Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby"— Præsentationens transcript:

1 Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby
Fusarium i korn Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby

2 Aksfusarium i hvede

3 Fusarium i hvede

4 Pct. kerner med Fusarium
8 6 4 2 2 – 2,5 mm 2,5 – 2,75 mm 2,75 – 3 mm > 3 mm (Piorr, 1991)

5 Aksfusarium i byg

6 Aksfusarium i byg

7 Aksfusarium uønsket pga.
udbyttetab toksiner overskumning af øl

8 Fusarium giver overskumning

9 Gode sunde varer “Alle leverancer, som afregnes ifølge aftalen, skal kunne betegnes som gode sunde varer. Som eksempler på leverancer, der ikke kan betegnes, som gode og sunde varer kan nævnes kornpartier med synlige spirer, muglugt, syrlig lugt, befængt med fusarier eller anden svampesygdom, mider, skadedyr m.m. Listen er ikke udtømmende.” (Kornafregningsaftalen)

10 Ikke gode sunde varer

11 Revnede kerner

12 Tendens til revnede kerner
14-25% af variationen er genetisk betinget Sort + lokalitet forklarer 36% af variationen Dyrkningsteknik (N, svampe etc.) uden betydning

13 Revnede kerner Chr. Stapel og Ole Bagger, 1971:
Megen regn efter en længere tørkeperiode fremmer det.

14 Tolkning af Elisa-test
Kilde: DMG

15 Hurtigmetode ved hjælp af NIT?
Fusarium i maltbyg DON i korn Foss-Electric arbejder herpå

16 Producerede toksiner Fusarium Vomitoksin (=DON), nivalenol, zearalenon
Penicillium Ochratoksin Aspergillus Aflatoksin

17 Forgiftningssymptomer
Vomitoksin Zearalenon Diarre, opkast Reproduktions-problemer Ochratoksin Nyreskader Aflatoksin Kræft

18 EFFEKT AF DEOXYNIVALENOL (don) INDHOLD I GRISE (VOLOUNTARY FEED INTAKE IN PIGS)
20 40 60 80 100 Feed intake (% controls) 16 14 12 10 8 6 4 2 Dietary DON levels (ppm) (from D’Mello et al., 1999)

19 Hævede kønslæber Effekter af Zearalenon

20 Fusariumtoksiner – et “hot” emne
Grænseværdier skal fastsættes Afregning efter toksin-indhold?

21 Hvad fremmer Fusarium? Nedbør Lejesæd Modtagelige sorter
Forfrugt majs, hvede Reduceret jordbehandling efter majs, hvede

22 Vejr, der fremmer Fusarium
Fugtigt og varmt (over 18°C) i vækststadium 49 (skridning) til 65 (blomstring) Forsinket høst pga. nedbør

23 DON-indhold i en hvedemark
+ lejesæd: 400 µg/kg DON - lejesæd: 100 µg/kg DON (Tyske data)

24 Angreb af aksfusarium i vårbyg
DJF 2002

25 Tyske forsøg

26 Angreb af aksfusarium i hvede
DJF 2002

27 DON indhold på 2 lokaliteter 2002 naturlig infektion
1000 Ritmo 900 mixture 800 Kris 700 Solist 600 Travix 500 Boston 400 Bill 300 200 Grommit 100 Biscay Baltimor Rønhave Flakkebjerg (DJF)

28 Angreb af aksfusarium og indhold af DON i kernerne, 35 sorter 1998-2000
DON-indhold (mg/kg) Aksangreb i pct.

29 Strålængde og angreb af Fusarium, 54 sorter 1998-2000
18 16 14 12 Angrebet aksareal, pct. 10 8 6 4 2 70 75 80 85 90 95 100 105 110

30 Hvedesorter Nordtyskland
Fremover optages ingen hvedesorter med en modtagelighed mod aksfusarium på over 5 (middel) i sortsafprøvningen. Følgende sorter er derfor udgået af afprøvningen: Ritmo, Kris, Travix, Darwin, Macro

31 Aksfusarium triticalesorter
60 50 40 Angrebet aksareal, pct. 30 20 10 Lupus Piano Gns. Focus Mundo Santop Ticino Boreas Kitaro Alarno Binova Trimaran Trinidad Lamberto Modus Donatus

32 Fusarium i hvede ved forskellig forfrugt
Procent angreb af Fusarium Pløjet Uden pløjning Tokimbladet forfrugt 5 (0-20) 5 (0-30) Byg, havre, rug 5 (0-18) ikke testet Vinterhvede 12 (0-40) 17 (5-22) Majs 17 (0-55) 26 (0-75) (Tyske forsøg)

33

34 F. graminearum pct. kerner
Hvede efter hvede F. graminearum pct. kerner DON-indhold ppm Direkte sået 42,5 a 6,1 a Grubning 31,3 a 3,5 ab Pløjning 8,0 b 1,8 b Forsøg fra Schweiz

35 Bekæmpelse af Fusarium
Kun Folicur og Juventus har nogen effekt Skal ske under blomstring Specifik bekæmpelse af aksfusarium anbefales ikke

36 Folicur mod aksfusarium
100 80 % Effekt 60 40 20 I-10 I-5 I I+5 I+10 dage Kunstig smitte Sprøjtetidspunkt, antal dage før og efter kunstig smitte (35 forsøg , Bayer)

37 Bekæmpelse af Fusarium med fungicider
Amistar+Juventus Comet 0,5 Comet+Folicur 0,25+0,25 Juventus 0,5 Amistar+Folicur 0,25+0,25 Folicur 0,5 Amistar 0,5 20 40 60 80 Ubehandlet % angreb i aks (DJF)

38 DON hvede, kunstig smitte
Amistar 1 l 317 Folicur 0,5 l 278 + Amistar 0,5 l Ubehandlet 222 Folicur 0,75 l 180 + Amistar 0,25 l DON,relativ Folicur 1 l 100 50 100 150 200 250 300 350 (Franske forsøg)

39 DJF 2001

40 Risikofaktor for DON i hvede
Vægt Forfrugt majs 2,1 Pløjefri dyrkning af hvede efter forfrugt majs 4,0 Modtagelig sort 1,9 Gode smittebetingelser under blomstring (vejr) Strobilurin uden 9201 til aksbeskyttelse (Tyske data)

41 Teori Amistar bekæmper M.nivale (producerer ikke toksin), men bekæmper ikke øvrige Fusarium-svampe. Hvis M.nivale bekæmpes, bliver der mere plads til toksin-producerende Fusarium-svampe. Kun hvis M.nivale er til stede, øges toksinproduktionen efter Amistar-sprøjtning

42 Konklusion Fusarium Vejrforhold har størst betydning
Sortsforskelle i modtagelighed Svampebekæmpelse har mindre betydning Relativ lave toksinniveauer i Danmark

43 Merudbytte for bekæmpelse af Fusarium med fungicider - 1 fsg. 2002
Amistar+Juventus Comet 0,5 Comet+Folicur 0,25+0,25 Juventus 0,5 Amistar+Folicur 0,25+0,25 Folicur 0,5 Amistar 0,5 10 20 30 Hkg/ha LSD = 6,1

44 Don indhold - 1 fsg. 2002 ppm ubehandlet Amistar+Folicur 0,25+0,25
1 2 3 4 ppm


Download ppt "Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google