Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE."— Præsentationens transcript:

1 Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Dato: Editer dato via Vis  Sidehoved/Sidefod Jannie Kilsmark Sundhedsstaben, Københavns Kommune Sundhedsudgifter til personer med udvalgte kroniske sygdomme i Københavns Kommune

2 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 28. spetember 2011Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme2 ”Kronikerundersøgelse” i Københavns kommune  Fokus på KOL, diabetes, hjertekarsygdomme og kræft  Udgangspunkt i personer på 18 år og derover og bosiddende i Københavns Kommune den 1. jan. 2007  For alle personer opgøres forbruget af kommunale serviceydelser, overførselsindkomster og regionale sundhedsydelser  Udgifterne opgøres for borgere med kronisk sygdom og for øvrige borgere –> og der beregnes en merudgift relateret til det at have en af de fire kroniske sygdomme

3 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 28. spetember 2011Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme3 Identifikation af personer med kronisk sygdom  Fokus på fire kroniske sygdomme  Diabetes: Det nationale diabetesregister, SST  KOL: Relevante diagnoser i Landspatientregisteret, ydelsen spirometri (pusteprøve) i almen praksis, og medicinoplysninger  Kræft: Relevante diagnoser i Landspatientregisteret  Hjertekarsygdom: Relevante diagnoser i Landspatientregisteret og medicinoplysninger  For alle sygdomme oplysninger fra 2002-2006  Fravær af disse sygdomme opfattes i denne sammenhæng som den ”raske” sammenligningsgruppe.

4 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 28. spetember 2011Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme4 Data i undersøgelsen Kommunale serviceydelser: hjemmehjælp hjemmesygepleje plejehjem og midlertidige døgnpladser bo- og dagtilbud genoptræning hjælpemidler boligstøtte tillæg Regionale ydelser: sygehusaktivitet sygesikringsydelser medicin Overførsler: sygedagpenge kontanthjælp revalidering ledighedsydelser førtidspension fleksydelser Borgere, 18+ år i Københavns kommune 417.338 personer Registerdata: til identifikation af borgere med kronisk sygdom Dataanalyserne er gennemført af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden

5 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 28. spetember 2011Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme5 Antal borgere med kronisk sygdom 44.014 borgere har en af de fire kroniske sygdomme (11%) 7.547 borgere har mere end en af de fire kroniske sygdomme (17%)

6 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 28. spetember 2011Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme6 Hovedkonklusioner  44.014 personer med KOL, diabetes, hjertekarsygdom og/eller kræft – heraf 7.547 personer med mere end en af de fire kroniske sygdomme  Den samlede kommunale merudgift til borgere med kronisk sygdom er på 1,1 mia. kr. om året i Københavns Kommune. Merudgiften udgør knap 1/3 af de samlede kommunale udgifter  Borgere med udvalgte kroniske sygdomme har en gennemsnitlig kommunal merudgift på 26.000 kr. om året.  Borgere med flere kroniske sygdomme har en gennemsnitlig kommunal merudgift på 50.000 kr. om året

7 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 2. maj 2011Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme7 Kommunal merudgift på sygdomsgrupper

8 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 28. spetember 2011Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme8 Kommunale merudgifter – fordelt på udgiftstyper =15.000 pr. person = 2.600 kr. pr. person = 8.400 kr. pr. person Kommunal merudgift på 1.144 mio. kr. pr. år. = 26.000 kr. pr. person

9 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 28. spetember 2011Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme9 Kommunale merudgifter – til kommunale serviceydelser (58 % ~ 15.000 kr. pr. person)

10 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 28. spetember 2011Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme10 Kommunale merudgifter – overførselsindkomster (32 % ~ 8.400 kr. pr. person)

11 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 28. spetember 2011Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme11 Kommunale merudgifter – medfinansiering af regionale ydelser (10 % ~ 2.600 kr. pr. person)

12 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 28. spetember 2011Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme12 Brug af resultaterne fra undersøgelsen > Ny viden for kommunen > Prognose for udgiftsudviklingen for borgere med kronisk sygdom i Københavns Kommune > Budgetfordelingsmodel for hjemmesygepleje og hjemmepleje > Øget fokus på styrket forebyggende indsats > og …

13 Side/ Dias titel: Gill Sans Bold 40pt (ALL CAPS) Body tekst: Gill Sans 25pt KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdelingsnavn (Gill Sans 10pt) Kopier til slide master for at se tekst på alle slides 28. spetember 2011Sundhedsudgifter til personer med kroniske sygdomme13 Borgerrettet forebyggelse Patientrettet forebyggelse Hjemme- sygepleje SUNDHEDSHUS Rehabilitering Plejehjem Overførselsindkomster Styrket forebyggende indsats


Download ppt "Master titel: Gill Sans 40pt (ALL CAPS) Brug under titel til: Præsentation holders navn (Gill Sans 19pt) Afdelingsnavn (Gill Sans 15pt) KØBENHAVNS KOMMUNE."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google