Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Optimer dyrkningen af hybridrug

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Optimer dyrkningen af hybridrug"— Præsentationens transcript:

1 Optimer dyrkningen af hybridrug
8. april 2017 Optimer dyrkningen af hybridrug Lars Bonde Eriksen Landskonsulent, VFL Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Se ”European Agricultural Fund for Rural Development” (EAFRD)

2 Egenskaber for rug Fremmedbestøver Stort rodsystem
8. april 2017 Egenskaber for rug Fremmedbestøver Stort rodsystem God næringsstofudnyttelse Lavt vandforbrug (20-30% mindre end hvede) God vinterfasthed Spiring og vækst sker ved lav temperatur God buskningsevne Relativt få sygdomsproblemer, dog: Sene angreb af brunrust Meldrøjer

3 Artsforsøg, forfrugt vinterhvede Landsforsøgene 2009-2012
8. april 2017 Artsforsøg, forfrugt vinterhvede Landsforsøgene Oversigt over Landsforsøg 2012, s. 62

4 Udviklingen i rugarealet og dyrkning af hybrider
8. april 2017 Udviklingen i rugarealet og dyrkning af hybrider Danmarks Statistik

5 8. april 2017 Landsforsøgsudbytter gennemsnit af sorter i dyrkning (> 1 % af certificeret sædekornssalg) Merudbytte hybridsorter ca.15 % Udbyttestigning 0,8-0,9 Hkg pr. ha pr. år Kilde:

6 Meldrøjer Angreb fremmes af: Langvarig blomstring
8. april 2017 Meldrøjer Tyske forsøg med kunstig infektion Angreb fremmes af: Langvarig blomstring Grønskud f.eks. i spor Sorter med lille pollenproduktion Sort Type Meldrøjer Skala 1 – 9 (9 = modt.) Dukato P 3 KWS Magnifico H 3-4* Palazzo, Brasetto 4 Kapitaen S Helltop, Evolo 5 SU Drive 6 SU Mephisto 7** SU Satellit 8** Foto: Ghita Cordsen Nielsen Kilde: Beschreibende Sortenliste 2013, Bundessortenamt *Vurderet ud fra tyske og et dansk forsøg **Sælges som blanding med 10% Dukato

7 Såtid og udsædsmængde Brutto Netto efter omk. til udsæd
8. april 2017 Såtid og udsædsmængde Brutto Netto efter omk. til udsæd Udbytte: ,2% % % % % 5 til -23% til -45% Sort: Petkus II (population) Statens Planteavlsforsøg, Grøn Viden nr. 36, 1989 Sort: Palazzo (hybrid) Oversigt over Landsforsøgene 2013, s. 38

8 Sen såning i enkelte forsøg Landsforsøgene, 9 forsøg 2011-2013
8. april 2017 Sen såning i enkelte forsøg Landsforsøgene, 9 forsøg Nedsat overvintring sen såning Nedsat fremspiring sen såning Lejesæd ved tidl. såning Oversigt over Landsforsøgene 2013, s. 38

9 8. april 2017 Meget tidlig såning af hybridrug Landsforsøgene , gns. af 6 forsøg Oversigt over Landsforsøgene 2013, s. 266

10 Seks forsøg med meget tidlig såning Landsforsøgene 2011-2013
8. april 2017 Seks forsøg med meget tidlig såning Landsforsøgene 2011 2012 2013 Oversigt over Landsforsøgene 2013, s. 266

11 8. april 2017 Sådybde i hybridrug Lave udsædsmængder øger betydningen af kraftig buskning Øverlig såning øger buskningen Sådybden bør være, 2-3 cm Følsom for iltmangel i et vandmættet såbed Fra: Dörre R. ed Winterroggen aktuell. DLG-Verlag Kerne

12 Sådybde, Landsforsøgene 2013 Gns. af 4 forsøg
8. april 2017 Sådybde, Landsforsøgene 2013 Gns. af 4 forsøg Oversigt over Landsforsøgene 2013, s. 38

13 Kvælstof til hybridrug Landsforsøgene 1994-2003 og 2013
8. april 2017 Kvælstof til hybridrug Landsforsøgene og 2013 (21 fsg.) 2013 (2 fsg.) Optimal mængde 118 kg N pr. ha 138 kg N pr. ha Optimal mængde med protein korrektion 159 kg N pr. ha Nye kvælstofnormer + 8 kg 131 – 150 kg N pr. ha Oversigt over Landsforsøgene 2013, s. 227

14 Kvælstof til hybridrug
8. april 2017 Kvælstof til hybridrug 30% 40% Tredeling ved stor lejesædsrisiko 30-50% Rest

15 Konklusioner, hybridrug
8. april 2017 Konklusioner, hybridrug Meldrøjer problemet reduceret ved bedre pollenproduktion eller iblanding med populationssort Kan etableres med godt resultat fra sept. pl pr. m2 senere såning undgås i Nordjylland Der sås øverligt (2-3 cm) i tørt og ensartet såbed Kvælstof 40-60% ved vækststart i foråret resten ved begyndende strækning Kvælstofnormen er øget med 8 kg N pr. ha


Download ppt "Optimer dyrkningen af hybridrug"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google