Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv"— Præsentationens transcript:

1 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv
Sådan sikrer vi fortsat velfærd Oplæg til det norske sygepleje forbund Marianne Hansen, Plejechef

2 Velfærdssamfundets udfordring
Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft Økonomi

3 Planchen viser den forventede stigning i ydelsesforbruget med udgangspunkt i budgettet for Den nuværende gennemsnitspris for de enkelte aldersgrupper er ganget op med befolkningsudviklingen.

4

5 Længst muligt i eget liv 3.0 - et paradigmeskifte
Fra reaktiv til proaktiv Fra sen til tidlig indsats Fra kompensation til rehabilitering Fra pleje til forebyggelse Fra behandling til tidlig opsporing Fra begrænsninger til ressourcer Fra ældrebyrde til ældrestyrke Et paradigmeskifte, startet i Plejen i tæt samarbejde med Rehabiliteringsafdelingen Redefineret mødet med borgeren: Opgør med synet ”Svage ældre” - til ressourcestærke borgere der kan og vil selv Gøre for (hjælpefælden) - til træne borgeren til at kunne selv Gode omsorgsydere - til ”hjemmetræner” Opdraget til at se borgernes behov så gøre for (anerkendelse) – til at: motivere, understøtte, mildt pres (det er det du får dine penge for)/ samspil pårørende hænderne på ryggen på rette tidspunkt, små skridt, fejre dem, give ansvar, hverdagslivet. Fra: Hvad kan jeg gøre for dig? Til: Hvad vil du gerne kunne selv ? Og hvad skal der til ? ( delmål) træning rettet mod det. Kulturændring for borgerne og pårørende og Personalet. (Afslutningskultur, vigtigt at tale meget om det) Paradigmeskiftet skal skabe plads til, at de borgere som er: uhelbredeligt syge, demente eller ikke kan forebygges eller rehabiliteres

6 Rehabilitering og forebyggelse som strategi
”Borger” Sociale netværk Civilsamfund Frivillige Foreninger Forebyggelse Sundhedsfremme Tidlig opsporing af sygdom Rehabilitering Træning Hjælpemidler Pleje Sociale ydelser Behandling ”Klient”

7 Den Røde kurve: Klassiske forløb som vi tilbød før: rengøringshjælp, forsætter efter nogle år med personlig pleje, stadig mere pleje, derpå en alm plejehjemsplads og til sidst måske en demensplads. Den blå kurve: Det vi gør nu. Vi starter med et rehabiliteringsforløb. Ydelseschok,, hvor vi spotter udviklingspotentiale, investering i borgere. Denne rehabilitering er dyrere for kommunen. Men tanken er, at borgeren så ”går ud af plejen igen” og fortsætter sit liv uden vores hjælp – eller med periodisk hjælp. Bremse tilgangen ved træning til at kunne selv ( frihed / det selvstændige liv) Vi forestiller os, at gevinsten for borgeren og for kommunekassen opstår som det fremgår af de to kurver her ved siden af mig: Resultatet af den lidt dyrere investering i starten er i store træk en parallelforskydning af kurven. Og I skal huske, at jo længere vi bevæger os hen af den horisontale akse, jo færre borgere er der i aldersgruppen. Vi har dog ikke forudsat, at en evt. demensplads kan udskydes – derfor mødes kurverne til sidst.

8 Projekt ”Længst muligt i eget liv”
Hverdags- rehabilitering og trænende hjemmehjælp Tidlig opsporing af akut sygdom Opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse Ny teknologi Forebyggelse sundheds- fremme til + 65-årige Borgergruppe Følgegruppe

9 Fuld ”skrald” på rehabilitering
Fokus på alle borgere, der efterspørger hjælp fra kommunen Hvor meget kan rehabilitering som bærende metode svare på? Ældre borgere Forebyggelse og genoptræning Borgere, der efterspørger et hjælpemiddel Sygeplejen

10 Fremrykket forebyggelse til +60 årige
Forebyggelse af alderssvækkelse og sygdom ved hjælp af: Forebyggende hjemmebesøg Seniorkurser Tidlig opsporing af sygdom

11 Rehabilitering på plejecentre
En god dag ved egen kraft – hvad er en god dag for dig? Nye mål med borgeren

12 Længst muligt i eget liv
EU kvalitetspris i November 2011 og November 2012 KL´s Innovationspris i 2010 Fredericia modellen på Finansloven med støtte til udbredelse i DK. 9 ud af 10 danske Kommuner arbejder med afsæt i Fredericia modellen. Stor interesse fra Færøerne og Norge og nu også EU Oplevet stor interesse fra ind og udland Den norske kommunalminister Liv Signe Navarsete har besøgt Fredericia kommune i foråret og vist stor interesse for måden vi arbejder på. Beærede over, stolte af. Inspirerende.

13 Hverdagsrehabilitering – nye borgere
Hjælp til selvhjælp Hænderne på ryggen på de rigtige tidspunkter Aktiviteter i hverdagen Se borgerens ressourcer – borgerens plan Pleje på en trænende måde… Ydelseschok og rehabiliteringspakker 12 hjemmetrænere, 1 sygeplejerske, 2 ergoterapeuter, 1 fysioterapeut og visitatorer

14 Nye borgere i hverdagsrehabilitering – resultater frem til 2012
778 borgere har været gennem et rehabiliteringsforløb Succes: 45,5 % afsluttes som helt selvhjulpne 38,9 % afsluttes til lettere hjælp end først efterspurgt = 84,4 % får højere livskvalitet og det liv de ønsker at genoptage Det giver: Glade og tilfredse borgere med øget livskvalitet. Stolte medarbejdere med mere arbejdsglæde Økonomisk gevinst for kommunens økonomi

15 Trænende hjemmehjælp til hjemmeboende borgere
De 1500 borgere, der modtager hjælp i forvejen Ca. 25% af de 1500 har et udviklingspotentiale Alle borgerne har fået en ”Borgerens plan” Borgere har taget godt imod den nye form for hjælp Alle distrikter i Plejen og de private leverandører er i gang Resultater ultimo 2012 .

16

17 Se mere på


Download ppt "Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google