Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den gode klasse Forældrenes rolle

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den gode klasse Forældrenes rolle"— Præsentationens transcript:

1 Den gode klasse Forældrenes rolle

2 Påstand: Manglende forståelse og tolerance blandt forældrene kan være en barriere for at få en god og rummelig klasse. Omvendt: En velfungerende forældrekreds, der taler godt sammen og løser eventuelle problemer i klassen i fællesskab, kan være med til at skabe en rummelig og god klasse, hvor alle elever trives.

3 Hvordan skaber vi den gode klasse?
Ved at forældrene lærer hinanden at kende Ved at forældrene lærer hinandens børn at kende Således at forældre og børn bliver fortrolige og derved bliver bedre til at løse konkrete opgaver sammen.

4

5 Skolehjemsamarbejde.

6 Forældresamarbejde

7 Hvordan får vi et velfungerende forældresamarbejde?
Ved at forældrene lærer hinanden at kende Ved at forældrene lærer hinandens børn at kende Således at forældre og børn bliver fortrolige og derved bliver bedre til at løse konkrete opgaver sammen.

8 Forældresamarbejde er en proces, hvor forældrene ud fra hver deres forudsætninger - men på lige fod – prøver at skabe fælles resultater

9 Børnehaveklassen- 2. klasse:
Børnenes hverdag i skolen Skolens indretning Børnefødselsdage TV-kikkeri Madpakker Sengetider Fritid Bus/cykel Pligter Opdragelse Medbestemmelse Lommepenge Lektier Samvær Mobning Klassens sociale liv

10 3.-5.klasse: Hvor mange fritidsinteresser Vilde drenge / stille piger
Sprog Arbejdsvaner Disciplin Moral Nye medier Udvikling Dreng/pige Fester Fødselsdage Normer Retsbegrebet SSP-Samarbejdet Klassens sociale liv

11 Det sociale liv i klassen
Rygning Alkohol Pubertet Skolelæge Teenagere Fester Grænser Holdninger Blå mandag Ungdomsklubben Det sociale liv i klassen

12 Erhvervs- og uddannelsesorientering
klasse: Rusmidler Kammerater Erhvervs- og uddannelsesorientering Praktik Fester Sidste skoledag Klassens sociale liv

13 En god ordstyrer kan skabe et godt møde!

14 Sikre at der tages og udsendes referat
Ordstyreren skal: Sikre at der tages og udsendes referat sikre, at de der ønsker ordet, får det holde fast i ”historien”, så der ikke snakkes om flere ting på én gang (snakke i dybden – ikke ”rundesnak”) gribe ind, hvis nogle af deltagerne ikke overholder reglerne (fx taler uden at have fået ordet, medens andre sidder med hånden oppe) give tid, så alle får mulighed til at tænke over, hvad der bliver sagt

15 gøre sig til ”dommer” over de andres udsagn
Ordstyreren må ikke: gøre sig til ”dommer” over de andres udsagn svare på de andres indlæg, men opfordre deltagerne til at kommentere dem

16 stille opklarende spørgsmål, hvis dette er nødvendigt
Ordstyreren må: stille opklarende spørgsmål, hvis dette er nødvendigt give eller spørge til konkrete eksempler (for at sikre, at alle har forstået det samme) problematisere emnet (”Det, du siger der, kan det ikke komme til at medføre, at …?) give sig selv ordet og komme med indlæg i debatten (ikke i form af ”løsninger”)

17 Indledningen kunne være:
”Hvad kan vi som forældre gøre, for at x.kl. trives bedre?” ”Hvordan har mit barn det i klassen lige nu” ”Hvordan er det at være forælder i x. b.? Afslutningen kunne være: ”Skal vi have aftalt tid til et nyt møde?” – og hvordan gøres dette i praksis?

18 deltagerne markerer med håndsoprækning
Regler: deltagerne markerer med håndsoprækning deltagerne taler for sig selv (”jeg” i stedet for ”man”) deltagerne må tale om alt, blot det siges på en ordentlig måde det er alles ansvar, at tonen er god (den måde forældrene snakker om hinanden, præger den måde børnene snakker med hinanden)

19 Quick guide for ordstyreren hjælper med at sikre
Opgaven Tonen Snakken Forældrenes opgave for klassens trivsel omsorgsfuld respektfuld at folk kommer til orde - hjælpe med at få den enkeltes mening gjort klar – og få den bredt ud til tilkendegivelser er konkret er personlig Ordstyreren er generelt nysgerrig – det bevirker, at den enkelte føler sig betydningsfuld i samtalen – bliver taget alvorligt – bliver hørt – er med på råd. Absolut forbudt: Kritik - fordømmelse - moraliseren - skæld ud – skyld

20 Forløb: Introduktion for personalet af principperne i ”Den gode Klasse” Gennemgang af eksempler som kan anvendes ved forældremøderne. Forældremøder: Udskoling den 1.9. Indskoling den 5.9. Mellemtrin den 14.9. Indhold af møderne: Præsentation af ”Den gode klasse”. Den Gode klasse i de enkelte klasser. Valg af klasseforældreråd – som skal fortsætte arbejdet med den gode klasse. Fælles klasseforældrerådsmøde: Møde med klasseforældrerådsmedlemmer (ledelsen) Indhold: Drøfte / øve principperne for Den gode Klasse Forældremøder med klasseforældreråd.

21 Rollespil


Download ppt "Den gode klasse Forældrenes rolle"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google