Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kids n’ Tweens, Leg og læring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kids n’ Tweens, Leg og læring"— Præsentationens transcript:

1 Kids n’ Tweens, Leg og læring
Indretning af sanserum på børnenes præmisser Eller Børn lærer gennem fortællingen og kroppen

2 Opgaven for i dag er altså:
Hvordan kan vi skabe en ny type rum, som kan være med til at styrke børns sprog, sanser, motorik og fantasi med henblik på at udvikle deres sproglige, sansemotoriske og innovative kompetencer, så de udvikler en stærk og positiv jeg-identitet, og hvorigennem de nye medier trygt og sikkert kommer ind i daginstitutionerne

3 Indholdet i læreplaner for institutionsområdet
Sproglige udvikling: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT / medier og kommunikation Sociale kompetencer: Etablere fællesskaber med andre, føle og udtrykke empati og respekt for andre, indgå i sammenhænge med andre og kende til demokratiske værdier Alsidige personlige udvikling: Selvværd, grænsesætning, fantasi, kreativitet, følelser, stillingtagen, motivation og vedholdenhed Naturen og naturfænomener: Respekt og kendskab til naturen og naturfænomener, miljø, logisk tænkning og kende kategorier som vægt, form og antal Kulturelle udtryksformer og værdier: Kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier, udnyttelse og brug af sanser via musik, tegning, dramatik, ler mv. Krop og bevægelse: Sundhed, ernæring, fysisk aktivitet, beherske og praktisere fin- og grovmotoriske bevægelser, kende til dagtilbuddets og lokalområdets fysiske muligheder

4 Blooms taksonomi

5 Kolbs læringscirkel

6 Kolbs læringscirkel

7 Kolbs læringscirkel med læringsstile

8 I Kolbs univers er læring bl.a. kendetegnet ved følgende:
Læring er en proces; ikke et resultat Læring er en sammenhængende proces – baseret på erfaring Læring opstår i feltet mellem forventning og erfaring. Læring er således en slags 'igen-læring' eller 'om-læring' Læring involverer udveksling mellem person og omgivelser Læring er en proces, der udvikler erkendelse Læring er en helhedspræget tilgang til verden – og omfatter derfor både tænkning, følelse, perception og handling

9

10

11

12 Rammer for udviklingsarbejdet – Den sønderjyske idrætsinstitution
Det bygger på et læringssyn, hvor al læring sker i kraft af fællesskab, imitation, identifikation og rummets muligheder, og hvor: Det enkelte menneske har unikke muligheder Læring er en kompleks proces Man lærer bedst, når flere sanser involveres Hvert menneske har sin personlige læringsstil Den enkelte er aktiv i egen læreproces Legens elementer såsom motivation, nysgerrighed, afprøvning, fordybelse koncentration, fantasi og forestillingsevne er vigtige elementer i en god læreproces

13 Rammer for udviklingsarbejdet - Kidsntweens
Vi går altså efter som udgangspunkt at skulle indrette ét rum. Det rum skal så til gengæld kunne anvendes til såvel historiefortælling som sansemotorisk udvikling, fordi de er hinandens forudsætninger i et læringsperspektiv. (Hvis det viser sig hensigtsmæssigt at bringe begge rum i anvendelse, kan det være en mulighed) Vi tager udgangspunkt i den viden, der er om læring med udgangspunkt i Kolbs læringscirkel og Blooms taksonomi Vi tager udgangspunkt i den viden og de kompetencer samt de produkter, som TRESS og Madsen og Hjernø har, men det er målet, at de skal sættes i spil i forhold til hinanden, så der udvikles ny og tværfaglig viden (additionsprincippet) Fokus er på på lokaleindretning og historiefortælling med det formål at styrke børnenes læring og udvikling. Der skal i så stort omfang som muligt anvendes kendt og allerede udviklet teknologi. Der kan dog vise sig at være behov for ekstra programmeringsarbejde Rummet skal kunne anvendes med udgangspunkt i de forskellige perspektiver, som Den Sønderjyske Idrætsinstitution arbejder ud fra voksen til barn – barn til voksen – barn til barn Vi tager udgangspunkt i de læreplaner, der er for institutionsområdet

14


Download ppt "Kids n’ Tweens, Leg og læring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google