Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kollerup Skole Informationsmøde om reformen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kollerup Skole Informationsmøde om reformen"— Præsentationens transcript:

1 Kollerup Skole Informationsmøde om reformen
Et fagligt løft af folkeskolen

2 https://www.youtube.com/watch?v=uG2ovidpPU4

3 Reformens 3 overordnede mål
Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes. Et fagligt løft af folkeskolen

4 Mål og Indhold De 6 principper (skolen i bevægelse)
Skolens opgave er at bevæge og at bevæge sig – for at sikre optimale udviklings og læringsbetingelser. Skolen skal sikre at alle børn og unge møder nærværende voksne – hver dag. Skolen danner mennesker der mestrer livet og læring. Skolen bygger på elevernes mod på og lyst til læring. Skolen udvikler fleksible og innovative organisationsformer. Skolen er en del af samfundet – samfundet er en del af skolen.

5 Nytænke organiseringen af læring og organisering af skoledagen.
Mål og Indhold De 10 signaler (udmøntnings notatet) Spændende, sammenhængende og afvekslende skoledag med høj faglighed og høj trivsel. Nytænke organiseringen af læring og organisering af skoledagen. Sammenhæng og integration mellem faglektioner og understøttende undervisning. Integrere inklusionsindsatsen i reformarbejdet. Arbejde i teams som fundament for gennemførelsen og udbredelsen af reformen. Den digitale skole som grundsten for reformen. Den åbne skole i samspil med omverdenen. Læring skabes i samspil mellem mange kompetencer - inkl. pædagoger. Forældre og skolebestyrelser bidrager til skolens virke. Inddragelse af elever er en forudsætning for udvikling.

6 Folkeskolereformen indebærer:
Længere og mere varieret skoledag Understøttende undervisning/faglig fordybelse ”Den åbne skole” Nye fag Bevægelse i løbet af skoledagen Skole-hjemsamarbejdet Trivsel for alle børn

7 Skoledagen 0.-3. klasse = 30 timer om ugen
Man Tirs Ons Tors Fre Man Tirs Ons Tors Fre Fri 8.00 14.00 8.00 14.00 15.00

8 Definition på understøttende undervisning
Indskolingen: Understøttende undervisning udgør 4-5 lektioner pr. uge Skal bruges til personlig og social læring, herunder trivselsarbejde Der skal arbejdes ud fra sociale årsplaner, som tilrettes målbaserede forløb på de enkelte hold Varetages af pædagoger Mellemtrinnet: Understøttende undervisning udgør mellem 1-4 lektioner pr. uge Varetages af pædagoger og lærere

9 Faglig fordybelse Hovedvægten skal ligge på fordybelsen, den næsten
”lektiefri skole”. Faglig fordybelse er 2 timer i indskolingen = 2 forløb om ugen Faglig fordybelse er 3 timer på mellemtrinnet= 3 forløb Varetages af lærere og pædagoger

10 Eksempel - Indskolingen
Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Elevpause spisning Faglig fordybelse

11 Eksempel - mellemtrin Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.00-8.45
Elevpause Spisning Fri Faglig fordybelse

12 Den åbne skole ”Skolen skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund” Større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv Inddragelse af erhvervsliv – virksomhedsbesøg eller gæstelærere Andre lokale ressourcer Eksempelvis spirekoret

13 Nye fag Engelsk i 1. klasse Tysk 5. klasse Madkultur fra 2015/2016
Lektiehjælp Engelsk i 1. klasse Tysk 5. klasse Madkultur fra 2015/2016 Håndværk og design fra 2015/2016 Indeholder innovation og designprocesser

14 Bevægelse og motion 45 minutters motion og bevægelse indregnet i skoledagen Indgår i fagene og i understøttende undervisning som Fysisk aktivitet – powerbreak, leg Læring med bevægelse – aktiviteter i fagene med bevægelse

15 Skole-hjemsamarbejde
Forældrene er en ressource og skal bidrage til skolens virke” Skolen forventer, at forældrene deltager i forældremøder og skole-hjemsamtaler. Ny portal til forældresamarbejdet – en forbedre digital udgave af elevplanen Personalets arbejdstidsregler sætter en ny ramme for skole- hjem samarbejdet: Skal primært foregå mellem kl

16 Inklusion og trivsel Det er en grundværdi for folkeskolen, at den skal være indrettet, så der er plads til alle børn i fællesskabet Fælles ansvar mellem skole og forældre for elevernes trivsel Arbejde med mangfoldighed som en styrke for fællesskabet Skolens ressourcecenter – inklusionspædagoger, AKT-personale, læsevejleder mv. Klasseledelse – ro, struktur og rutiner Læringsledelse – læringsmål, løbende opfølgning og evaluering


Download ppt "Kollerup Skole Informationsmøde om reformen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google