Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE."— Præsentationens transcript:

1 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Karen Sonne Hjemmeplejen VKV Hverdagsrehabilitering - Den videre plan

2 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 30. juni 2014 Formål •Fastholde momentum i paradigmeskiftet i lokalområderne Amager, Bispebjerg/Nørrebro og Kgs Enghave fra passiv til aktiv •Bidrage med input til den endelige Københavnermodel •Videreudvikle det tværfaglige samarbejde mellem enhederne •Afprøve vejledningsforløb

3 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Træning ved Hjælper Aktiv Hjemmehjælp Evaluering Midlertidig model for hverdagsrehabilitering Beskrivelse af Københavner model Implementering af Københavnermodel 2012

4 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Den midlertidige model Ergonomisk vejledning  Max 3 gange  Vejledning i borgerens hjem, af ergoterapeut fra TC  Mellem besøgene træner borger selv  Ingen hjemmepleje samtidig, til det problem som vejledningen skal afhjælpe. Træning ved hjælper med terapifaglig vejledning  Forløb på max 12 uger  Hjælper støtter borger i at blive tiltagende selvhjulpen i opgaveløsningen  Terapeut fra TC deltager i 3 møder undervejs for at vejlede borger og hjælper omkring træning, målsætning og evaluering

5 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 30. juni 2014Midlertidig model for Hverdagsrehabilitering 5 Kompetenceudvikling  AMU kursus til 50 hjælpere i lokalområderne Amager og Bispebjerg/Nørrebro (vikardækning inkl.)  Temadage for gruppelederne i de samme lokalområder ift. hverdagsrehabilitering  Kompetenceudvikling af 10 ergo- og fysioterapeuter ift. ergonomisk vejledning

6 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 30. juni 2014Midlertidig model for Hverdagsrehabilitering 6 AMU-kursus sætter fokus på  Rehabiliteringstankegangen  Viden om hverdagsindikatorer  Pædagogik og motivation  Omsorg på en ny måde  Den nye hjælperrolle

7 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Historien om Inge- Lise fortalt af social og sundhedshjælper Pia Eilenberg  Inge – Lise har sat mål sammen med terapeuten og mig – hun vil gerne kunne komme ud og handle selv uden at føle sig utryg  Inge – Lise kendte hjemmehjælp fra dengang hendes mand levede så hun havde en forventning om at jeg skulle gøre det hele  Min opgave efter vejledning af terapeuten har været at træne med Inge- Lise 2 gange om ugen – først trappetræning, herefter småture  Inge- Lise og jeg har også fået en snak om det at være meget alene og de muligheder der er i lokalområdet

8 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Fortsat Pia Eilenberg – resultat af forløb  Inge- Lise går selv i fakta og handler  Inge – Lise er på turkøb en gang ugentlig  Inge-Lise er begyndt at gå ned i klubben  Inge- Lise har fået der bedre  Inge- lise ved godt nu at hvis jeg som hjemmehjælper gjorde alt ting for hende vil hun bare sidde i sin lejlighed  Inge- Lise venter svar på at komme i Langgade Hus da hun forventer at hun vil være bange at gå ud om vinteren  Inge-Lises forløb var afbrudt af lungebetændelse

9 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Pia Eilenberg – om arbejdsglæde  Man bliver glad over at nå nogle mål med borgeren og se borgeren få det bedre  Man bliver glad over at man faglig er blevet bedre til at nå målene  Det har været godt at arbejde tæt sammen med visitation og terapeuter  Det har været godt at man kan ringe direkte  Det har været godt at jeg har fået tiden  Det har været godt med Trine – har lært meget om det at samtale med borgeren selvom det var svært at høre sig selv på bånd

10 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Projekt aktiv hjemmepleje -en terapeuts erfaring Undervisning i den inviterende samtale Tværfaglig undervisning, der gjorde at vi havde den samme faglige balast i kommunikation med borgerne. Et anvendeligt værktøj. Lære kommende samarbejdspartnere at kende.

11 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Fortsat Visitering af borgere Erfaring viser at borgerne skal have et vist funktionelt niveau som udgangspunkt for at kunne profitere af at deltage i projektet. Godt tværfagligt samarbejde –også efter projekt.

12 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Resultater

13 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides resultater

14 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides resultater

15 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Resultater

16 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Samlet vurdering af træningseffekt

17 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Samlet forbrug af personlig og praktisk hjælp Tages med forbehold da datamængden er begrænset Referencegruppe der startede med at få tildelt et tilsvarende forbrug af hjemmehjælp året forinden

18 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides Borgernes selvvurderet livskvalitet

19 Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides borgerne 86 % af de borgere, der gennemførte projektforløbet som planlagt fastholdt eller forbedrede deres livskvalitet, baseret på de to nøglespørgsmål vist ovenfor (reference 9).


Download ppt "Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google