Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Valgmøde mandag d. 19. maj 2014. Skolebestyrelsens sammensætning • 7 forældrevalgte medlemmer (4 år) • 2 medarbejderrepræsentanter (1 år) • 2 elevrådsrepræsentanter.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Valgmøde mandag d. 19. maj 2014. Skolebestyrelsens sammensætning • 7 forældrevalgte medlemmer (4 år) • 2 medarbejderrepræsentanter (1 år) • 2 elevrådsrepræsentanter."— Præsentationens transcript:

1 Valgmøde mandag d. 19. maj 2014

2 Skolebestyrelsens sammensætning • 7 forældrevalgte medlemmer (4 år) • 2 medarbejderrepræsentanter (1 år) • 2 elevrådsrepræsentanter (1 år) Skolelederen og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner. Folkeskoleloven § 42 m.fl., styrelsesvedtægt, forretningsorden

3 Skolebestyrelsens sammensætning Ny folkeskolereform – ændringer: Der gives mulighed for, at skoler, der ønsker det, kan udpege eksterne repræsentanter efter lokalt vedtagne retningslinjer

4 Skolebestyrelsens rolle Skolebestyrelsen Byråd/ forvaltning Skoleledelsen og personale Forældre Andre skolebestyrelser

5 Hvorfor være en del af skolebestyrelsen?

6 • Fastsætter principper for og fører tilsyn med skolens og sfo’ens virksomhed • Nye principper om forældreansvar, understøttende undervisning, samarbejde med fritids- og kulturliv og med lokalområdets virksomheder. De eksisterende principper får også nyt indhold, fordi der nu er videre rammer for, hvordan princippet om arbejdets fordeling mellem lærerne kan udfyldes. Skolebestyrelsens opgaver

7 • Fastsætter politikker • Godkender skolens budget, tilsyn med regnskab • Fastsætter ordensregler og værdiregelsæt • Deltager ved ansættelse af pædagogisk personale (lærere og pædagoger) og ledere • Årlig årsberetning • Indkalder mindst én gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed Skolebestyrelsens opgaver

8 • Afgive udtalelse og stille forslag om alle forhold, der vedrører skolens virksomhed til skolens leder og til kommunalbestyrelsen. Høringssvar, høringssvar, høringssvar…. • Rollemodel Skolebestyrelsens opgaver

9 • Formanden deltager i Skolerådet sammen med øvrige SB-formænd, rep. for medarbejdere, rep. fra lederne, handicaprådet, politikerne fra Børne – og Ungdomsudvalget samt forvaltning • Formand og næstformand deltager i dialogmøder 2 gange årligt • Deltagelse i møder/erfaringsudveksling med andre skolebestyrelser i kommunen Skolebestyrelsens opgaver

10 Skolebestyrelsens rammer • Arbejdet foregår i lukkede møder • Tavshedspligt • ca. 10 møder årligt af 2-3 timers varighed

11 Skolebestyrelsen 2013/2014 • Ny skolereform • Principper • Trafikkampagne • Budget • Inklusion • Høringssvar til skolebestyrelsessammen- sætning • Ansættelser lærere, pædagoger, pædagogisk leder

12 Yderligere information kan findes på: https://www.skole-foraeldre.dk /

13 Nuværende forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen: Formand: Charlotte Cerquira Næstformand: Gertrud Koefoed Rasmussen Bettina Persson Trine Nobelius Henrik Kyst Henrik Fougt Carsten Buch Suppleanter: Lykke Rømer Lotte Hall Anne-Mette Lindgaard Ønsker gerne repræsentanter fra alle 3 dele af skolen ind-, mellem- og udskoling


Download ppt "Valgmøde mandag d. 19. maj 2014. Skolebestyrelsens sammensætning • 7 forældrevalgte medlemmer (4 år) • 2 medarbejderrepræsentanter (1 år) • 2 elevrådsrepræsentanter."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google