Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde - Gug Skole 2014/15

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde - Gug Skole 2014/15"— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde - Gug Skole 2014/15
Velkommen Informationsmøde - Gug Skole 2014/15

2 Hvor er vi med folkeskolereformen?
Godt på vej! 

3 Hovedformål med reformen
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

4 Strukturkrav - reformen
45 min. motion/bevægelse pr. dag i gennemsnit 1 lektion ekstra dansk og matematik ( kl.) Flere valgfag ( kl.) Mere fleksible holddannelsesregler Tilbud om frivillig lektiecafe/faglig fordybelse: 2 t. om ugen i ind- og udskolingen 3 t. om ugen på mellemtrinet

5 Strukturkrav - reformen
Skoleugens længde: 0.-3. årgang: 30 t. (28 t. obligatorisk) 4.-6. årgang: 33 t. (30 t. obligatorisk) 7.-9. årgang: 35 t. (33 t. obligatiorisk) Indførelse af understøttende undervisning Den åbne skole som begreb

6 Proces / inddragelse Elever Innovationslinjen Elevråd Forældre
Fælles procesaften d. 8. januar – ”De 11 bud” Skolebestyrelsen Personalet Indskoling og mellemtrin – 9 arbejdsgrupper Udskoling – proces startede januar 2013!

7 Ønsker - sammenfattet Gug Skole:
Fokus på hold-/niveaudeling på tværs af stamklasser Bevægelse på daglig basis Fokus på samspil med erhvervsliv Lektiecafe – fagopdelt og på tværs af alder Projektorienteret undervisning med større sammenhæng i undervisningen Hæve niveauet for alle elever (i top og bund) Skabe et ungdomsmiljø lidt ligesom på efterskolerne med fællesmøder på tværs af klasserne (eleverne)

8 Indskoling og mellemtrin
Hvad vil vi ha’ fokus på? Indskoling og mellemtrin

9 Hvad vil vi ha’ fokus på? 2 voksne i klassen
0.-3. årg.: Klassepædagog i klassen timer pr. uge 4.-5. årg.: 2 årgangspædagoger har 7-10 timer pr. uge 6. årg.: 1 årgangspædagog har 7-10 timer pr. uge Holdtimer placeres hos årgangens lærere på årg. Klassepædagog følger klassen 0. – 2. klasse

10 Hvad vil vi ha’ fokus på? Tilgodese barnets individuelle behov – fagligt og socialt Holddeling - primært på årgangen, ud fra mange kriterier. Fleksible skemaer, som kan indrettes efter vejr, understøttende undervisning, temabaseret undervisning efter behov og aktualitet. Morgensamling på årgangen ”Studietid” min. 4 morgener om ugen

11 Hvad vil vi ha’ fokus på? Tilgodese barnets individuelle behov – fagligt og socialt Læreren/pædagogen er så vidt muligt kun på egen årgang Bindingerne i at lave førnævnte består primært i de skemamæssige bindinger der er forbundet med at være på flere årgange.

12 Hvad vil vi ha’ fokus på? Gug Skole som arbejdsplads
Store forandringer En god arbejdsplads – en forudsætning for et godt læringsmiljø

13 Hvad vil vi ha’ fokus på? Plads til alle! ”Lakrissen”
Vi har 810 forskellige børn med forskellige læringskurver Alle børn ønsker at lykkes, men det er svært for nogen Indsats på tværs af hele skoledagen (undervisning og DUS) ”Lakrissen” 6 pædagogisk personaler tilknyttet Elever visiteres til Lakrissen og tilbuddet er kun for disse børn Fysisk rum, men udgangspunktet er at inklusion sker i fællesskabet En kontrakt/handleplan mellem det pædagogiske personale omkring barnet , forældrene og Lakrissen Vil IKKE ha’ en ny specialklasse!

14 Hvad vil vi ha’ fokus på? 45 min. bevægelse i gennemsnit pr. dag
Bevægelse primært som selvstændig aktivitet Genindføre svømning på 4. årg. (undersøger pt. pris og mulighed for leje af Gigantium) Nedsættelse af arbejdsgruppe som arbejder med ide- og inspirationskatalog (powerbreak og aktiv læring) Etablere motorisk screening og efterfølgende tilbud

15 Hvad vil vi ha’ fokus på? Lektiecafe Lektiehjælp / faglig fordybelse
Tilbydes på daglig basis Fagopdeling af tilbuddet og igen opdelt i: Turboforløb Sikkerhed Højdespringere Bemandes af bred vifte af medarbejdere – faglærere, kompetencelærere, pædagoger.

16 Hvad vil vi ha’ fokus på? Pauser Pauser er en vigtig del af skoledagen
Lærere/pædagoger i klassen før lektionsstart Større pauser ca. kl. 10 og kl. 12 Mange voksne hos/nærved børnene i pauserne

17 Hvad vil vi ha’ fokus på? Individuelt fokus - synlige og kendte mål
Studietid - organisering Konkret forslag til redskab – skal holdes op mod og med de forventelig krav/redskab fra UVM

18 Hvad vil vi ha’ fokus på? Den åbne skole Samarbejdsaftale med:
Gymnasierne Kulturskolen Ungdomsskolen Idrætsforeningerne Hver årgang har midler til rådighed Flere på vej….. men ”en ting ad gangen” 

19 SKEMA

20 SKEMA

21 SKEMA

22 Hvad så med udskolingen?

23 Hvad vil vi ha’ fokus på? Hovedlinjer i vores udviklingsarbejde:
Individuelt fokus Ungdomsmiljø / fællesskab Fastholdelse af linjerne Opgør med at eleverne laver klasserne Inddragelse af lokalområdet Fortsat internationalt udsyn

24 Hvad vil vi ha’ fokus på? Studietid 30 min. – 4 gange pr. uge
Fællessamling 1 dag om ugen, skiftevis hele udskolingen og årgangen 3 timers basisfag m/ integreret bevægelse Valgfag hver uge, men i kortere periode-opdeling – invitere andre ind til valgfag Linjefag hver uge + perioder Tidligere fri fredag – med tilbud om fredagscafe

25 Holdopdelt undervisning
Stamklasse – dannet af skolen Linjehold – valgt af eleverne Holddelt – forskellige kriterier fra gang til gang

26 Hold henover udskolingsårene

27 Hvad vil vi ha’ fokus på? Vi er langt fra i mål – men vi ved hvilken vej vi vil!


Download ppt "Informationsmøde - Gug Skole 2014/15"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google