Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

International? Ja tak! Skolelederkursus Herning, 21. September 2005

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "International? Ja tak! Skolelederkursus Herning, 21. September 2005"— Præsentationens transcript:

1 International? Ja tak! Skolelederkursus Herning, 21. September 2005
Karsten Damgaard Skoleleder Juelsminde Skole Udsyn? Bæredygtighed? Rødder og vinger?

2 Den rejsende - det ”globale menneske”
I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme, Dér har jeg rod, derfra min verden går….. Du danske, friske strand Med vilde svaners rede, I grønne ø’r, mit hjertes hjem hernede! Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland! H.C. Andersen

3 Dannelsen Folkeskolens formålsparagraf, stk. 3:
Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer.

4 Dannelsen - overvejelser
Hvordan kan vi bidrage til vore elevers forståelse for andre kulturer, hvis de ikke kender deres egen? Hvordan kan vore elever kende vores danske kultur, hvis de ikke kender deres rødder og stedet, de er blevet vokset op? Hvordan kan vore elever respektere, at andre mennesker er bærere af andre værdier, hvis de ikke kender deres egne eller ikke selv har fået værdier overleveret?

5 International kompetence
Udsyn Større viden om internationale forhold Øget mellemfolkelig forståelse Kunne relatere det lokale/regionale niveau til det internationale Kunne agere i en globaliseret verden Tid og rum til den enkeltes oplevelse, indlevelse, refleksion, fordybelse, argumentation, handlen

6 Kvalititetskriterier I
Det er værdifuldt at den internationale dimension bliver en del af hele skolens hverdag fagligt (både fagfagligt og tværfagligt) såvel som socialt. ”Det internationale” skal blive synligt på skolen. Skolen (lærere/elever/forældre) skal arbejde sammen med venskabsskoler i udlandet og skal etablere venskabs- såvel som faglige kontakter på alle niveauer. At arbejdet med den internationale dimension styrker ”elevens alsidige, personlige udvikling” Den internationale dimension integreres i alle skolens fag

7 Kvalititetskriterier II
Det er værdifuldt at skolen udadtil viser og bliver taget til indtægt for at have udsyn og konkrete initiativer/undervisningsforløb, som rækker ud over landets grænser. Kontakt med børn i andre lande (via IT, fax, breve) bliver et bærende element i det internationale samarbejde At flest mulige elever for mulighed for at rejse i forbindelse med undervisning At flest mulige lærere får mulighed for at rejse og besøge venskabsskoler og/eller udenlandske samarbejdspartnere eller deltage i internationale kurser.

8 Mål Styrkelse af elevernes sproglige færdigheder. - Deltagelsen i Comeniusprojektet bredes ud til hele ”Hus 2”. I Hus 3 skal eleverne få forståelse for såvel UNESCO’s mål som betydningen af verdensarvs-sites. Eleverne skal få (fagligt) kendskab til de danske verdensarvs-sites. Eleverne skal orientere sig mod verdensarvs-sites i de arabiske lande. At eleverne får forståelse for kulturer og folk i den arabiske verden gennem samarbejde om sites.

9 Mål 2005/06 Arbejdet med Comenius-venskabsskolerne bliver en del af arbejdet i Hus 2- klasser og integreret i klasseteamenes årsplaner fagligt og/eller tværfagligt. Samarbejdet med venskabsskolerne bliver synligt i form af udstillinger, gode fortællinger, undervisningsprojekter/-materialer på hele skolen. UNESCO og WHE-grundlaget bliver del af undervisningen i Hus 3 fagligt og/eller tværfagligt. At udviklingsgrupperne udarbejder forslag til læseplaner for Hus 2 og Hus 3 samt hele skolen. At IT på alle niveauer bliver fundamentet i det internationale samarbejde i forhold til kommunikation med udenlandske venskabsskoler, elever og lærere.

10 Handlingsplan Eleverne i ”Hus 2” samarbejder om Comenius klasseprojekter med elever i de øvrige lande. ”Besøg” af sprogassistent. Flere lærere i ”Hus 2” involveres i klasseprojekter og ”benytter” sprogassistenten fra Letland. Der arbejdes i ”Tværsuger” med de danske verdensarvs-sites samt arabiske sites. Der etableres kontakt med skoler i den arabiske region. Der etableres kontakt mellem elever via faglæreres deltagelse i forskellige internationale undervisningsprojekter (ENIS med flere)

11 Konkrete initiativer Comenius sprogassistent 2003 og 2005
Comenius-projekt UNESCO-Skole 2003- Deltagelse i WH-Seminar Newcastle 2005 Valgfag ”Kulturforståelse” 2005- ENIS-Skole Elevudveksling 2006?

12 ”Kunsten” ”At each stage of learning You must give up something
Even if it is a way of life That you have always known” Ginevee, Australian aboriginal


Download ppt "International? Ja tak! Skolelederkursus Herning, 21. September 2005"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google