Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vi arbejder i bestyrelsen på at sikre og føre tilsyn med, at den rette kurs sættes og holdes. Overordnet retning og overblik, vi arbejder ikke ”i maskinrummet”.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vi arbejder i bestyrelsen på at sikre og føre tilsyn med, at den rette kurs sættes og holdes. Overordnet retning og overblik, vi arbejder ikke ”i maskinrummet”."— Præsentationens transcript:

1 Vi arbejder i bestyrelsen på at sikre og føre tilsyn med, at den rette kurs sættes og holdes. Overordnet retning og overblik, vi arbejder ikke ”i maskinrummet”. Vi er forældrenes øjne og ører i bestyrelseslokalet, og det er med disse briller vi arbejder. Ikke udfra hvad der er bedst for mit barn

2 Skolebestyrelsen består af  Vi er 7 forældrerepræsentanter, 2 ledelsesrepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, SFO leder, 2 elevrepræsentanter og lige om lidt 1-2 repræsentanter fra det lokale forenings og/eller erhvervsliv (skoleporten, billeder)  Vi mødes 10 gange om året til bestyrelsesmøder af 2 timers varighed (fra kl. 19-21)  Herudover må man forvente forberedelsestid til møderne og i gennemsnit en ekstra mødeaktivitet om måneden.

3 Skolebestyrelsens opgaver  Tilsyn med kvaliteten af undervisningen  Undervisningens organisering  SFO  Skole-hjem samarbejdet  Trivsel (værdiregelsæt, ordensregeler)  Budget, regnskab  Ansættelser, afskedigelser  Klagehåndtering i særlige tilfælde

4 Bestyrelsesmøderne  Dagsorden udarbejdes i samarbejde mellem formand og skoleleder og alle har mulighed for at tilføje punkter som vi f.eks skal:  Orienteres om…  Drøfte…  Godkende….  Udarbejde…  Belyse og redegøre for…  (skoleporten, eksempel på referat 20. Januar 2014)

5 Det kan f.eks være ved hjælp af: ◦ Høringssvar ◦ Budgetter ◦ Principper ◦ Politikker ◦ Konkrete sager ◦ Værdi og holdnings diskussioner ◦ Etc etc….

6 Det ”typiske” bestyrelsesarbejde findes nok ikke i disse tider. Men vi har det sidste år f.eks arbejdet med:

7 Hvad laver vi i bestyrelsen? Eksempler fra det sidste år.  Principper og politikker: ansættelse, klassedannelse og sammenlægning, kostpolitik, antimobbestrategi  Høringssvar: ferieregler, kvalitetsrapport, skolebestyrelsens sammensætning, ferieplan og skoledagens længde, pædagogisk råd, sikker skolevej i midtbyen  Temaaftner omkring inklusion  Dialogmøder med børne og kulturudvalget  Ansættelser af lærere, pædagogisk personale, ledelse

8  Div:Indkøb af skabe til udskolingen, indføre frugtordning, skolens logo, etablering af legepladser, byggeri, vikardækning, genhusning ifm byggeri  Klassemøder, individuelle forældreklager, temaaftner,  Etablere samarbejde med SFO, samarbejde med dagtilbud om overgange, samarbejde på tværs af bygrænser i skolebestyrelserne

9 Fremadrettet  Implementering af reformen  Inklusion  Fortsat fokus på Trivsel  Madordning  Byggeri  Udfordret budget  Nye principper ifm skolereformen, f.eks omkring samarbejde mellem skole og hjem  Nye medlemmer i bestyrelsen fra det lokale erhverv og forenings liv  Sammenlægning af de to matrikler  Samarbejde med et nyvalgt børne og kulturudvalg  EN NY SKOLE I BILLUND OG EN NY FOLKESKOLE I DANMARK

10 Oplæg til valgmøde 12/5 2014  Udarbejdet af Bettina Olesen


Download ppt "Vi arbejder i bestyrelsen på at sikre og føre tilsyn med, at den rette kurs sættes og holdes. Overordnet retning og overblik, vi arbejder ikke ”i maskinrummet”."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google