Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hierarki for styringsredskaber

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hierarki for styringsredskaber"— Præsentationens transcript:

1 Hierarki for styringsredskaber
Folkeskoleloven Fags fælles mål Overenskomster/arbejdstidsaftale GK GK læringsgrundlag GK Ledelseskontrakt TGS læringsgrundlag TGS vision og værdier TGS principper TGS ledelsesgrundlag. TGS udviklingsplan TGS præsentation og selvforståelse TGS retningslinjer (flere dokumenter fx indsats mod mobning)

2 Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig selv godt, og som føler sig værdifulde – både som individ og som en del af de sociale sammenhænge. Mennesker som er nysgerrige og har lyst til at lære.

3 Læringens grundlæggende karakter
På Tranegård er der fokus på sammenhængen mellem tryghed og fagligt udbytte. På Tranegård har læring grundlæggende en social karakter, som kan genfindes i undervisningen og de strukturelle niveauer. På Tranegård er det ikke kun det intellektuelle, der er fokus på, men også kammeratskab, social adfærd, respekt for hinanden og de fysiske rammer.

4 Læringens organisering og ansvar
På Tranegård er vi tydelige og rammesættende. På Tranegård har eleven ikke ”ansvar for egen læring”. Til gengæld har alle: ledelse, lærere, pædagoger, elever og forældre et medansvar for i fællesskab at skabe en god skole. På Tranegård er klassen og fællesskabet et bærende element i hverdagen.

5 Læringens rum og sted På Tranegård er klassen det læringsrum, der danner grobund for faglig læring, social ansvarlighed og demokratisk forståelse. På Tranegård finder læring sted i alle dagens aktiviteter.

6 Læringens miljø På Tranegård indgår alle i et forpligtende, socialt og anerkendende fællesskab præget af gensidig respekt. På Tranegård møder eleverne voksne, der er kompetente, engagerede og nærværende. På Tranegård lægger vi vægt på, at de voksnes kompetencer er i stadig udvikling og anvendes bedst muligt.

7 Læringens indhold På Tranegård går dannelse og uddannelse hånd i hånd.
På Tranegård ser vi tilegnelsen af ”faget” og de faglige basisfærdigheder som fundamentet for fordybelse og tværfaglighed. På Tranegård lægger vi vægt på kontinuitet og perspektiv gennem hele skoleforløbet

8 Læringsmetoder og arbejdsformer
På Tranegård vælger medarbejderne de faglige og pædagogiske metoder og arbejdsformer, der bedst tilgodeser de fastsatte mål for klassen og den enkelte. På Tranegård tilgodeser valget af aktiviteter, metoder og arbejdsformer både faglig og social udvikling og trivsel.


Download ppt "Hierarki for styringsredskaber"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google