Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Resultater fra forsøg med sygdomme og skadedyr 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Resultater fra forsøg med sygdomme og skadedyr 2014"— Præsentationens transcript:

1 Resultater fra forsøg med sygdomme og skadedyr 2014
Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen,

2

3 Sort Pct. areal 2015 Angreb gulrust, % dækn. 12 lok. Gulrust (0-3)*
Angreb Septoria, 6 lok. Septoria Mariboss 34,9 6,0 2 KWS Dacanto 19,7 0,05 1 11,0 3 Hereford 12,9 22,0 Jensen 8,8 0,8 4,5 KWS Cleveland 6,9 0,1 14,0 Nakskov 6,3 0,2 Torp 2,5 10,0 Substance 2,3 36,0 Elixer 2,0 0,09 3,4 8. april 2017 * 0-3 skala, hvor 3 er meget modtagelig Kilde:

4 8. april 2017 Gns. bruttomerudbytte for svampebekæmpelse i mest dyrkede sorter i alle forsøg i 2014: 12,2 hkg/ha

5 Svampebekæmpelse i hvede, højt smittetryk af Septoria, 4 fs. 2014
Bell St. 31 15/4 St. 32 28/4 St. 33 6/5 St. 39 23/5 St. 59 7/6 St. 71 23/6 Brutto merudb. hkg/ha 2) 0,5 x 24,4 3) 0,375 22,3 4) 0,375 21,2 5) 0,375 18,0 6) 0,5 19,4 7) 0,375 17,1 8) 0,25 17,4 9) 0,5 13,2 10) 0,375 13,6 11) 0,5 14,5 LSD2-11 2,3 Netto, hkg/ha 105 kr/hkg 7,6 8,6 9,8 8,9 11,0 10,3 12,2 9,0 Netto, hkg/ha 175 kr/hkg 14,3 14,1 14,4 12,5 13,0 9,8 10,9 11,1

6 Konklusion svampe hvede
8. april 2017 Konklusion svampe hvede I gennemsnit af de sidste to års forsøg med højt smittetryk har 3 sprøjtninger mod Septoria været økonomisk optimal: St (2-3 knæ udviklet) St. 39 (fanebladet udviklet) St. 59 (gennemskredet)

7 Midler til akssprøjtning, pløjede marker 2015 :
Aktuelt nyt om bekæmeplse af sygdomme og skadedyr, Aalborg den 11. marts 2014 8. april 2017 Midler til akssprøjtning, pløjede marker 2015 : Bell, Bell+Comet/Comet Pro, Bell+Proline, Proline + Rubric, Viverda. Som en enkelt sprøjtning ved en delt akssprøjtning kan yderligere anvendes: Osiris/Osiris Star, Proline, Rubric. Comet/Comet Pro kan erstattes af Aproach og Rubric af Maredo. Proline af Prosaro, hvis dosis af Prosaro øges. Ved DTR/hvedebladplet tilsættes Bumper/Tilt 250 EC (ikke hvis valgt ren Proline). I rustmodtagelige sorter (Substance, JB Asano) foretrækkes løsninger med Bell, Rubric og Viverda. Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen,

8 8. april 2017 I forsøg med højt smittetryk af Septoria var en samlet mængde på procent dosis ved den delte aksbeskyttelse optimal i 2014 Hvede 105 kr/hkg Set over årene har en samlet mængde på procent dosis været optimal (0,25 Flexity i alle led i st. 31)

9 Septoria: effekt af vandmængde
4 landsforsøg, hvor spøjtet på rel. tørre blade. 2 forsøg højt smittetryk: + 6,3 hkg/ha for at øge vandmængden fra 150 til 200 l vand pr. ha 2 forsøg lavt smittetryk: ingen forskel på 150 og 200 l vand pr. ha Danfoil gav god effekt med 40 l vand pr. ha.

10

11 Hvedegalmyg i 1 landsforsøg 2014
Foto: Ivan Immersen, Landbothy

12 St. 42

13 Konklusion hvedegalmyg
Brug feromonfælder. Bekæmp ved fangst over tærsklen. Modtagelig fra st. 42 til 61 (begyndende blomstring). To behandlinger kun nødvendig ved meget kraftige angreb. Stadium 42

14 Byg= 105 kr/hkg

15 Konklusion svampe vårbyg
0-2 svampesprøjtninger Anvend ved behov 1-2 gange procent dosis. Anvend Aproach eller Comet blandet med et effektivt middel eller anvend Prosaro, Proline eller Bell (ikke ved meldug). Sikkert højere nettomerudbytte med 0,35 l Prosaro + 0,15 l Comet end med 0,5 l Prosaro.

16 (Rug=105 kr/hkg)

17

18 Konklusion brunrust i rug
Meget tabsgivende selv ved sene angreb. Bekæmp ved få pustler indtil blomstring (omkring første uge af juni).

19 Dosis: 1 x 25 pct. 1 x 50 pct. 2 x 25 pct. 2 x 25 pct. 2 x 50 pct.
8. april 2017 Dosis: 1 x 25 pct x 50 pct x 25 pct x 25 pct x 50 pct.

20 Konklusion svampe alm. rajgræs
Tendens til højere merudbytter med Bell+Comet end Bell. Ingen sikre forskelle på 2 x 25 procent 2 x 50 procent dosis. Anbefaling: afhængig af smittetryk 1-2 behandlinger med procent dosis pr. gang, dvs. 0,45-0,6 l Bell eller 0,3-0,45 l Bell tilsat 0,1 l Comet/0,15 l Comet Pro.

21 1 gang Delt St. 65: 50-60 procent af blomsterne på hovedskud-
dene åbne 1,0 Efilor = 0,27 Cantus + 0,67 Juventus 1 gang Delt (Raps 225 kr/hkg)

22 1 gang Delt

23 Konklusion svampebekæmpelse vinterraps
8. april 2017 Konklusion svampebekæmpelse vinterraps Behov svært at fastlægge. Bekæmpelse med ca. 70 procent dosis anbefales i fuld blomstring ved begyndende fald af de gule kornblade (st. 65). Kun ved meget højt smittetryk kan to behandlinger under blomstring være rentabel ( procent eller procent dosis).

24 Udbytteniveau kålbrok-resistente sorter
FHT 2013 FHT 2014 Mendelson Ja 98 91 Mentor - 101 DK-Explicit Nej 106 105 SY Carlo 104 Resistente sorter skal først dyrkes, når man har relativ udbredte angreb i marken

25 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Resultater fra forsøg med sygdomme og skadedyr 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google