Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Praktikcentre – en nyskabelse i erhvervsuddannelsesloven

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Praktikcentre – en nyskabelse i erhvervsuddannelsesloven"— Præsentationens transcript:

1 Praktikcentre – en nyskabelse i erhvervsuddannelsesloven
Uddannelseskonsulent Morten Smistrup

2 Baggrund Begreb der har udviklet sig igennem de sidste 3-4 år med det formål at konjunktursikre vekseluddannelserne Praktikplads køen er vokset fra 1500 til Vi ligger på et rimelig højt antal indgåede aftaler Skolepraktikken er ”second choise” Kombinationsaftaler fungerer ikke Udfordring: Praktikkens puls uden 3,5 års praktik i én virksomhed

3 Realisering Anerkendelse af skolepraktikken som en nødvendig del af løsningen Pres fra sociale klausuler mv. fik bl.a. industrien til at reagere LO forslag om praktikpladscentre DA forslag om skolekontrakter Forsøgsramme på 25 mio. til kvalitet i skolepraktik Praktikcentre i finansloven LO-DA-MBU aftalen

4 Hvad er et praktikcenter
Praktikuddannelse i praktikcenter skal sikre, at elever, som ikke har en uddannelsesaftale kan gennemføre hele uddannelsen alligevel Et praktikcenter er en del af en erhvervsskole, som varetager praktikuddannelsen for elever der ikke kan få en uddannelsesaftale inden for et eller flere hovedforløb eventuelt på vegne af, eller med leverancer fra, en eller flere andre erhvervsskoler.

5 Praktikcentrets opgaver
Praktikcentret skal tilrettelægge et samlet forløb for elever med anvendelse af korte aftaler, delaftaler, kombinationsaftaler, praktik i udlandet og i begrænset omfang virksomhedsforlagt undervisning og typisk i kombination med fremrykket skoleundervisning og elementer af praktikuddannelse i praktikcentret Skolepraktik udbydes fremover i praktikcentre på skoler, som udbyder hovedforløb - formål at fremme anvendelsen af praktikpladskapaciteten og øge kvaliteten i skolepraktik

6 Forsøgsaktiviteten Der vil ske en indfasning af praktikcentre, der bygger på de igangværende forsøg og øvrige erfaringer med skolepraktik og mere fleksible aftaleformer. Centrene forventes på baggrund af erfaringer fra forsøgene også at kunne bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten

7 ”Skolepraktik” - elite

8 Godkendelse mv. Børne- og undervisningsministeren fastsætter regler om praktikcentrenes organisation og opgaver, om betingelser for godkendelse af praktikcentre samt godkender skoler til at blive praktikcenter Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser skal afgive indstilling om godkendelse af skoler som praktikcentre, om regler om praktikcentrenes organisation og opgaver samt om betingelser for godkendelse af praktikcentre

9 Brik-aftaler Godkendelse af virksomheder til at bidrage med de enkelte praktikdele sker efter de gældende regler, og der forudsættes ydet en særlig intensiv opsøgende indsats i forhold til virksomheder, som ikke hidtil har været godkendt Skolerne og de faglige udvalg forudsættes at tage deres godkendelsespraksis op til overvejelse i forbindelse med de nye muligheder Ministeriet vil opfriske reglerne i den gældende lovs § 66 f, stk. 1, om, at der skal foreligge en lønnet uddannelsesaftale, hvis en elevs praktikuddannelse i virksomheden tilfører merværdi til virksomheden, også ved virksomhedsforlagt skolepraktik for at undgå misbrug

10 Skoleaftalen Optagelse af en elev på praktikcenter sker ved indgåelse af en aftale mellem skole og elev om elevens fortsatte uddannelse, både for elever uden uddannelsesaftale og for elever med en kort aftale Aftalen skal ikke være en ansættelsesaftale i arbejdsretlig forstand, og derfor skal gældende regler om elevernes retsstilling analyseres med henblik på at sikre og klargøre elevernes, virksomhedernes og skolernes retlige forhold

11 Uddannelses længde og mål
Alle faglige udvalg skal vurdere behovet og mulighederne for at indføre fleksible uddannelsestider (max. og min.) således, at praktikuddannelsens varighed, struktur og indhold kan tilpasses de konkrete uddannelsesforhold i praktikcentrene De faglige udvalg skal analysere praktikmålene med henblik på at skabe øget klarhed om, hvad der skal opnås ved skolepraktik henholdsvis praktikuddannelsen i virksomheder. Der kan derved fx ske en afkortning af praktikuddannelse, som ligger efter den afsluttende prøve (svendeprøve mv.).


Download ppt "Praktikcentre – en nyskabelse i erhvervsuddannelsesloven"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google