Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolebestyrelsen  7 forældrerepræsentanter  2 medarbejderrepræsentanter  Alle skal udfylde en tavshedserklæring  2 elevrepræsentanter  Alle har stemmeret.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolebestyrelsen  7 forældrerepræsentanter  2 medarbejderrepræsentanter  Alle skal udfylde en tavshedserklæring  2 elevrepræsentanter  Alle har stemmeret."— Præsentationens transcript:

1 Skolebestyrelsen  7 forældrerepræsentanter  2 medarbejderrepræsentanter  Alle skal udfylde en tavshedserklæring  2 elevrepræsentanter  Alle har stemmeret  Skoleleder = sekretariatsfunktion  Skoleledelsen uden stemmeret

2 Opgaver for SB  Føre tilsyn med skolens virksomhed  Fastsætte principper for skolens virksomhed  Godkende skolens budget (indenfor de rammer der er fastsat for skolen dvs. af byrådet/ B&U  Godkende uv.midler (dvs hele systemer)  Fastsætte ordenrgeler  Afgive indstillinger, udtalelser til byrådet  Afgiver udtalelse til ansættelse af ledelse og lærere (dog ikke ved forflyttelser)  Deltage jævnligt ved forældremøder og orientere om SB´arbejde  Principper:  En grundtanke der rummer en forestilling om i hvilken retning skolens skal bevæge sig  Skal formuleres så konkret som muligt, så der ikk er tvivl om hensigten  Kortfattet og kontant formuleret og det skal være så rummeligt at nye behov/situationer kan passes ind  Det må ikke være et diktat  Det skal være synligt for enhver om principperne er fulgt  Principperne skal afspejle skolens værdier  Skoleledelsen skal have plads til at vælge mellem flere konkrete muligheder, når et princip skal omsættes til praksis  Sammen med medarbejderen skal skoleledelsen have mulighed for at afgøre, hvordan principperne bedst omdannes til handling

3 Arbejdsfordeling – skal være tydelig og det skal skabe en sammenhængende politik  SB  Omfatter ikke detailplanlægning (dvs. arbejde langsigtet og hele tiden holde de overordnede mål for øje)  Skoleledelse  Vejlede og informere SB, så de har et solidt grundlag at handle ud fra  Gøre SB opmærksom på hvis de overtræder deres kompetencer eller fastsætter ulovlige principper  Handler på kommunalbestyrelsens vegne

4 Kompetencer:  SB:  Skolens målsætning dvs principper der udgør skolens overordnede mål  Principper for undervisningens organisering herunder principper for timefordelingen  Skolens budget godkendes indenfor byrådets fastlagte rammer  Godkende undervisningsmidler  Ordensregler  Forslag til lokale læseplaner  Tilsyn med:  Principper  Konkrete beslutninger (indenfor SB´s kompetenceområder)  Undervisningens kvalitet drøftes og hvordan skolelederen udøver sit tilsyn og ansvar  SFO  Ordensregler  Skolevejen  Klagesager  årsberetninge  Skolelederen (dvs. skoleledelsen):  Entydigt fremtræde som den der har det pædagogiske og administrative ansvar for skolen  Ansvaret for at principbeslutninger bliver fulgt i praksis  Inddrage MED  Leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte  Træffer alle konkrete afgørelser vedr. skolens børn  Udarbejder forslag til principper, skolens budget  Sekretær for SB  Ansvar for at:  skolens opfylder folkeskoleloven  Byrådets beslutninger føres ud i livet  Der lægges vægt på børnenes udvikling og trivsel  Der er gode arbejdsforhold  Skolens opleves positivt i lokalmiljøet

5 Andre udvalg  PFU-pædagogisk forretningsudvalg  Afdelingskoordinatorer, ledelse, TR for lærere, afdelingsleder for E-hus samt mødeleder  Planlægger lærermøder samt pæd. Råd.  Faglig sparring til ledelse  MED-udvalg- primært fokus på medarbejdernes arbejdsforhold. Udarbejder retningslinjer herfor.


Download ppt "Skolebestyrelsen  7 forældrerepræsentanter  2 medarbejderrepræsentanter  Alle skal udfylde en tavshedserklæring  2 elevrepræsentanter  Alle har stemmeret."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google