Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Trekant-drama i et UM perspektiv – en sammenligning af ’The Change Triangle’ og formuleringer i UMs ’Generelle principper’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Trekant-drama i et UM perspektiv – en sammenligning af ’The Change Triangle’ og formuleringer i UMs ’Generelle principper’"— Præsentationens transcript:

1 1 Trekant-drama i et UM perspektiv – en sammenligning af ’The Change Triangle’ og formuleringer i UMs ’Generelle principper’

2 2 Hvor kan man finde noget om UMs holdning til balancen mellem service-kapacitet-fortalervirksomhed Udenrigsministeriets udviklingspolitik (aktuelt til forhandling) Tematiske strategier: Civilsamfundsstrategien (CCS, 2008) GP: Generelle principper (jan. 2010) (fortolkning af hvordan CSS udmøntes) Diverse ansøgningsskemaer (Rammer, program aftale, puljer mv.) Projektpuljen – retningslinier Miniprogrammer - retningslinier Lidt overordnede formuleringer (afsnit 4: operationelle principper) Væsentlig mere udfoldede formuleringer – OGSÅ om balancen i trekanten! (s. 10-13)

3 3 Civilsamfundsstrategien – om sammenhæng service-kapacitet og fortalervirksomhed -tre separate afsnit… -…og ikke så meget om synergien i sammenhæng mellem elementerne. CITAT: “Aktiviteter med det formål at levere konkrete serviceydelser inden for f.eks. uddannelse eller sundhed eller at fremme indkomstskabende aktiviteter kan – i sammenhæng med kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed – indgå i forbindelse med dansk støtte til civilsamfundsorganisationer. Gennem sådanne aktiviteter skal der skabes grundlag for organisering og kapacitetsudvikling, fortalervirksomhed samt diskussion af de underliggende årsager til fattigdommen.” (CSS afsnit 4 Operationelle principper, pp. 32)

4 4 Mere hjælp i ’generelle principper’ (GP) UMs udgangspunkt er begreberne ”service”, ”kapacitet” og ”Fortalervirksomhed”, og i GP udfoldes sammenhæng også: CITAT: ”… Serviceydelser, kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed er tæt forbundne,… Levering af serviceydelser, kapacitetsopbygning af civilsamfund og udøvelse af fortalervirksomhed i relation hertil anses som tæt forbundne og gensidigt forstærkende i bestræbelserne på at fremme civilsamfundsudviklingen i udviklingslandene. Som nævnt bør indsatser med det formål at levere serviceydelser som udgangspunkt altid gennemføres i sammenhæng med kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed. Omvendt kan levering af serviceydelser inden for f.eks. sundhed, uddannelse eller landbrugsrådgivning også være et nødvendigt grundlag for en organisations mobilisering af medlemmer og frivillige, også blandt de fattigste. En sådan repræsentativitet er igen forudsætningen for at organisationen kan udøve en vedkommende og relevant fortalervirksomhed.” (GP pp. 13)

5 5 Sammenligning af begreberne: UMs generelle principper The Change Triangle ServiceTematisk kompetence Bredere end konkrete services – omhandler en organisations faglige erfaringer og praksis Kapacitetsopbygning Fokus på teknisk kapacitet Organisatorisk kapacitet Fokus på både teknisk kapacitet og legitimitet og evne til folkelig forankring Fortalervirksomhed Stort set enighed… Fortalervirksomhed Stort set enighed…

6 6 Fortalervirksomhed kræver legitimitet…også med i CSS CITAT: ”Det er væsentligt at sikre partnerorganisationens egen demokratiske forankring samt faglige og politiske status. Partnerorganisationen skal have forudsætninger for at optræde som eller udvikle sig til en legitim repræsentant for en bestemt sag (f.eks. menneskerettigheder, miljø) eller en defineret gruppe borgere, og det skal i sidstnævnte tilfælde sikres at fortalervirksomheden rent faktisk følger målsætninger og strategier, der er i overensstemmelse med organisationens mandat og de konkrete ønsker i den gruppe, der repræsenteres.” (GP, 11)

7 7 Balancen og tiden! Fortalervirksomhed Organisatorisk kapacitet Tematiske kompetencer 1. Fase – forudsætning for fortalervirksomheds resultat 2. Fase – Der arbejdes målrettet mod fortalermål… og…. Nye aktiviteter Tid Et tænkt eksempel: hvor ligger vægten i et projekt på forskellige tidspunkter?

8 8 Tidsdimensionen… Tidsdimensionens betydning anerkendes i GP: CITAT: ”… men kombination og vægtning må afhænge af den konkrete situation. Ikke alle partnerorganisationer er i udgangspunktet i stand til at gennemføre fortalervirksomhed, ligesom det ikke i alle sammenhænge vil give mening. Indsatserne må derfor tage afsæt i en analyse af de muligheder og begrænsninger, der kendetegner partneren, såvel som den sammenhæng, indsatsen skal gennemføres i. Partnerorganisationen er måske ikke tilstrækkelig repræsentativ eller legitim i forhold til at kunne udøve fortalervirksomhed på vegne af en given gruppe mennesker. Der kan derfor i en indledende fase af et samarbejde være behov for at fokusere på at gøre partnerorganisationen i stand til fremover at kunne tale på vegne af de mennesker, den repræsenterer – f.eks. ved at arbejde med organisationens interne demokratiske strukturer, medlemsudvikling og administrative kapacitet.” (GP pp. 13)

9 9 Konklusion Generelle principper og ”The change triangle” kan sagtens forenes – men der er fokus områder der skal styrkes:  Anerkende ’balancen’ – synergi mellem elementerne  Kapacitet er ikke bare teknik - men også legitimitet og forankring.  Vi skal komme overens med ’Service-begrebet’ og dets rolle. Tematiske kompetencer er mere præcist på ’strategisk service’


Download ppt "1 Trekant-drama i et UM perspektiv – en sammenligning af ’The Change Triangle’ og formuleringer i UMs ’Generelle principper’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google