Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ældre- og Handicapforvaltningen Fra inkontinensproblem til bevilling Kontinenssygeplejen i Aalborg Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ældre- og Handicapforvaltningen Fra inkontinensproblem til bevilling Kontinenssygeplejen i Aalborg Kommune."— Præsentationens transcript:

1 Ældre- og Handicapforvaltningen Fra inkontinensproblem til bevilling Kontinenssygeplejen i Aalborg Kommune

2 Ældre- og Handicapforvaltningen •Kontinenssygeplejerskerne,- hvem er vi? •Samarbejdspartnere •Bevillingsgrundlag •Udfordringer •Bevillingen Hvad skal vi høre om?

3 Ældre- og Handicapforvaltningen Ældreområde Vest 2 kontinenssygeplejersker Ældreområde Sydvest 2 kontinenssygeplejersker Ældreområde Øst 2 kontinenssygeplejersker Ældreområde Nord 3 kontinenssygeplejersker Ældreområde Centrum 1 kontinenssygeplejerske Kontinenssygeplejen i Aalborg Kommune

4 Ældre- og Handicapforvaltningen •Bevillingskompetence indenfor: o Bleer o Katetre og tilbehør o Stomiprodukter o PEG sonde o Tracheo- og laryngectomi produkter Kontinenssygeplejersken i Aalborg Kommune

5 Ældre- og Handicapforvaltningen Samarbejdspartnere Kontinenssygeplejersken Kontinenskontakt- personer på plejehjem og i hjemmepleje Hjemmesygeplejersker Øvrigt plejepersonale på plejehjem, i hjemmeplejen, på handicapinstitutioner Borger og pårørende Praktiserende læge, sygehus Leverandører

6 Ældre- og Handicapforvaltningen •Borger •Pårørende •Plejepersonale •Visitator •Andre Hvor kommer besked om problemet fra?

7 Ældre- og Handicapforvaltningen •Vurderer behov for sygeplejefaglig indsats forud for lægekontakt o Problemets karakter o Væske-, vandladningsskema o Evt blevejning o Medicin o Mavetarmfunktion o Vandladningsvaner/muligheder o Boligindretning o Etc Hvordan behandler kontinenssygeplejersken henvendelsen?

8 Ældre- og Handicapforvaltningen •Borger henvises til: o At følge kontinenssygeplejerskens råd i en given periode. o Selv at kontakte egen læge mhp:  behandling,  udredning  anmodning om hjælpemiddel Hvordan behandler kontinenssygeplejersken henvendelsen?

9 Ældre- og Handicapforvaltningen Aalborg Kommune: (Myndighedssekretariatet) o Lægedokumenteret behov for et inkontinenshjælpemiddel o Borgere > 18 år •Vilkår: ( Serviceloven § 112) o Varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse o Hjælpemidlet skal i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af funktionsnedsættelsen o Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet o Nødvendigt for at kunne udøve et erhverv •Pligt: ( Retssikkerhedsloven § 10, 11 og 12) o Borger har pligt til at medvirke til få oplysninger frem, som er nødvendigt for at afgøre hvilket hjælpemiddel, de er berettiget til. o Ønsker borger ikke at fremskaffe ønskede oplysninger, afgøres der på de oplysninger, der haves. o Borger har ret til at anke kommunens afgørelse. Juni 2013 Lovmæssige bevillingsgrundlag

10 Ældre- og Handicapforvaltningen Anmodning om bevilling modtages fra: •Egen læge •Kirurgiske- og medicinske afdelinger (inden og udenfor regionen) •Rehabiliteringsafdelinger (inden og udenfor regionen)

11 Ældre- og Handicapforvaltningen ”Drømme” anmodning om bevilling

12 Ældre- og Handicapforvaltningen ”Problematisk” formuleret anmodning om bevilling

13 Ældre- og Handicapforvaltningen •Meget kort formuleret anmodning •Funktionsnedsættelsen og årsag er ikke beskrevet •Anmodningen sendes på baggrund af den tilstand borgeren har været i under indlæggelsen •Anmodning sendes også selvom borger er henvist til udredning på speciale afdeling •Anmodningen kan være skrevet af sagsbehandler, sygeplejerske eller sosu assistent •Anmodning om bevilling fra forskellige afdelinger til samme borger Udfordringer = fast arbejde til kontinenssygeplejerskerne

14 Ældre- og Handicapforvaltningen •Bedst og billigst •Tilpasses den enkelte borgers behov Krav til produkter på bevillingen

15 Ældre- og Handicapforvaltningen •Forud for endelig bevilling: o Altid minimum telefonisk kontakt til borger o Borger har mulighed for ”fritvalg” af produkter og leverandør •Selve bevillingen o Oprettes elektronisk ved leverandør og er derfor øjeblikkelig aktiv o Angivelse af stk pr dag/uge/måned o Bestilling af produkter til max 3 måneder o Kopi af bevilling sendes til borger o Kun kontinenssygeplejersken kan oprette og ændre bevillingen •Opfølgning på bevilling: o Bevillingen kan altid ændres i forhold til borgers behov o Opfølgning på bevillingen x 1/år Bevillingen

16 Ældre- og Handicapforvaltningen Spørgsmål?


Download ppt "Ældre- og Handicapforvaltningen Fra inkontinensproblem til bevilling Kontinenssygeplejen i Aalborg Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google