Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.kk.dk 24. november 2009 Den Centrale visitation Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Visitation i SUF.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.kk.dk 24. november 2009 Den Centrale visitation Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Visitation i SUF."— Præsentationens transcript:

1 www.kk.dk 24. november 2009 Den Centrale visitation Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Visitation i SUF

2 Den Centrale visitation Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 25.November 2009 Serviceniveau Nationallovgivning: Københavns ældrepolitik (værdier, ambitioner) Kvalitetsstandarter (serviceniveauet) - Tilbud til ældre (hjemmepleje og plejehjem) - Katalog over visitationskriterier og ydelser - Serviceloven - Sundhedsloven - Lov om almene boliger

3 Den Centrale visitation Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 25.November 2009 Tilbud til ældre  Personlig pleje  Praktisk hjælp  sygepleje  Mad og måltider  Genoptræning og vedligeholdende træning  Aktiviteter  Hjælpemidler og boligindretning  Omsorgstandpleje  Ældre- og plejeboliger I plejebolig eller i hjemmeplejen

4 Den Centrale visitation Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 25.November 2009 Organiseret efter BUM model Bestiller -Visiterende myndighed Borgeren - modtageren Udfører - leverandør Ansøgning Bestilling og ressourcer Leveret ydelse Fritvalg - Kommunal eller privat leverandør Afgørelse

5 Den Centrale visitation Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 25.November 2009 En visitation starter Anmodning fra borgeren (eller på vegne af borgeren) Lokalområdekontor Fremskudforvaltning (borgere over 65 år i eget hjem) Den centrale visitation Hjælpemidler og boligindretning Træning Personlig og praktisk hjælp Ældreboliger Bo- døgn og dagtilbud i SUF til borgere under 65 år Visitation af BUMpakker til borgere på plejehjem (personlig og praktisk hjælp)

6 Den Centrale visitation Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 25.November 2009 Sagsbehandling Visitator indhenter oplysninger i sagen. Det drejer sig typisk om:  Funktionsvurdering:  Funktionsniveau  Borgerens ressourcer  Borgerens eget syn/vurdering af problemet  Oplysninger fra andre: pårørende, læge/speciallage, leverandør el samarbejdspartner Vurdering Konklusion Retningsgivende mål (udfører rettet) (udredende, udviklende, fastholdende, støttende)

7 Den Centrale visitation Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 25.November 2009 Afgørelse Konkret individuel vurdering i henhold til relevant lovgivning på området, og det politisk besluttede serviceniveau i kommunen Afgørelsen indeholder en beskrivelse af:  Hvad er der søgt om  Hvad er bestillingen  Hvad er begrundelserne  Hvad er formålet  Hjælpen gives efter §

8 Den Centrale visitation Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 25.November 2009 Sagsbehandlingstider Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsat af SOU. De er beskrevet i Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp: max 5 hverdage til afgørelse Træning: max 20 hverdage til opstart Hjælpemidl./boligindretning: max 4 uger til afgørelse Bolig: : max 15 hverdage til afgørelse

9 Den Centrale visitation Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 25.November 2009 Visitation på plejehjem BUMpakker Grundpakke Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Specialpakke

10 Den Centrale visitation Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 25.November 2009 Sagsbehandling af hjælpemidler Lokalområdekontoret  Personlige hjælpemidler (briller, høreapparat, bleer, proteser…)  Tekniske hjælpemidler (Rollator, kørestol, gribetang…)  Bolig indretning: (fjernelse af dørtrin, greb…) Sagsbehandling på baggrund af oplysninger fra eks. læge Sagsbehandling på baggrund af vurdering/afprøvning af terapeut

11 Den Centrale visitation Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 25.November 2009 Klagemuligheder - Serviceloven Klagen omhandler: Personlig pleje og praktisk hjælp Klagerådet Klagerådet kan ikke ændre kommunen afgørelse, men rådet kan anbefale, at din sag bliver behandlet igen. Mad og måltider Aktiviteter Træning Hjælpemidler Boligafgørelse Lokalområde- kontoret Lokalområde kontoret skal modtage klagen senest 4 uger efter afgørelsen. Sagen vil herefter blive taget op igen Hvis forvaltningen fastholder afgørelsen, kan borgeren klage til Det Sociale Nævn

12 Den Centrale visitation Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 25.November 2009 Klagemuligheder - Sundhedsloven Klagen omhandler: Sygepleje Sundhedsvæsenets patientklagenævn eller Hovedstadens embedslægeinst.

13 Den Centrale visitation Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 25.November 2009 Hjælp til at klage Borgeren kan få hjælp til at klage af:  Personalet på institutionen  Lokalområdekontoret  Borgerrådgiveren - (sagsbehandling, personalets optræden og udførelse af praktisk hjælp) Der følger altid en vejledning i klagemuligheder med afgørelsesbrevet til borgeren. Klagemuligheder er nærmere beskrevet på www.kk.dk/klage

14 Den Centrale visitation Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 25.November 2009 Afbureaukratisering – Mere tid til velfærd Oversigt over forenklingsinitiativer på ældreområdet:  Plejeplaner gøres frivillige (1)  Enklere regler for visitation på ældreområdet  Enklere regler for forebyggende hjemmebesøg (1)  Enklere regler for tilsyn på ældreområdet (1)  Enklere/mere fleksible regler for ældreråd  Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd  Nedlæggelse af klageråd (1)  Frivilligt at opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp 1) Drøftes med satspuljepartierne


Download ppt "Www.kk.dk 24. november 2009 Den Centrale visitation Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Visitation i SUF."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google