Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fortolkning af AMO reformen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fortolkning af AMO reformen"— Præsentationens transcript:

1 Fortolkning af AMO reformen
Center for forskning i arbejdsmiljøindsatser og virkemidler

2 Arbejdsmiljøloven § 1. Ved loven tilstræbes at skabe
et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet

3 Sikkerhedsorganisationen
Formelt: SIO skulle være tæt koblet til linjeorganisationen Arbejdsmiljøhensyn skulle inddrages i planlægningen Reelt: Arbejdsmiljøhensyn kom ikke på banen i hverken daglig ledelse eller i planlægningen SIO skabt i billedet af en mellemstor maskinfabrik Et generelt resultat er l at sikkerhedsorganisationen har haft svært ved at skabe resultater og især arbejde forebyggende i forhold til virksomhedens udvikling (sidevognen). Selv om reglen om inddragelse af arbejdsmiljø i virksomhedens planlægning og udvikling i princippet åbnede for et strategisk og proaktivt arbejdsmiljøarbejde udviklede arbejdsmiljøarbejdet sig til at være problemløsende og reaktivt. Derudover pegede forskningen i perioden 1980 til 2010 gennemgående på behovet for en udvikling, fornyelse og endog radikal transformation af sikkerhedsorganisationen. En gennemgående anbefaling fra forskerne var at sikre et tættere integration af arbejdsmiljøarbejdet i virksomhedens ledelse, planlægning og udvikling samt udvikling af organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet.

4 SIO = Sidevogn

5 Anbefalingerne i 80’erne
Systematisk arbejdsmiljøarbejde Tilpasning af SIO til virksomhedens organisation Integration i virksomhedens processer, strategi, planlægning, daglige arbejde.

6 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde
April 2009 Arbejdsmiljørådets paragraf 66 redegørelse 2011

7 Parternes anbefalinger
..en mere forebyggende og dynamisk arbejdsmiljøindsats på virksomhederne, hvor arbejdsgivere, ledere og medarbejdere i højere grad selv får mulighed for at finde deres egne veje til at håndtere samarbejdet om arbejdsmiljø

8 Integration i virksomhedens strategi
AMO skal skabe bedre rammer for det strategiske arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne ”AMO-aftalen lægger vægt på, at arbejdsmiljø drøftes i de fora, hvor virksomheden i forvejen taler om strategi, værdigrundlag, planlægning, produktion, kvalitet, drift, økonomi/budgetter mv. .”

9 AMO reformen er ambitiøs
Bekendtgørelsen: AMU skal rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift Resten af opgaverne handler om systematisk arbejdsmiljøarbejde

10 Reformens teori om AMO i virksomheden (min fortolkning)
Samarbejde/konflikt: Fortsat samarbejde mellem parterne, men repræsentanten skal beskyttes Strategi er virksomhedens styrende program. Hvis arbejdsmiljøet kommer ind i programmet bliver arbejdsmiljøarbejdet proaktivt, billigere og forebyggende Integration i strategi og daglige ledelse: Fokus og tidlig inddragelse giver resultater Frisættelse fra SIO strukturen: Tilpasning giver resultater Programteorien bag dette element i AMO reformen er tydeligvis at ved at åbne mulighed for et mere effektivt arbejdsmiljøarbejde, der er tilpasset i forhold til virksomhedens kerneopgave, ledelsesstil m.m. kan der opnås øget engagement og ejerskab for arbejdsmiljøorganisationen

11 Men det er noget uklart Hvad handler den årlige drøftelse om?
Integration i virksomhedens strategi? En strategi for arbejdsmiljøarbejdet? Er en årlig drøftelse tilstrækkelig? Hvor foregår integrationen i det daglige? Hvilke fora? Hvad integreres?

12 Flere uklarheder Hvordan finder virksomheden frem til den rigtige organisering af arbejdsmiljøarbejdet? Hvordan rustes repræsentanten til strategisk arbejde? Der tales om geografi, men ikke om virksomhedens tradition for ledelse og organisering. For eksempel projektbaserede organisationer, innovative organisationer, decentrale versus centrale beslutninger

13 3Fs undersøgelse Reformen har bredt set endnu ikke haft den store betydning på arbejdspladserne, hverken positivt eller negativt. En masse spændende citater

14 Citater fra 3F undersøgelsen
I koncernen bliver enkelte arbejdsmiljøbeslutninger taget på topledelsesniveau, hvor beslutningstagerne ikke har kompetencer til at se hvad de vedtagne regler reelt betyder for arbejdsmiljøet.

15 AMR og strategi Bekendtgørelsen 2010 virker lidt som et tag selv bord, hvor man efter evne må prøve skabe hvad man nu kan.... Hvilke rammer og muligheder gives konkret i forhold til strategisk indflydelse, og hvorfor nævner man ordet strategi, for mange arbejdsmiljørepræsentanter, som end ikke kender ordets betydning. Arbejdsmiljørådets paragraf 66 redegørelse 2011

16 Gode eksempler Alt i alt synes jeg, det kører godt. Arbejdsmiljørepræsentanterne er med ind over alt, som kan være en risiko ved ændring af linjer, køregange, indsættelse af selvkørende trucks osv. Det kan altid gøres bedre, men der fokuseres højt på sikkerheden Jeg mener at der er en stærk organisation omkring AMR samarbejdet og at det bliver støttet på ledelsesplan. Det gør mit arbejde lettere da vi arbejder mod samme mål

17 Dårligt eksempel Den er helt entydigt blevet nedprioriteret (arbejdsmiljøindsatsen). Der er skåret ned på den stab der varetager området strategisk på området, og der øves pres på AMR organisationen for at bruge mindre tid på sikkerhedsarbejdet. Mødeaktiviteten i Sikkerhedsgruppen er halveret i hyppighed og tid. Samarbejdskulturen er under nedbrydning og der forsøges at diktere retningslinjer for holdninger til sikkerhedsspørgsmål Arbejdsmiljørådets paragraf 66 redegørelse 2011


Download ppt "Fortolkning af AMO reformen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google