Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

På vej mod folkeskolereformen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "På vej mod folkeskolereformen"— Præsentationens transcript:

1 På vej mod folkeskolereformen
Korsholm Skole På vej mod folkeskolereformen

2 Folkeskolereformen 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft.
Reformen vil løbende folde sig ud – en flerårig proces Korsholm Skole har i de sidste par år arbejdet med mange af reformens elementer. Vi er godt rustede Så børnene møder ikke en forvandlet og ukendt skole efter sommerferien.

3 Reformens mål. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis

4 Hvordan opfyldes målene:
Bl.a. ved: Fokus på faglighed gennem målstyret undervisning med fokus på den enkelte elev. Flere fagdelte lektioner ( Korsholm skole har traditionelt ligget højt. En længere skoledag: 0.-3. klasse: 30 timer om ugen 4.-6. klasse: 33 timer om ugen En mere varieret undervisning: gennem den understøttende undervisning med faglig fordybelse & lektiehjælp og med mere bevægelse.

5 Sammenhængende og varieret skoledag
For at opnå en stuktur som understøtter en sammenhængende faglighed med fokus på læringsmål samles fagene i blokke ( rød og blå blok): Typisk således at Rød blok - Dansk, kristendom, historie, billedkunst Blå blok – matematik, natur og teknik. Engelsk, tysk, musik & idræt integreres i blokkene hvis det fagligt kan lade sig gøre.

6 Lærer / pædagog teams Til hver klasse tilknyttes 2 basislærere og 1 pædagog. Hver lærer er faglig ansvarlig at de faglige mål nås i henholdsvis rød og blå blok. Klassepædagogen har særligt fokus på børnenes trivsel Basislærerne er klasselærere. Teamet organiserer skoledagen så undervisnin- gen bliver faglig, varieret og motiverende. Teamet formidler skoledagens indhold til børn og forældre gennem ugebreve.

7 Alle børn skal bevæge sig min. 45 min dagligt.
Daglig motion. Alle børn skal bevæge sig min. 45 min dagligt. Gennem idrætsundervisningen Gennem bevægelse i fagene Gennem den understøttende undervisning.

8 Understøttende undervisning.
En ugentlig time med hvor børnene arbejder på tværs af klasser ( mesterlærertimer) Lektiehjælp i fagene dansk & matematik Faglig fordybelse gennem en valgfagsordning ( kun 4. – 6. kl. ) Lektiehjælp & faglig fordybelse kan fravælges det 1. år.


Download ppt "På vej mod folkeskolereformen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google