Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den nationale faggruppe

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den nationale faggruppe"— Præsentationens transcript:

1 Den nationale faggruppe
Kompetencemål Den nationale faggruppe

2 Hvem er vi? Kaj Nedergård Jepsen UCSyd Mette Hjelmborg UCL
Kaj Østergård VIAUC Anette Skipper-Jørgensen UCN Bent Lindhardt UCSJ (formand) Thomas Kaas Charlotte Krog Skott 2- årig ansættelse – formodentlige dette og næste studieår ud.

3 Kommissorium varetage udformningen af de nationale moduler
varetage den fremadrettede udvikling af disse med sigte på at styrke fagligheden i læreruddannelsen i tråd med aftaleteksten for ny læreruddannelse. styrke systematisk basering af undervisningen på praksisrelevant og evidensbaseret viden. styrke ­grundigere bedømmelse og skærpede eksamenskrav. sikre at it er indarbejdet som pædagogisk redskab i de forskellige fagområder. overveje mulighederne for at indarbejde entreprenørskab i de forskellige fagområde.

4 Der er kompetenceområder
Kompetenceområde 1 er Matematiske emner Kompetenceområde 2 er Matematiske arbejds- og tænkemåder Kompetenceområde 3 er Matematikdidaktik Kompetenceområde 4 er Matematiklærerens praksis.

5 Der er kompetencemål planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget, dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner

6 Der er videns- og færdighedsmål

7 Principper fra ledernetværket
Det skal fremgå, hvilke kompetencemål det enkelte modul handler om. Det kan godt være, at et kompetencemål går igen i flere moduler. Kompetencemålene kan ikke formuleres om eller deles yderligere op. videns- og færdighedsmål kopieres direkte fra kompetencemålsbeskrivelserne men ordlyden kan dog godt deles op, hvis det forekommer hensigtsmæssigt (hvis der fx nævnes flere vidensområder under et vidensmål). Det skal være tydeligt og præcist, hvilke kompetencemål og videns- og færdighedsmål den studerende har arbejdet med i et modul, dels af hensyn til evaluering/prøve i modulet, dels af hensyn til registrering og meritgivning ved overflytning mv.

8 Overordnede principper
Modulerne skal indeholde elementer fra alle fire kompetenceområder. Udformningen af de to nationale moduler skal sikre, at der kan formuleres to ”sammenhængende” lokale moduler. Hvert kompetence- og vidensmål indgår kun i et nationalt modul. Lokalt kan man tage stilling til gentagelser. Med hensyn til de matematiske kompetencer skriver vi, at der fx er specielt fokus på repræsentationskompetence. Formuleringen af modulerne tager udgangspunkt i kompetenceområde 3 og 4 inspireret af KOM rapportens Matematiklærerfaglighed Den teoretiske undervisning på læreruddannelsen skal så vidt muligt kunne kædes sammen med praksis i skolen. ”Så lidt så det er nok” – undgå et censorat

9

10


Download ppt "Den nationale faggruppe"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google