Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Orientering om skolebestyrelsesarbejdet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Orientering om skolebestyrelsesarbejdet"— Præsentationens transcript:

1 Orientering om skolebestyrelsesarbejdet

2 Hvad arbejder skolebestyrelsen med?
Fastlægger principper for undervisning, pædagogik, specialundervisning, undervisningens organisering, ordensregler mm. Fastlægger den overordnede prioritering af skolens budget Deltager ved ansættelse af skolens personale Talerør for skolen og forældre over for Byrådet Tilsyn med skolens virksomhed Eksempler på emner i arbejdet: Skal der være en madordning på skolen? Hvordan skal vikardækningen foregå? Hvordan får vi sikret at alle børnene er glade for at gå i skole? Hvordan får vi mere sundhed og motion ind i dagligdagen?

3 Hvordan arbejder skolebestyrelsen?
Ca. 10 møder om året af 3 timers varighed. Undervejs er der lidt forplejning. Der kan efter behov nedsættes underudvalg, der arbejder med udvalgte emner. Formanden fastsætter dagsordnen – alle kan komme med emner til dagsordnen. I praksis forberedes dagsordnen typisk mellem formand og skoleleder.

4 Hvordan arbejder skolebestyrelsen?
Eksempel på dagsorden: Godkendelse af referat Elevrådet Temadrøftelse om trivsel Orientering om PALS Skoleårets planlægning Økonomi – status Skolens hverdag Meddelelser; PR, skoleleder, formand, øvrige Hvem skriver til skolebladet? Eventuelt

5 Hvad har optaget den afgående bestyrelse?
Arbejdet med trivsel på Kølkær Skole Sammen mod mobning – trivselsambassadører Med stor interesse fulgt skolens implementering af PALS Kampen for at sikre skolens overbygning Skolens fysiske rammer Ansættelse af viceskoleleder og skoleleder


Download ppt "Orientering om skolebestyrelsesarbejdet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google