Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lovlig sagsbehandling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lovlig sagsbehandling"— Præsentationens transcript:

1 Lovlig sagsbehandling
Hvad må kommunerne selv bestemme i forhold til loven? Guideline Guideline sagsbehandling. sep. 2012

2 Lovlig sagsbehandling i kommunen ?
Efter kommunalreformen er kommunerne præget af Opdelt i mange afdelinger/centre med snævre sagsområder Mange nye og ikke kvalificerede sagsbehandlere Manglende viden og samarbejde på tværs i kommunen Manglende kendskab til alm. grundlag for handicappolitik i DK Manglende kendskab til aktuelle handicaplovgivning Stram økonomi - for få medarbejdere – for lidt tid – passivitet -lang sagsbehandlingstid Guideline sagsbehandling. sep. 2012

3 Hvad siger medlemmerne om kommunerne?
De har svært ved at forstå sclerosens ”væsen”, og derfor hvad vi har brug for støtte til Man skal tale med mange forskellige sagsbehandlere, hvis man har brug for flere ting/hjælp på én gang De forskellige sagsbehandlere taler ikke sammen og ved ikke hvad der sker i andre afdelinger for samme borger Langsommelig sagsbehandling – der sker ikke noget i sagen – afgørelser trækker ud i månedsvis Får tildelt praktisk hjælp og støtte efter standarder og grænser for ældre Det er svært at få relevant hjælp , som børnefamilie Guideline sagsbehandling. sep. 2012

4 Grundlag for kommuners sagsbehandling og afgørelser i sociale sager
Guideline sagsbehandling. sep. 2012

5 Hvad handler lovgivningen og vejledninger om :
Handicappedes rettigheder = principper og værdigrundlag Hvilken støtte og hjælp kan der gives = muligheder I hvilke situationer = betingelser Hvor meget hjælp og støtte = altid efter konkret behov/skøn Hvordan skal kommunen finde ud af hvor meget: Der skal sagsbehandles på en bestemt måde i sociale sager Der skal indhentes tilstrækkelige oplysninger Borgeren skal inddrages i egen sag Borgerens ressourcer/funktionsnedsættelse skal beskrives Der skal sikres en sammenhængende indsats/hjælp til borgeren Hvordan skal en afgørelse formuleres = skriftlig begrundelse jf. §24 i forvaltningsloven. Hvor lang tid må der gå før afgørelse træffes = offentliggjorte frister Guideline sagsbehandling. sep. 2012

6 Forslag til handlingsplan, som tages med til bestyrelsesmøde
Viden : Kender vi nogle der har oplevet dårlig sagsbehandling ? Er det et generelt problem her ? Hvem ved mere end os? Hvordan kan vi få mere viden selv ? Skal vi indhente det inden vi tager problemet med til DH? Handling: Vi vil selv læse guiden om ”Retssikkerhed i sagsforløbet” og tage den med til DH møde og foreslå at vi med den ,sammen undersøger og evt. arbejder på at få forbedret kommunens sagsbehandling for handicappede. Plan: Vi vil sammen med de andre organisationer i DH undersøge problemets omfang og kommunens praksis lige nu Handling: Vi vil foreslå DH at stille nogle opklarende spørgsmål om kommunens måde at fordele sagsområderne på og den konkrete sagsbehandling. Vi vil henvise til lovgivning om sagsbehandling for handicappede Guideline sagsbehandling. sep. 2012

7 Guideline sagsbehandling. sep. 2012
Eksempler på forskellige aktiviteter som kan bruges for få en dialog og løsning af det konkrete problem DH skriver brev til forvaltningschef og socialudvalgsformand og stiller udvalgte og lokalt relevante spørgsmål til sagsbehandlingen DH beder om at få emnet op i Handicaprådet DH beder om et afklarende møde med socialchefen DH vil tage emnet op ved det ½ årlige dialogmøde med fagforvaltningen DH formanden vil tage et møde med Socialudvalgsformanden DH vil lave et medlemsmøde om emnet og invitere kommunens fagchefen og politikeren for området og Scleroseforeningens socialrådgiver På baggrund af en ”god sag” beder DH en enkelt organisation om at gå i pressen, for at presse kommunen til at ændre på forholdene Andre forslag ??? Guideline sagsbehandling. sep. 2012

8 Hvad vil være jeres forslag i denne sag?
I skal før bestyrelsesmødet overveje hvad I synes der vil passe til denne sag? Hvis evt. flere forskellige forslag i prioriteret eller tidsmæssig rækkefølge Efter stillingtagen på bestyrelsesmødet, skal jeres DH rep. tage forslagene med til DH, som jeres konkrete forslag og som pejlemærke for hvad han/hun tror Scleroseforeningens lokale bestyrelse vil bakke op om efterfølgende. Guideline sagsbehandling. sep. 2012

9 Hvad skal bestyrelsen også tage stilling til ?
Hvornår vil best. have tilbagemelding fra DH rep.? Hvor meget tid/ kræfter kan/vil I bidrage med, for at få løst problemet sammen med DH Er der andre i best. /Scleroseforeningen der nu - eller evt. senere i processen - kan blive brug for? Hvem har ansvar for at følge processen og udviklingen i sagen ? Andet ??? Guideline sagsbehandling. sep. 2012

10 Guideline sagsbehandling. sep. 2012


Download ppt "Lovlig sagsbehandling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google