Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mette Andersen SDE mea@sde.dk Ansættelse af elev. Mette Andersen SDE mea@sde.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mette Andersen SDE mea@sde.dk Ansættelse af elev. Mette Andersen SDE mea@sde.dk."— Præsentationens transcript:

1 Mette Andersen SDE mea@sde.dk
Ansættelse af elev. Mette Andersen SDE

2 Ansættelse af elev. Økonomisk tilskud. Uddannelse af eleven. Uddannelse af praktikvejlederen.

3 Ansættelse af elev.

4 Hvorfor skal man ansætte en elev?
Sikre at der er nok uddannede i erhvervet = investering i fremtiden. Elever med meget i bagagen = attraktive medarbejdere. Faglig (personlig) udfordring = udvikling.

5 Hvordan ansætter man en elev?

6 Ansættelse af elev. For at ansætte en elev, skal praktikstedet være godkendt af FUHA. Kravene for at blive godkendt som praktikplads, er forskellige fra audio privat/offentlig og neuro.( - ”praktik”) Kravene for godkendelse er både ift. udstyr, undersøgelser personale.

7 Ansættelse af elev. Der skal være mindst 1 uddannet assistent pr. elev. Der skal være mindst 1 uddannet assistent med mindst 2 års praktisk erfaring På det enkelte praktiksted skal der være 1 uddannelsesansvarlig tilknyttet eleven, som har gennemgået relevant uddannelse som praktikvejleder.

8 Ansættelse af elev. Uddannelsesaftalen skal underskrives af begge parter og indsendes til Syddansk Erhvervsskole. ( – ”praktik”) Der er 3 mdr. prøvetid (praktiktid) for begge parter.

9 Ansættelse af elev. Uddannelsesaftalen modtages på skolen.
Når eleven er registreret fremsendes 1 logbog til eleven og 1 logbogen til praktikstedet.

10 Ansættelse af elev. Elevaftale med et praktiksted kan tidligst indgås fra 1.9 Hovedforløb er i alt 2 år med den afsluttende eksamen ca. 31. august ”år 2” Elever som forventes at bestå grundforløbsprøven kan ansættes under forudsætning af at de består. 10

11 Økonomisk tilskud.

12 Økonomisk tilskud Arbejdsgivernes Elev Refusion – AER
Lønrefusion for skoleophold Tilskud til transport til skoleophold Præmie og bonus 2010 Løntilskud til elever der har mistet elevplads.

13 Økonomisk tilskud Lønrefusion:
Når eleven er på skoleophold (kilde AER.dk) 2060/2310,- pr uge under 25 år/ 4060,- over 25 år Befordring: 80 % af offentlig transport. Tilskud over 20 km Transport på skoleophold, skal gives til eleven.

14 Økonomisk tilskud Præmie og bonus: I alt 50.000 pr elev ansat i 2010
Fordelt med 3x6000,- i prøvetid (præmie) 2x16.000,- efter prøvetid (bonus) Hvis der er tilskud til voksenelev fra jobcenter udbetales der ikke præmie og bonus. Løntilskud: Elever der er uforsagt opsagt udbetales der 60% refusion af AER´s sats i praktiktiden.

15 Uddannelse af elev.

16 Uddannelse af elev. Forudsætning for at eleven kan søge en praktikplads er at eleven har bestået den afsluttende grundforløbsprøve (eller forventer at bestå den.)

17 Uddannelse af elev. Uddannelsens opbygning: 1. år: Praktik ca. 6 uger
1. skoleophold 9 uger fra ca. uge 42-51 Praktik ca. 15 uger 2. skoleophold 9 uger fra ca. uge 17

18 Uddannelse af elev. 2. år: Praktik ca. 36 uger
3. hovedforløb 5 uger fra ca. uge 9-13 Praktik ca. 18 uger 4. hovedforløb 2 uger uge (afsluttende eksamen) (ugerne er vejledende - se kalender i logbogen s.4 – - ”praktik” - ”godkendelse som praktiksted”) ) 18

19 Uddannelse af elev. Skoleophold er med en del fælles fag på 1. hovedforløb, På de efterfølgende hovedforløb er der flere specialerettede fag. (uddannelsesordning - ”lovstof”) Timefagfordeling trækkes ind. Der arbejdes indenfor neuro med ændringer i fagfordeling. Formentlig mere til FUHA møde d. 10.juni 19

20 Uddannelse af elev. Skoleopholdet:
Mange eksterne undervisere på begge uddannelser. Underviserne tilrettelægger selv deres undervisning ud fra fagets mål. Materialer til undervisning er enten bøger eleverne køber, eller udleveret materiale.

21 Uddannelse af elev. Undervisningen på skolen er overvejende teoretisk.
Det er vigtigt at teorien også kobles med den praksis eleverne har på praktikstedet.

22 Logbogen. Logbogen er et ”praktisk redskab” til praktiktiden.
Logbogen er ”fælles eje” for elev og praktiksted. Er inddelt i praktikophold (1.-4.) Efter hvert praktikophold skal målene vurderes, der skal skrives under på praktikerklæringen for det aktuelle forløb.

23 Logbogen. Logbogen er dokumentation for både elev og praktiksted.
Logbogen er den røde tråd i eleven praktiske uddannelse. Logbogen er ”kommunikation” imellem praktik og skole. Logbogen gennemgås sammen med eleven på alle skoleophold.

24 Uddannelse af praktikvejlederen.

25 Praktikvejlederkursus.
Skolen kører specielt tilrettelagt kursus for ”nye” praktikvejledere hvert forår. 2 dage i foråret + 1 dag i efteråret. Kurset indeholder bl.a: Uddannelsens opbygning Redskaber til at tilrettelægge et elevforløb Læringsbegreber Samtaler Erfaringsudvekslinger Uge 18 eller

26 Praktikvejlederkursus.
Kursusfolder sendes automatisk til alle godkendte praktiksteder. Andre kan henvende sig til mig eller skolens administration. Næste kursus 2011 vil ligge omkring uge 18/19.

27 SPØRGSMÅL??????


Download ppt "Mette Andersen SDE mea@sde.dk Ansættelse af elev. Mette Andersen SDE mea@sde.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google