Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Effekt af e-læring Certificering som e-underviser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Effekt af e-læring Certificering som e-underviser"— Præsentationens transcript:

1 Effekt af e-læring Certificering som e-underviser
eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring @ventures Lise Marie Steinmüller Videncenterleder

2 @ventures, Kompetencecenter for e-læring
Præsentation Blandt meget andet arbejder eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring med et program om effekt af e-læring. Dette indbefatter bl.a.: diskussion af og afklaring om læringsbegrebet indenfor e-læring. diskussion om hvad effekt er og hvordan effekt kan evalueres indsamling af nationale som internationale undersøgelser deltagelse i effektmåling af e-læring Programmet er fortsat i gang - afsluttes sommeren 2009 @ventures, Kompetencecenter for e-læring

3 @ventures, Kompetencecenter for e-læring
Inddragelse Svensk undersøgelse hvis resultat bl.a. understøttes af forskellige europæiske undersøgelser Skotsk undersøgelse om elektroniske spil Dansk undersøgelse om inddragelse af mobil e-læring Dansk undersøgelse om it-modenhed i uddannelsessystemet Igangværende dansk undersøgelse om anvendelse af multimediemateriale i matematikundervisningen i grundskolens overbygning Dansk undersøgelse på gymnasieniveau om ændringer i matematik kompetencer før og efter brug af elektronisk materiale Undersøgelse om forskellen i forskellige forløb og materialer udviklet til elektronisk anvendelse Imødekommelse af målgrupper som ellers ikke ville kunne nås fagligt eller geografisk @ventures, Kompetencecenter for e-læring

4 Arbejdsdefinition for effekt af e-læring
Effekt af e-læring er udtryk for en måling af det faktiske udbytte, der sker i såvel individuelle som kollektive læreprocesser i forbindelse med anvendelsen af e-læring i relation til opstillede mål med brugen. @ventures, Kompetencecenter for e-læring

5 Effekt af e-læring kan måles på mange områder
Samarbejde mellem lærende I forhold til opstillede læringsmål I forhold til genanvendelighed Materialernes egnethed Platforms effektivitet i forhold til læringsmål og målgrupper Formidlingsformens anvendelighed i forhold til målgruppen Genanvendelighed Institutionens mål i fx at nå flere i målgruppen @ventures, Kompetencecenter for e-læring

6 Grundlaget for effektmåling
Klare mål for hvad man vil bruge e-læring til - fx nå en større målgruppe, eller en ny målgruppe Klare mål for hvordan e-læringen skal anvendes - fx øget tid til refleksion, samarbejde, fleksible læringsformer Klare mål for materialer - fx. hvem skal materialer rettes mod @ventures, Kompetencecenter for e-læring

7 Forskellige observationsområder
Forskel på brugen af e-læring i Tilstedeværelsesundervisning Blended forløb Fjernundervisning Eksempel: Virker kollaborativ læring lige så effektivt, mere effektivt eller mindre effektivt Er den faglige forståelse bedre, mindre god, lige så god @ventures, Kompetencecenter for e-læring

8 Værktøjer til effektmåling
Spørgeskemaer Test – før, under og efter forløbet Simuleringer Spil Dilemmaforløb/situationsspil Sammenlignende undersøgelser Langtidseffekten af læringsforløb @ventures, Kompetencecenter for e-læring

9 @ventures, Kompetencecenter for e-læring
Resultater indtil nu Tydelig positiv sammenhæng mellem brugen af it i skolen og indlæringen af kundskaber. Næsten alle fag påvirkes positivt. Særlig stor effekt i engelsk, matematik og naturfag It har positive effekter på elevers motivation og færdigheder, selvstændighed og gruppearbejde. It skaber øget motivation, som fører til øget opmærksomhed og engagement i timerne. It fungerer bedst, når eleverne kan se, at arbejdsopgaverne har en mening i forhold til virkeligheden. It bør være en normal del af undervisningen. Flere kommer i gang med læringsforløb/uddannelsesforløb Der er en skærpet opmærksomhed i læringsforløbene @ventures, Kompetencecenter for e-læring

10 Identificerede observationsområder
Elever i folkeskole og gymnasiet opfatter it som integreret i hverdagen Studerende over 20 år har et blandet forhold til it Mange undervisere ved ikke, hvordan it skal anvendes didaktisk, metodisk og pædagogisk, selvom de kan anvende it værktøjer @ventures, Kompetencecenter for e-læring

11 Uddannelse af undervisere
Certificering som e-lærer Målgrupper: ledere, administrativt personale, undervisere, ressourcepersoner 9 ECTS Enkelt kursister, certificering, modul på diplomniveau Tre sværhedsniveauer 5 igangværende kurser – 10 nye til januar/februar - 5 nye til juni @ventures, Kompetencecenter for e-læring

12 @ventures, Kompetencecenter for e-læring
Eksempler på kurser Introduktion til e-læring E-læring og læringsbegreber Tilrettelæggelse af e-læringsforløb Design af e-læringsmiljøer E-læring og dynamiske arbejdsformer Virtuelle kommunikationsformer E-læring og lovgivning Økonomi og e-læring E-læring og organisatorisk forandring Fremstilling af e-materialer @ventures, Kompetencecenter for e-læring


Download ppt "Effekt af e-læring Certificering som e-underviser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google