Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De opsøgende medarbejderes nødvendige kompetencer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De opsøgende medarbejderes nødvendige kompetencer"— Præsentationens transcript:

1 De opsøgende medarbejderes nødvendige kompetencer
Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent

2 Stikord til workshoppen
Brancheerfaring eller branchekendskab ”Sælger” eller faglærer Godkendelse af virksomheder Regler og rammer for indgåelse af praktikaftaler/de forskellige aftaletyper Lønrefusion og diverse tilskudsordninger Konflikthåndtering Målsætning for og opfølgning på/evaluering af konsulentarbejdet

3 Formålet med det opsøgende arbejde
Virksomhedskontakten med henblik på at ”afsætte” en konkret elev Opsøgende arbejde som del af et projekt – skaffe så mange nye praktikpladser hurtigst muligt Opsøgende arbejde med henblik på opbygning af en langsigtet relation mellem skolen og virksomhederne

4 Tilrettelæggelse af det opsøgende arbejde
Systematiseret og organiseret det opsøgende arbejde med faglærer med branchekendskab, som opsøgende medarbejdere Systematiseret og organiseret det opsøgende arbejde med professionelle konsulenter med salgsfokus Ildsjælen der alene eller sammen med en kollega varetager det opsøgende arbejde. Ekstern konsulentbistand – telemarketing Fuldtids- eller deltidsansat – eller bare når der er tid Der findes ingen énsartet definition af, hvad en praktikpladskonsulent er. På nogle skoler udfører en praktikpladskonsulent samtlige opgaver i forbindelse med praktikvirksomheder. På andre skoler er opgaverne begrænset til enkelte funktioner. Traditionelt har mange benyttet betegnelsen "LOP", der stammer fra udtrykket "lære- og praktikpladskontor". "LOP" havde først og fremmest at gøre med administrative opgaver og har stadig en væsentlig betydning for den samlede kvalitet i rådgivningen. Ofte forbindes konsulentbegrebet med at "skaffe nye praktikpladser og så hurtigt som muligt". Derfor køber en række skoler sig til denne salgsservice gennem fx bureauer. Nogle skoler lægger vi vægt på, at langsigtede relationer mellem skolen og virksomhederne gavner alle parter, højner kvaliteten i elevens uddannelse og skaber en stabilitet, ikke mindst om antal praktikpladser

5 Hansenberg Systematiseret, struktureret og organiseret – centralt styret Faglærer kompetenceudviklet med konsulentkompetencer Funktionsbeskrivelse Rammeaftale – koblet på en aktivitetsplan Tænkningen om virksomhederne – værdikæden vendt Metode: Relationssalg

6 Praktikpladskonsulentens opgaver
Vejlede elever ved indgåelse af uddannelsesaftaler Matche elevprofil og virksomhedsprofil Vejlede elever til professionel praktikpladssøgning Administrativ service ved indgåelse af uddannelsesaftaler (”klar til underskrift”) Assistance ved ”konflikter ” mellem elev og virksomhed Motivere virksomheder til at ansætte elever Vejlede/informere om de forskellige uddannelsesaftaler Vejlede om løn- og ansættelsesforhold (elevløn, tilskud og refusion) Støtte til uddannelsesplanlægning i virksomhederne (elevbehovet 0-5 år) Styrke udbygning af virksomhedsnetværk Medvirke ved udarbejdelse af informationsmateriale samt tekster på hjemmesiden Medvirke ved jobbørser, fyraftensmøder og events på skolen.

7 Derfor arbejder vi med systematisk kompetenceudvikling
Målsætningen Professionel virksomhedskontakt Professionel faglig sparring Professionel service og bistand Professionel kundesegmentering og ressourceudnyttelse Professionelt bindeled mellem skolen og virksomhederne Derfor arbejder vi med systematisk kompetenceudvikling

8 Kompetenceudviklingsforløb 2006-2010
Basisviden Love, regler og rammer for indgåelse af uddannelsesaftaler Faktuelle oplysninger om refusioner og tilskud – præmie/bonus Aftaleformer Pplus – muligheder og udfordringer Virksomhedskultur og værdiforståelse Hvad er virksomhedskultur, og hvilken betydning har den? Hvordan afdækker vi virksomhedskulturen, og hvordan anvender vi den i praksis? Konsulentarbejdet Konsulentens arena og arbejdsfelt Rollen som konsulent i relation til virksomhedskontakt Hvilke kompetencer er relevante for konsulenter Konsulentens dilemmaer Procesorienterede temaer Personlig planlægning Kunderelationer Mersalg Kundesegmentering Konflikthåndtering Min personlige konsulentprofil Hvad vil jeg sætte fokus på? Hvordan vil jeg gøre det? Hvad er min stærkeste kompetence

9 Debat Drøft i grupper: Hvilke kompetencer er nødvendige for en opsøgende medarbejder? Drøft også: I hvilket omfang, der bør være et minimums kvalifikationskrav? Hvordan et kompetenceforløb kan tilrettelægges, så det tilgodeser skolernes uddannelsesbehov - skoleniveau kontra landsdækkende kompetenceforløb?

10 http://www. praktikpladskonsulenten. dk/3-konsulentens-kompetencer

11 Effekten af strategien og indsatsen
Loyalitet steget fra 64 % (2006) til 70 % (2010) Tilfredshed steget fra 61 % (2006) til 68 % (2010) Ambassadørgruppen steget fra 27 % (2006) til 40 % (2010) Kendetegnet ved høj tilfredshed og loyalitet Anbefaler skolen til samarbejdspartnere, kolleger og bekendte Fortsat vælger HANSENBERG som samarbejdspartner På vej væk-virksomheder faldet fra 16 % til 11 % December 2010: Indgået 936 uddannelsesaftaler – en stigning på aftaler i forhold til 2009


Download ppt "De opsøgende medarbejderes nødvendige kompetencer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google