Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d."— Præsentationens transcript:

1 Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d. JN@kliniskpsyk.dk
Klasseledelse Bruner (1999): „Det vigtigste fag i skolen, kulturelt set, er skolen selv. Sådan oplever de fleste elever det, og det bestemmer, hvilken betydning de tillægger den” Klassen som bærende enhed Klasseledelse: Ændret autoritetsrelation: - fra rolle til person Dobbeltsocialisering Udviklings- og læringsrum Undervisningsmiljøet er kontekst for læringsmiljøet Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.

2 Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d. JN@kliniskpsyk.dk
…fortsat… Systemer og subsystemer  Lærer og elever: et klasseøkosystem  Klassen: en del af noget større; hu: skolens kultur  Samarbejdet mellem elev-klasse-lærer(e)-ledelse- øvrige skole og forældre  Klassediskurs Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.

3 Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d. JN@kliniskpsyk.dk
…fortsat… Klassens narrativer Bruner (1999): det er først og fremmest gennem vores fortællinger, vi konstruerer en version af os selv i verden, og det er gennem sine fortællinger, en kultur giver sine medlemmer modeller for identitet og handling Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.

4 Lærerens/pædagogens rolle
Faglig kompetence, god undervisning Relationskompetence; involvering Ledelseskompetence; at tage lederskab af de pædagogiske processer (

5 Undervisning uden forstyrrelse er en didaktisk fiktion
At påtage sig ansvar er at skabe forandring Jo mere energi der satses på disciplinære interventnioner, jo mere håbløs bliver opgaven En vellykket klasseledelse står og falder med forebyggelse

6 Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d. JN@kliniskpsyk.dk
..fortsat… Fem aspekter: Didaktisk: planlægning, organisation, koordinering, mål, retningsangivelse, rammesættelse, kontrol, evaluering, medinddragelse Relationelt: kultur, position, rolle, magt, kommunikation, sprog Etisk: mening, hensigt, moral, etik  Det fysiske miljø Det sociale og moralske miljø Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.

7 Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d. JN@kliniskpsyk.dk
…fortsat… Læreren som iscenesætter Klasseledelse: Et forhold mellem frihed og styring E forhold mellem omsorg og intimidering Et forhold mellem stabilitet og forandring Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.

8 Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d. JN@kliniskpsyk.dk
…fortsat… Klassseledelse: - lærerens kompetence til at skabe en positiv, samarbejdende og inkluderende klassekultur, motivere til deltagelse og til at skabe arbejdsro Klassens fællesskab Der må udvikles et vist mål af fælles sprog og værdier Enhver deltager i et fællesskab ses som en unik person med muligheder for at blive set og hørt og deltage Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.

9 Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d. JN@kliniskpsyk.dk
…fortsat… Forskelligheden og retten til at ytre sig forstås som en måde at berige ens egen livserfaring på og: rettigheden til at undervise og til at blive undervist ”We-dentity” Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.

10 Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d. JN@kliniskpsyk.dk
…fortsat… 1. ordens læring 2. ordens læring Refleksion over handling Refleksion i handling Interventionsformer  (selv) Observation Refleksion og dialog Aktiviteter Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.

11 Social træning: øvelser
Rating, skalering Ros, positiv feedback Ønsker Massage Kropslige øvelser Lege Hvem mangler/opmærksomhedsøvelser Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.

12 Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d. JN@kliniskpsyk.dk
…fortsat… Sedler på ryggen Spil Non-verbale spil/øvelser Hvis jeg var… Kvik-vask Tegneøvelser Kreative øvelser Kort og godt Etc. Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d.


Download ppt "Jørn Nielsen klinisk psykolog ph.d."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google