Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolebestyrelsens kompetencer og tilsynspligt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolebestyrelsens kompetencer og tilsynspligt"— Præsentationens transcript:

1 Skolebestyrelsens kompetencer og tilsynspligt
Skolebestyrelsesseminar 1.-2. november 2013 v/ Malene Saaby 1

2 Reglerne om skolebestyrelsens kompetencer og tilsynspligt udspringer fra: Folkeskolelovens §§ 42-44, herunder diverse bekendtgørelser og Styrelsesvedtægten for Folkeskolen i Københavns Kommune. 2

3 Overordnet: ”Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter (læs: Styrelsesvedtægten) og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager. Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet.” 3

4 Skolebestyrelsens kompetencer Fastsætte principper
Godkende de økonomiske rammer Godkende undervisningsmidler og fastsætter ordensregler og værdiregelsæt Afgive udtalelse ved ansættelse af ledere og lærere Udarbejde forslag til skolens læseplaner Træffe beslutninger vedr. evt. madordninger Afgive udtalelse og stille forslag til skolens leder og kommunalbestyrelsen vedr. skolebestyrelsens virksomhed og i øvrigt svare på alle spørgsmål fra kommunalbestyrelsen Afholde bestyrelsesmøder med dagsorden og godkendte referater, udgive årsberetning og afholde årligt fællesmøde for forældre 4

5 Ad. 1) Fastsætte principper (for skolens virksomhed): ”Et princip er en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig” 5

6 Eksempler på principområder: Undervisningens organisering
Samarbejde mellem skole og hjem Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen 6

7 Arbejdets fordeling mellem lærerne
Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden og lejrskoleophold Skolefritidsordningens virksomhed 7

8 Skolebestyrelsens tilsynspligt Skolebestyrelsens tilsynspligt omfatter alt, hvad der sker på skolen.
8

9 Skolebestyrelsens tilsyn er af overordnet og generel karakter
Skolebestyrelsens tilsyn er af overordnet og generel karakter. Det konkrete tilsyn varetages af skolens leder og øvrige personale. 9

10 Skolebestyrelsens tilsyn foregår på møderne, hvor alle spørgsmål om skolens virksomhed kan tages op som et punkt på dagsordenen. Skolebestyrelsen kan bede skolens leder om en nærmere redegørelse om bestemte forhold. 10

11 Skolebestyrelsens tilsynspligt omfatter ikke konkrete personale- og elevsager, men den kan opfordre lederen til at gå ind i sagen eller bede lederen om en redegørelse. 11


Download ppt "Skolebestyrelsens kompetencer og tilsynspligt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google