Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Understøttende undervisning, Vejle Kommune, mandag d. 28. oktober 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Understøttende undervisning, Vejle Kommune, mandag d. 28. oktober 2013."— Præsentationens transcript:

1 Understøttende undervisning, Vejle Kommune, mandag d. 28. oktober 2013

2 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk Rammer for den understøttende undervisning Den understøttende undervisning skal bruges til at arbejde med en række elementer, der har betydning for, at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning: varierede og differentierede undervisningsformer bevægelse faglig fordybelse og træning i lektiecaféer understøttende læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle elevernes undervisningsparathed ved at arbejde med deres sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Skolerne får mere frihed til at tilrettelægge tiden til understøttende undervisning, så den imødekommer lokale behov og indsatsområder. Kommunerne og den enkelte skole kan beslutte at konvertere den nye tid til understøttende undervisning til fagopdelte undervisningstimer i fagene. 24-06-2014 side 2

3 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk Den understøttendes undervisning - omfang 5 – 7,7 timer om ugen på de enkelte årgange Eleverne skal have 45 minutters bevægelse om dagen Forligsteksten lægger op til 5 timers bevægelse om ugen inkl. Idræt Tid til øvrig understøttende undervisning: 3 – 4,5 timer om ugen 24-06-2014 side 3

4 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk Ansvarsfordeling Det er skolelederens ansvar, at der skabes sammenhæng mellem de fagopdelte timer og den nye tid til understøttende undervisning. Lærerne skal sikre sammenhæng i undervisningen, og at de faglige mål for fag og klassetrin bliver indfriet. Pædagoger eller medarbejdere med andre relevante kompetencer kan inddrages i en understøttende rolle i den fagopdelte undervisning og disse personalegrupper kan varetage undervisning alene med eleverne i den understøttende undervisning. Der vil i sidste tilfælde være tale om opgaver, som ikke i samme omfang kræver lærerens professionskompetence. 24-06-2014 side 4

5 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk Opmærksomhedsfelter Den understøttende undervisning må ikke udmøntes som mere af den hidtidige undervisning Der bør være et større fokus på elevernes alsidige udvikling Projektarbejde bør fremhæves som en af de mulige måder, der kan forene faglige kompetencer og personlige og sociale kompetencer. Der skal være en direkte sammenhæng mellem det, der foregår i undervisningen i fagene og det, der foregår i aktivitetstimerne Den understøttende må ikke styres ud fra aktiviteter frem for ud fra mål for elevernes læring 24-06-2014 side 5

6 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk Forslag til rammesætning af den understøttende undervisning på den enkelte skole Reformgruppen formulerer operationelle mål for den understøttende undervisning. Målene relaterer sig tæt til Skolen i Bevægelses seks principper. De operationelle mål omfatter:  Mål for læring gennem varierede undervisnings – og arbejdsformer, herunder mål for en sammenhængende skoledag.  Mål for bevægelsestimer/tid/moduler  Mål for lektiecafé – ”fordybelsesmodul”  Mål for partnerskaber med eksterne samarbejdspartnere (lokale foreninger, fritidstilbud, erhvervsliv et.c.) 24-06-2014 side 6

7 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk Operationalisering af rollefordelingen Det er skolelederens opgave, at:  Definere hvordan skolen arbejder med målsætning (forholdet mellem mål på nationalt niveau, kommunalt niveau, skoleniveau, klasseniveau og mål for den enkelte elev) Særligt fokus på, hvordan der arbejdes med mål for den enkelte elev.  Definere skolens teamorganisering og opgaveporteføljen for det enkelte team i relation til skolens målsætninger  Udarbejde handleplan for evaluering af skolens målsætninger 24-06-2014 side 7

8 UDDANNELSER I UDVIKLING – www.ucl.dk Anbefalinger til den sammenhængende dag: Klar struktur – klart koncept – tydelig dagsorden Eleverne kender målet for den sammenhængende dag, for struktur og organisering og for arbejdsformerne Der er tid og rum for arbejdet med elevernes læringsmål og arbejdet med evaluering og feedbackprocesser Der skabes rum for varierede arbejdsformer og projektforløb med tydelige læringsmål for den enkelte elev 24-06-2014 side 8


Download ppt "Understøttende undervisning, Vejle Kommune, mandag d. 28. oktober 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google