Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orienteringsaften børnehaveklasser 13/14

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orienteringsaften børnehaveklasser 13/14"— Præsentationens transcript:

1 Orienteringsaften børnehaveklasser 13/14

2 Bekendtgørelse Børnehaveklassens overordnede mål
§ 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære og gør barnet fortroligt med skolen. Stk. 2. Det tilstræbes, at børnene som en del af den alsidige personlige udvikling tilegner sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på. Stk. 3. Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra hjem og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklasse, de efterfølgende klassetrin og skolefritidsordning/dagtilbud.

3 Indholdet skal mindst omfatte følgende temaer:
1)   Sprog og udtryksformer. 2)   Naturen og naturfaglige fænomener 3)   Det praktisk musiske 4)   Bevægelse og motorik. 5)   Sociale færdigheder. 6)   Samvær og samarbejde.

4 Vores værdigrundlag Værdigrundlag
Dette værdigrundlag er den røde tråd i elevernes skoleforløb og i alle medarbejderes arbejdsliv: BAKKEGÅRDSSKOLEN - En god skole for alle - Alle mennesker er forskellige og unikke - Respekt for mangfoldighed er det bærende fundament for Bakkegårdsskolen Vi værdsætter de forskelliges resurser Vi tror på, at alle yder deres bedste Vi ved, vi gør en forskel, og tør vise, hvem vi er Vi er forpligtet på dialogen Vi viser vores holdninger i forhold til værdigrundlaget og handler derefter

5 Trivsel Bakkegårdsskolens trivselspolitik
Det er en meget væsentlig forudsætning for os på Bakkegårdsskolen, at skolens elever trives og har det godt med sig selv, blandt og med andre. På Bakkegårdsskolen ønsker vi en skolegang med trivsel, der bygger på succesoplevelser for den enkelte elev. En skolegang, hvor der gennem positive relationer i undervisnings- og fritidsdel, skabes grobund for accept og respekt for hinandens forskelligheder. En skolegang, hvor det enkelte barn bliver set, hørt og forstået – hvor det får lov at udvikle sig i et trygt miljø, såvel fagligt som socialt med synlige og rummelige voksne medspillere. Derfor er vores fælles opgave at skabe et miljø, hvor eleverne trives og ingen mobbes. Vi vil ikke have, at nogen mobbes. Vi skal tydeligt vise, at mobning er uacceptabel. Vi gør noget ved det hver gang!

6 Klar tolerance – på den gode måde
Derfor forventer vi, at alle på skolen skal: tale pænt til hinanden og om hinanden passe på skolens materialer og ting og bidrage til at holde orden hjælpe hinanden med at løse konflikter på en god måde og tænke over, hvordan ens adfærd opfattes af andre med forståelse for skelnen mellem sjov og alvor udvise en adfærd der bidrager positivt til det sociale fællesskab handle så ovenstående er synligt Denne politik bygger på en positiv tilgang til vores Klar-tolerance-politik, som I kender, og som beskriver, hvad vi ikke vil acceptere, nemlig: at bruge et groft eller nedladende sprog over for andre elever og/eller ansatte at lave hærværk mod inventar eller bygninger at fremsætte trusler at være voldelig at udvise en adfærd, som virker skræmmende eller krænkende på andre elever og/eller ansatte Vedtaget i Pædagogisk Råd og Skolebestyrelsen 2010

7 Skolens forventninger
Det er af afgørende betydning, at skole og forældre samarbejder om udviklingen af det enkelte barns selvtillid og selvværd, og at der samarbejdes om det sociale liv i klasserne, således at man lige fra skolestarten har fokus på dette område. Det vil også medføre, at det bliver lettere at løse de uundgåelige konflikter, der fra tid til anden opstår mellem børnene, hvis forældregruppen omkring den enkelte klasse har tillid til og er fortrolige med de øvrige forældre og lærere.

8 Hvad betyder det at skulle starte ?

9 Skolens organisation pr. august 2009
Indskoling = klasse Udskoling = klasse 1. klasselærer deltager 2-3 timer ugentligt i bh. Klassen og holddeling Lærere og pædagoger arbejder sammen

10 Hvad er god undervisning ?

11 Hvad er god undervisning ?

12 Sammenhængen mellem trivsel og faglighed

13

14 Skoleindskrivning Skal foregå digitalt via NEMID Forældresamtaler d.
- 7. januar fra kl – 14.00 - 10. januar fra kl Samtalen er uden børn – der kommer senere børneindskrivning i foråret!


Download ppt "Orienteringsaften børnehaveklasser 13/14"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google