Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virtuelle verdener og rum Lisbeth Klastrup og Troels Degn Johansson IT-højskolen I København F-2002, Design, Kommunikation & Medier.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virtuelle verdener og rum Lisbeth Klastrup og Troels Degn Johansson IT-højskolen I København F-2002, Design, Kommunikation & Medier."— Præsentationens transcript:

1 Virtuelle verdener og rum Lisbeth Klastrup og Troels Degn Johansson IT-højskolen I København F-2002, Design, Kommunikation & Medier

2 Troels Adjunkt på IT-højskolen (DiAC), forsker og underviser i forholdet mellem billedmedier og virtuelle rum samt i stigende omfang i digital kunst – generelt især i forhold til Internet. Nært samarbejde med kunstnergruppen Superflex siden 1999 Nøgleord: Internet, visualitet, billedmedier, virtuelle rum, digital kunst, digital visuel kultur, netværkssamfund – specialevejledning …

3 Troels … Baggrund: Ph.D.-afhandling om web-baseret visualisering af landskaber og byrum inden for arkitektur og planlægning; forskningsophold ved CASA i London. MA i filmvidenskab på KU, speciale om filmsemiotik og subjektivitet MA i psykoanalyse og humaniora ved University of Kent, speciale om oplevelse og subjektivitet

4 Hvad er virtuelle verdener? Virtuelle verdener er oplevede ”verdener” baseret på net-baserede ”kommunikationsmiljøer” beregnet primært til online kommunikation, f.eks. chat og andre tekstbaserede multi-user domains (MUDs), fiktioner/story MOOs, 3D-verdener (f.eks. ActiveWorlds) og online-spil (f.eks. Counterstrike). Kunstnere kan benytter sig af virtuelle verdener til at iscenesætte og undersøge diverse relationer mellem mennesker og institutioner …

5 Virtuelle verdener – og rum? Kurset ”Virtuelle verdener og rum” handler om forholdet mellem: ”indhold” på nettet i form af virtuelle verdener (f.eks. socialt indhold, spil/gameplay, fortælling/plot, performance, kunst) og … design, subjektiv oplevelse og teoretisk opfattelse af de virtuelle ”rum”, der bruges i virtuelle verdener til at give et bestemt indhold ”form”

6 Virtuelle verdener og rum Forener forståelse af ”indhold” med forståelse af design, subjektiv oplevelse og teoretisk opfattelse af virtuelle rum: - socialitet - - spil/gameplay - - fortælling/plot - ”indhold” - rumdesign - - rumoplevelse - - rumopfattelse - ”form”

7 Virtuelle verdener og rum Eks. Fra kurset ”Internettets rum og geografi”: Design af bane til first person shooter-spillet Counterstrike via modelleringsprogrammet Worldcraft: Hvordan understøtter rummet gameplay?

8 ”Verden” og kommunikationsmiljø På den anden side fungerer virtuelle rum jo ofte som konkret platform og kommunikationsmiljø til at skabe en oplevelse af ”verden”, dvs. noget ”udenom”/omgivende, ukonkret og uden tilsyneladende grænse.

9 Verden og kommunikationsmiljø - oplevet ”verden” - baseret på konkret, net-baseret ”kommunikationsmiljø”

10 En central problemstilling … Kurset ”Virtuelle verdener og rum” handler bl.a. om immersion/”nedsænkning”. Vi skal lære at skelne og diskutere forholdet mellem f.eks.: Perceptuel immersion (VR, etc.) Social immersion Narrativ immersion Spilbaseret immersion Andre former for immersion?

11 Immersion i en 3D MUD - fra invitation og indlevelse i kunstværk - over perceptuel indlevelse og PC-VR- ”immersion” med first person - til ”social immersion”, evt. udformet som spil med narrativ karakter (ActiveWorlds var opr. et rollespilsunivers)

12 Fra ”Internettets rum og geografi” Eks. på konstruktionsopgaver fra tidligere kursus mv. Design af baner til FPS/skydespil (Counterstrike) Design af konceptuelt 3D Flash-site til kunstgalleri Eksperimenter med orientering i geo-3D-MUDs Design af virtuelle 3D-gallerier Design af virtuelle rum, der afspejler myter/filosofi Derudover f.eks. opgaver om perception og opfattelse af virtuelle rum i VR og netbaserede kommunikationsmiljøer, avatarer og identitet

13 Fra ”Internettets rum og geografi” Design af virtuelle 3D-gallerier og konceptuelt 3D Flash-udtryk til kunstgalleri

14 Fra ”Internettets rum og geografi” Eks. på konstruktionsopgaver fra tidligere kurser: Design af virtuelle rum, der afspejler myter og filosofi

15 Fra ”Internettets rum og geografi” Design af site til udendørs jazzfestival, hvor byliv og oplevelse af site spiller sammen (geografisk såvel som kunstnerisk).


Download ppt "Virtuelle verdener og rum Lisbeth Klastrup og Troels Degn Johansson IT-højskolen I København F-2002, Design, Kommunikation & Medier."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google