5-punktsbefaling

19 ForfatterUKL •Tænkefærdigheder •Tænk-par-del •Tænke selv og forholde sig til andres løsningsforslag (RECCE) •Team-erklæring •Analytisk/kritisk, problemløsende eller innovativ tænkning (Vurdering af løsning ifm placering af poststade)

20 ForfatterUKL Tilpas til forsvaret / HBU •Systemet er udtænkt til folkeskole (børn og unge) og rettes mod ”klasseværelset” •Derfor: TÆNK UD AF BOKSEN! •Kombineres med andre UV-metoder •50 – 80 % med CL (anb. af forfatter) •Stop-strukturer ved ”forelæsninger”

21 ForfatterUKL Hvordan starter jeg i min kommende DEL / UAFD (Modstand) •Kollegialt samarbejde •Månedens struktur(er) •Cooperative coaching •Hvad gør vi på RESOFKUR?

22 ForfatterUKL Hvordan finder man en ”metode” ? 1.TÆNK i læringsstile 2.Strukturér således: • Forpligtende • Aktiverende • Inkluderende • Verbal • Refleksiv Forslag: Cooperativ læring Forbedret UIP metode ”Din metode”

23 ForfatterUKL 4MAT – den komplette model som anvendt på RESOF


Download ppt "ForfatterUKL Workshop Cooperative learning. ForfatterUKL dagsorden •Introduktion af CL •Arbejde i par og teams med strukturer •Plenum •Afrunding •Spørgsmål."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google