Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vekselvirkning mellem svampe, kvælstof og dyrkningsteknik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vekselvirkning mellem svampe, kvælstof og dyrkningsteknik"— Præsentationens transcript:

1 Vekselvirkning mellem svampe, kvælstof og dyrkningsteknik
Lise Nistrup Jørgensen Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Lise Nistrup Jørgensen

2 Lise Nistrup Jørgensen
Disposition Kvælstofs indflydelse på sygdomme hvad betyder de nye N –normer? hvad betyder fungicidtildeling for optimum? Reduceret jordbehandlings indflydelse Såtidspunktets indflydelse Additivers effekt på svampemidlers virkning Lise Nistrup Jørgensen

3 Lise Nistrup Jørgensen
Sygdomme reducerer plantens produktions- apparat og forringer ressourceudnyttelsen Lise Nistrup Jørgensen

4 Gødningstildelingens indflydelse på afgrødens vækst
Foto:Ghita Nielsen Foto: Ghita Nielsen 1 gangs tildeling (ca. 1. maj) 2 gangs tildeling marts og april Lise Nistrup Jørgensen

5 Kvælstofs påvirkning af planten
Mindsker plantens indhold af fenoler. Fenoler er fungitoxiske Især fenolen lignin reduceres. Mindre lignin letter gennemtrængeligheden af cellevægge. Påvirkninger af mikroklimaet. Højere luftfugtighed og mindre temperaturudsving fremmer svampevækst Lise Nistrup Jørgensen

6 N tildeling påvirker svampens vækst.
Foto: Birgit Jensen Foto: Birgit Jensen 120 kg N i Pallas byg 96 timer efter inokulering 30 kg N i Pallas byg 96 timer efter inokulering Lise Nistrup Jørgensen

7 Kvælstofs påvirkning af meldugsvampen
Øget antal af effektive melduginfektioner Fremmer kolonivæksten Øger mængden af sporer Latensperioden forkortes med 1-1/½ dag Giver tilsammen kraftigere meldugangreb Lise Nistrup Jørgensen

8 Sammenhæng mellem N strategier og angreb af meldug/septoria
1 el. 2 tildelinger N-mængde Lise Nistrup Jørgensen 3 forsøg

9 Kvælstofs indflydelse på gulrust
Lise Nistrup Jørgensen

10 Kvælstofs indflydelse på Septoria
Kilde: ADAS Lise Nistrup Jørgensen

11 N optimum med og uden sygdomsbekæmpelse
Simuleret optimalt N-input: Ingen fungicid = 169 kg N Gamle fungicid = 173 kg N Nye fungicider = 213 kg N Lise Nistrup Jørgensen

12 Svampebekæmpelses effekt på N- afgrøde og jord
Behandling Kg N i 75 cm dybde Kg N i kerne/ha Udbytte og merudb. Hkg/ha Ubehandlet 2 x Tilt top 2 x strobilurin 81 76 73 138 156 165 72,6 11,0 17,8 LSD ns 3,1 Lise Nistrup Jørgensen Forsøg fra LR. 18 forsøg

13 Lise Nistrup Jørgensen
Foto Bill Clark 1998 Kilde : ADAS Lise Nistrup Jørgensen

14 Merudbytte i forhold til behandling med ren Opus -3 sprøjninger
Hkg/ha Kg N/ha Lise Nistrup Jørgensen

15 Lise Nistrup Jørgensen
Effekt af gødning svampebekæmpelse året før Foto Bill Clark 1999 Kilde : ADAS Lise Nistrup Jørgensen

16 N-indhold i hvedeafgrøde på vs 39 i 1999
N-input i 1998 kg/ha Fungicidbehandling i 1998 160 320 Ubehandlet 3 x Opus 0,67 l /ha 3 x Amistar + Opus 0,67 + 0,25 60,2 53,2 37,4 114,5 98,7 61,0 189,1 178,3 88,6 Lise Nistrup Jørgensen Kilde: ADAS

17 Udbytte ton per ha i 1999 efter forskellig behandling i 1998
N-input i 1998 kg/há Fungicidbehandling i 1998 160 320 Ubehandlet 3 x Opus 0,67 l /ha 3 x Amistar + Opus 0,67 + 0,25 3,59 3,09 2,87 6,94 4,57 4,33 8,43 6,92 5,29 Lise Nistrup Jørgensen Kilde: ADAS

18 Sammenhæng mellem udbytte og N i jord efter høst
Hkg/ha 22 franske forsøg fra 1996/97 Lise Nistrup Jørgensen

19 Goldfodsygeangreb påvirkes af N-indhold
Lise Nistrup Jørgensen Foto: Lise Nistrup Jørgensen

20 Høstet kg N med og uden Latitude bejdsning
TAI = Lise Nistrup Jørgensen ADAS, 1998

21 Sammenhæng mellem N-mængde og udbytte med og uden Latitude
Lise Nistrup Jørgensen Morley UK, 2000

22 Konklusion på kvælstof
Stigende N mængder giver stigende sygdomsangreb Delt gødskning mindsker angreb Reduktion i N på ca. 30 kg N har givet signifikant lavere angreb af meldug Høje N mængder (>200) giver bedre lønsomhed for fungicider (udenlandske forsøg). Behov for at variere N-optimum afhængig af sygdomsbekæmpelsesgraden. Gamle kontra nye fungicider bør vurderes for sig. Sygdomsbekæmpelse sikre en bedre N-husholdning Lise Nistrup Jørgensen

23 Konklusion på reduceret jordbehandling og sygdomme
Flere sygdomme fremmes af reduceret jordbehandling. Smitstof overlever bedre Risikoen afhænger meget af sædskiftet Forsøg har ikke vist signifikante udbyttenedgange, som følge af øgede sygdomsangreb. Reduceret jordbehandling vurderes kun at give lille eller ingen stigning i fungicidforbruget Størst usikkerhed om hvedebladplet og Fusarium svampenes udvikling. Lise Nistrup Jørgensen

24 Sammenhæng mellem såtid og sygdomme
Lise Nistrup Jørgensen

25 Sammenhæng mellem septoria- angreb og såtidspunkt (3513 marker)
Lise Nistrup Jørgensen Gladder et al 2001

26 Konklusion på tidlig såning
Risikoen for sygdomsangreb øges ved tidlig såning Goldfodsyge, knækkefodsyge Septoria, gulrust , (Meldug) Selv ved kraftige angreb har udbytterne ikke været væsentligt berørt. Der vil også kun være begrænset påvirkning af fungicidforbruget (enkelte undtagelser kan forekomme!). Lise Nistrup Jørgensen


Download ppt "Vekselvirkning mellem svampe, kvælstof og dyrkningsteknik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google