Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkeskolereformen - gør en god skole bedre MEN HVORDAN?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkeskolereformen - gør en god skole bedre MEN HVORDAN?"— Præsentationens transcript:

1 Folkeskolereformen - gør en god skole bedre MEN HVORDAN?
Berit Nielsen Hovedbestyrelsesmedlem/Instruktør

2 Hvem er jeg? Berit Nielsen 2 børn sammen med Niels:
Frederik 14 år, 7. klasse og Emma 11 år, 5. klasse Skolebestyrelse: 2. periode på Vorup Skole, hvor jeg er formand. Skole og Forældre: Instruktør gennem 5½ år Hovedbestyrelsesmedlem gennem 6 år Dansk Center for UndervisningsMiljø (DCUM): bestyrelsesmedlem siden januar 2012 Tlf:

3 Et minuts snak med naboen
Folkeskolen Hvad er folkeskolens vigtigste opgave(r) ? Et minuts snak med naboen

4 Folkeskolen vigtigste opgaver
Grundfaglig uddannelse Dannelse Pasning

5 Hvorfor skal vi have en reform af folkeskolen?

6 Baggrunden for en folkeskolereform
Danmark har en god folkeskole, og den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Udfordringer bl.a.: Mellem 15-17% af eleverne forlader skolen uden tilstrækkelige læse- og matematikfærdigheder samt naturfagskompetencer. Mange elever henvises til specialundervisning. Relativt få fagligt stærke elever. Timetallet faldet (siden 2006/07 med -94 timer – ca. én måneds undervisning) Skolen skal ruste eleverne bedre til at tage en ungdomsuddannelse.

7 Reformens tre overordnede mål
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Kilde: Regeringens reformudspil

8 Indhold i reformen - skoledagen
En sammenhængende og aktiv skoledag med flere og bedre timer til undervisning og aktiviteter Mere og bedre undervisning i dansk og i matematik. Understøttende undervisning skal give en mere afvekslende og spændende skoledag. understøtte de faglige undervisningstimer bedst muligt og til leg, bevægelse og lektiehjælp. Styrket undervisning i andre fag Engelsk allerede fra 1. klasse. Mere og bedre undervisning i de praktiske/musiske fag og i natur/teknik. Valgfag fra 7. klasse.(profillinjer og toninger af udskolingen)

9 Dit barns nye skolehverdag
En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring (reformtekst):

10 Indhold i reformen – IT, trivsel og bevægelse
Andre forbedringer af kvalitet og trivsel Mere anvendelse af it og digitale læringsformer. Inddragelse af elever og forældre og øget fokus på trivsel. En udskoling med øget fokus på overgangen til ungdomsuddannelser. Inklusion – en folkeskole med plads til alle. 45 minutters bevægelse….hver dag

11 Indhold i reformen – og så alt det andet
Mere holddannelse Faglig fordybelse og lektiehjælp Den åbne skole Lærerne samarbejder med pædagoger og andre Håndværk & design samt madkundskab styrkes fra 4. klasse 2. fremmedsprog fra 6. klasse Klare mål for undervisningen Styrket forældresamarbejde

12 Indhold i reformen - kompetenceløft
Styrket efteruddannelse og anvendelse af viden om god undervisning Styrket efteruddannelse af lærere og pædagoger. I 2020 skal alle lærere have undervisningskompetence Regeringen vil afsætte i alt 1 mia. kr. i perioden Kompetenceløft for skoleledere Statsligt løft på i alt 60 mio. kr Styrket forskning i pædagogik og undervisningsmetoder, der skal stilles til rådighed for lærere og ledere. Korps af læringskonsulenter Nyt råd for børns læring. Kompetenceløft for skolebestyrelser 12,3 mio. kr. over 4 år

13 Operationelle resultatmål for folkeskolen
Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale tests Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Elevernes trivsel skal øges

14 Reformen set med forældrebriller
Skoledagen Længde Indhold Inddragelse af forældre Fokus på udskoling og overgange Inklusion Kompetenceløft Medarbejdere, ledere og skolebestyrelser Styrket forældresamarbejde §44 stk: 3) samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet

15 Hvad siger forældrene så….

16 Fra lov til vores skole Hvordan gør vi vores skole bedre?
Vores elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Vores skole skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen til vores skole skal styrkes. Skolebestyrelsens rolle Principper Udviklingsarbejde Politikker

17 Hvad er en fællesbestyrelse?
Det politiske system er: Embedsmandsværket opgave: Folkeskoleloven fastsætter Ministeriet udfører overordnede rammer Kommunalbestyrelsen Skoleforvaltningen udfører fastsætter de kommunale rammer Skolebestyrelsen fastsætter Skolelederen udfører de lokale rammer

18 §44 Fastsætter principper Skole/hjem-samarbejde Arbejdets fordeling
Undervisningens organisering §44 Underretning om standpunkt Fastsætter principper Fællesarrangementer SFO Madordning hvis kommunen har besluttet Understøttende undervisning Holddannelse Skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet Den åbne skole Voksnes deltages i undervisningen Kulturcenteraktiviteter

19 Forældre i skolen – nye muligheder
Dit barn - konkret Forældre Skole/hjem-samtaler Elevplaner Forældre intra I klassen - generelt Kontaktforældre Forældremøder Klassearrangementer På skolen - overordnet Fællesbestyrelsen Bestyrelsesmøder Andre møder

20 5 forældre fra skoledelen og 3 forældre fra børnehavedelen

21 JA! Kan jeg være med? Hvis du Er en engageret og aktiv forældre
Kan tænke overordnet – for alle Er god til samarbejde Er god til at lytte Er indstillet på, at kompromis også kan være er en løsning Vil prioritere og af sætte tid Erkender at ting tager tid

22

23 Navn: Mellemnavn Navnesen Barn i x.x Min holdning til skolen:
Barn i x.x Min holdning til skolen: De områder jeg synes er vigtige at arbejde med i skolebestyrelsen:

24 Konkurrence: Hvad skal have en hånd på din skole?
Vind kr til klassen Upload fotos i perioden 24. Februar – 21. marts 2014 facebook.com/SkoleOgForaeldre

25 Tid til spørgsmål og dialog om forældreindflydelse og
skolebestyrelsen

26 Emner, der kan debatteres i små grupper:
Forældresamarbejdet Formålet med samarbejdet Hvad skal elever, forældre, lærere og pædagoger hver især have ud af samarbejdet? Motion og bevægelse 45 min. hver dag – hvordan vil vi definere bevægelse? Hvordan integrere vi bevægelse i fagene? Understøttende undervisning Indhold og organisering lektiecafe – fordybelse – placering på dagen? Den åbne skole Formålet med samarbejdet med det lokale kultur og fritidsliv Formålet med samarbejdet med det lokale erhvervsliv Skoledagens organisering Elevernes møde og gå-hjem tider Elevpauser og lærer/pædagogpauser Grundskema for alle eller?

27

28 Facebook

29 Hvis du vil vide mere.....

30 Tak for opmærksomheden
Skole og Forældre Kvægtorvsgade 1 1710 København V Tlf Berit Nielsen


Download ppt "Folkeskolereformen - gør en god skole bedre MEN HVORDAN?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google