Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bygsygdomme.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bygsygdomme."— Præsentationens transcript:

1 Bygsygdomme

2 Hoveddata på bygsygdommenes biologi
Spredning Krav til vært latentstid Temperatur optimum Begænsnin-ger Meldug Vind, spildkorn Grøn, Biotrof 7-10 dage 15-22 °C <5 °C >25 °C Bygrust Vind,spildkorn, (Fuglemælk) 12-15 dage >23 °C Bipolaris Planterester Vind, udsæd nekrotrof 3-8 dage >20 °C Kølige somre Fusarium spp. Planterester, Splash, vind 8-14 dage 18-25 °C 5-18 °C Tørt vejr Skoldplet Udsæd 8-18 dage 10-20 °C <2 °C, >24 °C <6 timer bladfugt Bygbladplet Splash, vind, udsæd Nekrotrof 15-25 °C >12 timers fugt <5 °C, >33 °C Ramularia bladplet Planterester, Splash, vind udsæd Lang latenstid >14 dage 10-25 °C 5-8 timers blad fugt

3 Bygløsninger Blandingsløsninger ramularia meldug bygrust bygbladplet
skoldplet Bell Zenit Tern Flexity Mange triazoler Comet Aproach (Amistar) Proline Proline , Opus Mange strobiluriner Opus, Opera Prosaro, Opera, Stereo Comet + Proline Comet + Bell Comet + Rubric Aproach + Proline Apraoch + Bell Aproach + Rubric Aproach + Folicur Blandingsløsninger

4 Effekt på bygbladplet Ubehandlet
Angreb varierer meget mellem år og sorter Mindre krav til fugtighed Udsædsbåren og fra stub Tidlige angreb kan være meget tabsgivende Strobinlurinkombinationer er bedst Rene triazol løsninger er ofte svage

5 Bekæmpelse af bygbladplet
Comet Aproach

6 % bekæmpelse af bygbladplet 1 forsøg 11335
% bekæmpelse af bygbladplet 1 forsøg behandling med ½ dosis på vs 39 32,5% angreb i ubehandlet vs 75

7 % bekæmpelse af bygbladplet 1 forsøg med halv doseringer 11336

8 Præventiv og kurativ bekæmpelse af bygbladplet - halv dosering
Procent bekæmpelse Dage før og efter inokulering

9

10 Bekæmpelse af bygbladplet - semifield

11 Skoldplet Varierer meget mellem år og sorter – vigtig i 2012
En del krav til fugtighed Mest fra stub, men også udsædsbåren Tidlige angreb kan være tabsgivende Angreb under strækningsfasen skal bekæmpes Strobinlurinkombinationer er gode Rene triazolløsninger er ofte svage Proline bedst

12 Bekæmpelse af skoldplet
Viverda Proline Ubehandlet

13 %bekæmpelse af skoldplet i vinterbyg med 2 behandlinger og halve doseringer - 2012
2 trials in 2012

14 Merudbytte (hkg/ha) for bekæmpelse af skoldplet i vinterbyg
Merudbytte (hkg/ha) for bekæmpelse af skoldplet i vinterbyg. 2 behandlinger; 1 forsøg 12334 LSD =4,7

15 % bekæmpelse af skoldplet 2 forsøg 2012, 1 behandling vs 37

16 Merudbytte til halve doseringer af i vinterbyg. 1 behandling på vs 37,
Hkg/ha

17 Semi-field forsøg med præventive og kurative effekter af skoldplet midler
3 doseringer 4 timinger Smittet med sporer Plastdækket for at give gode angreb Latenstid 14 dage

18 Præventiv og kurativ bekæmpelse Skoldplet -halv dosering
Per cent control Dage før og efter inoculering

19 Præventiv og kurativ bekæmpelse Skoldplet -Proline dose respons
Per cent control Dose per ha

20 Præventiv og kurativ bekæmpelse Skoldplet -Unix dose respons
Per cent control Dose per ha

21 Præventiv og kurativ bekæmpelse Skoldplet -Comet dose respons
Per cent control Dose per ha

22 Præventiv og kurativ effekt af Proline på skoldplet
Bell Nyere forsøg med færre midler

23 Konklusion på skoldplet
Mange effektive midler; Tilt, Amistar og Folicur er svage. Vælg blanding med to ”gode” Svag dosisrespons Der skal sprøjtes inden for 1 uge ved smitterisiko Lille forskel i midlers profil på kurative/præventive effekter To sprøjtninger nødvendigt ved tidlige angreb og regn under strækning

24 Bygrust Mest tabsgivende Angreb kommer ofte sent!
Spredning fra vinterbyg til vårbyg Ofte vil behandling på vs være optimal Registreringsnet stor hjælp her!!

25 Bekæmpelse af bygrust Ubehandlet 0,75 Opera vs 39

26 % bekæmpelse af bygrust i vinterbyg med halv dosering på vs 39 -3 forsøg 09335
32% angreb i ubehandlet

27 Bekæmpelse af bygrust i vinterbyg 1 forsøg 2007. 1 behandling

28 Merudbytte (hkg/ha) i vinterbyg (07336)
LSD = 4,8; 1 trial

29 Bekæmpelse af bygrust og ramularia i vårbyg – 5 forsøg 2006-2009
% Bygrust Vs 75 Ramularia Vs 71 Vs 75-77 Brutto hkg/ha Netto Hkg/ha Ubeh. 19 45 60,2 0,5 Bell vs 32 5 18 5,5 a 2,1 0,5 Bell vs 37 2 11 6,3 a 2,9 0,5 Bell vs 55 1 7 7,3 ab 3,9 0,5 Bell vs 65 10 6 12 5,9 a 2,5 2 x 0,75 Bell 0,2 9,9 b 0,7

30 Ramularia bladplet Svær at forudsige
Skiftende vejr med sol, regn, stress!!! Kommer sent (vs 65) Betydelige sortsforskelle MLO sorter mest modtagelige Timing fra vs 39-55 Ramularia giver karakteristiske brune nekroser med gul rand, som følger bladnervationen. Kan også ses på aks. Der er betydelige forvekslingsmuligheder især til fysiologiske pletter og bygbladplet.

31 Angreb af Ramularia og fysiologiske pletter i Braemar
0,75 l Bell vs 39-45 Ubehandlet Foto fra vårbygforsøg i Braemer i 2007, hvor der var store visuelle forskelle mellem ubehandlede og behandlede forsøgsled.

32 % bekæmpelse af Ramularia 4 vinterbygforsøg - 2005 Halv dosering - udsprøjtet på vs 39-51
I Vanessa forsøg fra 2005 forekom der kraftige angreb af ramularia. Sprøjtning på vs med ½ dosering af forskellige midler gav god effekt på sygdommen. Midler med epoxiconazol (Bell, Opus Team og Opera) viste bedst effekt sammen med Proline. % bekæmpelse

33 Semifield forsøg med Ramularia

34 Ranking af fungiciders effekt på Ramularia – gns. af 3 timinger
% angreb

35 Ranking af fungiciders effekt på Ramularia – gns. af 2 doseringer

36 % Ramularia i vårbyg - Hvilken timing er bedst med Bell
% Ramularia i vårbyg - Hvilken timing er bedst med Bell? 1 forsøg i Braemer – 2007 % angreb

37 Bekæmpelse af bygrust og ramularia i vårbyg – 5 forsøg 2006-2009
% bygrust Ramularia Vs 71 Vs 75-77 Brutto hkg/ha Netto Hkg/ha Ubeh. 19 45 60,2 0,5 Bell vs 32 5 18 5,5 a 2,1 0,5 Bell vs 37 2 11 6,3 a 2,9 0,5 Bell vs 55 1 7 7,3 ab 3,9 0,5 Bell vs 65 10 6 12 5,9 a 2,5 2 x 0,75 Bell 0,2 9,9 b 0,7

38 Sygdomme i alm. rajgræs Kronrust Pletnekrose Sortrust
(Puccinia coronata) Pletnekrose (Drechslera siccans) Sortrust (Puccinia graminis) A A R H U S U N I V E R S I T Y - Science & Technology - Institut for Agroøkologi – Flakkebjerg Hovmøller, Tveden-Nyborg & Jørgensen: Plantekongres Herning 10. januar 2012

39 Bekæmpelse af kronrust i rajgræs (Esquire) 2008

40 Bekæmpelse af kronrust i rajgræs 22/5 og 20/6
Procent angreb % angreb i 2 forsøg 2012 vs 73

41 Bekæmpelse af pletnekrose i rajgræs 22/5 og 20/6
Procent angreb % angreb i 2 forsøg 2012 vs 73

42 Bekæmpelse af sortrust
% angreb vs 87 1 forsøg 2012 Procent angreb

43 Udbytte i rajgræs- problemer med sortrust - 2 Hollandske forsøg
Frøudbytte Kg/ha 1 fsg Ubehandlet Før blomstring Efter blomstring Før og efter blom. 2515 a 425 c 155 b 520 c 1660 a +280 b +40 a +330 b Kilde: Lelystad 2000

44 Stem rot (Sclerotinia sclerotiorum)
(Gunilla Berg, 2006)

45 Bekæmpelse af knoldbægersvamp
1 forsøg fra UK, HGCA

46 Rodhalssråd. Phoma livscyklus
Rothamsted Research

47 Bekæmpelse af Phoma efter model
Model for sprøjtetidspunkt i efteråret Validering i forsøg (VFL) Tilgængelige midler: Folicur, Cantus, Juventus Systemiske midler vigtige da de skal stoppe angrebene


Download ppt "Bygsygdomme."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google