Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Undervisningsministeriet Temadag for regionale kompetencecentre 27. juni 2007 Fremtidens proceskonsulentuddannelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Undervisningsministeriet Temadag for regionale kompetencecentre 27. juni 2007 Fremtidens proceskonsulentuddannelse."— Præsentationens transcript:

1 Undervisningsministeriet Temadag for regionale kompetencecentre 27. juni 2007 Fremtidens proceskonsulentuddannelse

2 Proceskonsulentuddannelsen –Baggrund for uddannelsen –Formål –Proces

3 125 millioner til bedre rådgivning og vejledning ­Styrket opsøgende vejledning og rådgivning over for især kortuddannede og SMV. ­Større sammenhæng i den borgervendte voksenvejledning om VEU. ­Professionalisering af voksenvejledningen via opkvalificering af vejledere/rådgivere (1,5 millioner kr.) ­Etablering af virksomhedsnetværk. ­Bedre samspil i vejlednings- og rådgivnings- indsatsen på lokalt, regionalt og nationalt niveau. ­Lettere adgang for brugerne til information og vejledning om voksen- og efteruddannelse.

4 Formål med bedre vejledning og rådgivning ”En effektiv vejlednings- og rådgivningsindsats er vigtig for at sikre, at alle får de rette tilbud og bliver motiveret for efteruddannelse. Både det offentlige og arbejdsmarkedets parter har væsentlige opgaver i forhold til at sikre bedre vejledning og rådgivning.” Fra: Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.

5 Omfanget af voksenvejledning på erhvervsskoler og VUC ­75 pct. tilbyder både vejledning og rådgivning. ­10 pct. tilbyder ikke vejledning eller rådgivning. ­50 pct. af erhvervsskolerne har fokus på virksomhedsrettet rådgivning. ­På erhvervsskolerne gennemføres 60 pct. af vejledningen af konsulenter og sekretariats- medarbejdere. ­IDV-aktivitet i det opsøgende arbejde udgør max. 25 pct. på ¾ af erhvervsskolerne.

6 Formålet med en proceskonsulentuddannelse Målgruppen: Konsulenter og lærere med konsulentfunktioner ­Certificeret kompetencepartner ­Analyse af kompetenceudviklingsbehovet blandt ansatte i virksomhederne ­Rådgivning af virksomhederne på strategisk niveau ­Udvikling af kundespecifikke løsninger

7 Proceskonsultation Virksomhedens strategi Formel uddannelseIntern læring

8 Opkvalificeringsbehov - Virksomhedsstrategi ­Kompetenceanalyse ­Uddannelsesplanlægning ­Forandringsprocesser ­Coachingteknikker ­Konsulentens rolle, funktion og dilemmaer ­Kendskab til VEU-systemets efteruddannelses- muligheder

9 Relevante eksisterende uddannelser ­Diplomuddannelsen i ledelse ­Diplomuddannelsen i projektledelse ­HD 2. del i organisation og ledelse ­PD i projektledelse og organisationsudvikling ­PD i voksenpædagogik og uddannelsesplanlæg. ­Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervs- vejledning ­Samt ’Den nationale proceskonsulentuddannelse’ (Industriens Uddannelser) ­Derudover nyudvikling

10 Uddannelsens form og indhold ­Varighed: Ét årsværk (60 ECTS-points) ­Adgangskrav: VVU, KVU, MVU og to års erhvervserfaring. ­Mulighed for realkompetencevurdering ­Opbygning: Modulopbygning og deltidsundervisning. Praksisnær undervisning. ­Økonomi: Op til 50 pct. medfinansiering fra Undervisningsministeriet – midler fra puljen til bedre vejledning og rådgivning

11 Modulopbygning – et foreløbigt bud! ­Obligatoriske moduler: 1.Virksomhedsstrategi og organisationsudvikling 2.Kompetenceanalyse og coaching 3.Voksenuddannelse og kompetenceudvikling ­Valgfri moduler 1.Voksen – og efteruddannelsessystemet 2.Voksenliv og læring 3.Ledelse og medarbejdere 4.Vejledning af voksne

12 Proces ­Udmøntning af midlerne til bedre rådgivning og vejledning 2007 – 2009 ­Udvikling af proceskonsulent uddannelse – oktober 2007 ­Nedsættelse af udviklingsgruppe ­Uddannelsen påbegyndes august 2008


Download ppt "Undervisningsministeriet Temadag for regionale kompetencecentre 27. juni 2007 Fremtidens proceskonsulentuddannelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google