Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældresamarbejde på Gjøl Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældresamarbejde på Gjøl Skole"— Præsentationens transcript:

1 Forældresamarbejde på Gjøl Skole
Den gode klasse Forældresamarbejde på Gjøl Skole

2 Den gode Klasse

3 Den gode klasse …..Hvorfor?
De væsentlige forudsætninger for at børn trives og lærer i skolen, findes i det nære, daglige skole-/fritidsmiljø De forudsætninger er i høj grad præget/dannet af børnenes nærmeste voksne…nemlig jer forældre Den gode klasse er et resultat af ligeværd, respekt for forskellighed og forståelse for, at der er grunde til, at børn er som de er I er som forældregruppe ”model” for klassen og de gode vaner og normer formidles til klassen gennem jer I forældre har et fælles ansvar for, at alle klassens elever udvikler sig og trives gennem hele skolelivet En god dialog mellem jer forældre omkring børnene og deres trivsel har en forebyggende effekt og gør det lettere at handle når behovet opstår

4 Formål med Den gode klasse
At styrke dialogen i forældregruppen ved : - at I forældre lærer hinanden at kende - at I forældre lærer hinandens børn at kende - at forældre og lærere/pædagoger lærer hinanden at kende - at I forældre taler sammen om jeres børn At opnå forståelse og respekt gennem en ligeværdig samtale At styrke forældrenes handlemuligheder i forhold til børnenes sociale liv At styrke samarbejdet mellem skole og hjem så forældre, børn og lærere/pædagoger kan løse konkrete opgaver sammen.

5 Forældre kan behandle følgende emner..
Børnehaveklassen- 2. klasse: 3.- 5.klasse: Børnenes hverdag i skolen Børnefødselsdage TV-kikkeri Madpakker Sengetider Fritid Bus/cykel Pligter Opdragelse Medbestemmelse Lommepenge Lektier Samvær Mobning Klassens sociale liv Hvor mange fritidsinteresser Vilde drenge / stille piger Sprog Arbejdsvaner Disciplin Moral Udvikling Dreng/pige Fester Fødselsdage Normer SSP-Samarbejdet Klassens sociale liv

6 6.-7.klasse Rygning Alkohol Pubertet Skolelæge Teenagere Fester
Grænser Holdninger Blå mandag Ungdomsklubben Det sociale liv i klassen

7 Diskussionspunkter – eks.:
Hvad er en god klasse? Hvordan kan vi skabe tillid mellem os forældre, så vi kan tale åbent om konkrete problemer i klassen? Hvordan kan vi som forældre bakke op om de andre elever i klassen, når vi taler med vores eget barn? Hvad er godt at sige, og hvad skal man f.eks. holde for sig selv? Hvilket medansvar har vi som forældre, for at klassen kan rumme børn med særlige behov? Diskutér udsagnet: Hvad der sker i skolen - det er lærernes ansvar!

8 Den gode Klasse

9 Forældremødet - struktur
Mødet er jeres og handler om børnenes generelle trivsel Klasseforældrerådet indkalder til møde i ”Den gode klasse” og udformer en dagsorden Klasseforældrerådet har ansvaret for, at der skrives referat HUSK tavshedspligten !!! Det er altid en af forældrene som er ordstyrer Der siddes i rundkreds så alle kan se og høre hinanden Møderne varer fra 1 til 2 timer

10 Etik for møderne – for at opnå succes er det vigtig :
At alle forældre møder op med et åbent sind At alle respekterer andres holdninger og synspunkter At tonen er venlig At meningsudvekslinger afvikles med respekt for andres meninger At alle giver plads til, at de der ønsker ordet, får det At man kan tale om børn, som ikke er repræsenteret på mødet At tavshedspligten respekteres At der føres en åben, tillidsfuld og ukritiserende samtale, hvor alle kan tale frit

11 Ordstyrerens opgave At alle kommer til orde
At mødet foregår i en pæn og sober tone At sikre en respektfuld og ligeværdig dialog


Download ppt "Forældresamarbejde på Gjøl Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google