Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bekæmpelse af kartoffelskimmel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bekæmpelse af kartoffelskimmel"— Præsentationens transcript:

1 Bekæmpelse af kartoffelskimmel
Bent J. Nielsen & Lars Bødker Danmarks JordbrugsForskning Planteværnsseminar 2002

2 Disposition Beslutningsstøtte Sprøjtetidspunkt Regnfasthed
Sprøjteteknik Nye midler

3 Beslutningsstøtte

4 Beslutningsstøtte Prognose for primær angreb Registreringsnet
Prognose for skimmelfavorabelt vejr Sortsresistens Middelvalg Dosering Regnfasthed Knoldskimmel Anvendelse af kartofler

5

6 Forsøg med beslutningsstøtte i kartofler
Placering: Flakkebjerg, Borris and Jyndevad Sort: Dianella (modtagelig) and Kuras (mod. resistent) Strategier: 10 Udvalgte strategier: 1. Dithane, 7 dages interval 2. Shirlan, 10 dages interval 3. Modified NegFry (PC) 4. DSS (Internet)

7 Strategiforsøg 2001 KF

8

9 Konklusion Skimmelstyring ser ud til at være et lovende værkstøj Neg. Prognosen + moniteringsnet  start i modtagelige sorter Ved angreb i modtagelige sorter  start med lav dosering i sorter med racespecifik resistens Ved angreb i sorter med racespecifik resistens  Stigende dosering Anvend “Skimmelstyring” til at justere dosering og interval

10 Fungiciders præventive og kurative virkning?

11 Virkning på begyndende – etablerede angreb
Præventiv Forebyggende behandling Kurativ Behandling før symptomfrembrud Eradikativ Behandling på etablerede angreb

12

13

14 Kontakt

15 Translaminære

16 Systemiske

17 Latensperiode

18 Latensperiode

19 Konklusion på sprøjtetidspunkt
Bedst virkning ved forebyggende behandling Virkningen stærkt faldende ved sprøjtning senere i latensperioden selv med kurative midler Ubetydelig effekt ved sprøjtning på etablerede angreb “Timing” i forhold til infektionstidspunkt meget vigtig

20 Sprøjtestrategier -Kurative midler -Doser x interval

21 Sprøjtestrategier 2001 A Start ved ARV 100 indtil beg. angreb
B Start ved ARV 120, kurativ v. beg. Angreb (2 x) C Start ved begyndende angreb (2 x)

22 Sprøjtestrategi 2001: Doser x intervaller
Sort: Dianella

23 Sprøjtestrategi 2001: Doser x intervaller
Sort: Dianella

24 Relativt udbytte ved forskellige doser og intervaller af Shirlan
Relativt udbytte ved forskellige doser og intervaller af Shirlan. Sort Dianella

25 Forsøg med regnfasthed

26 Forsøg med regnfasthed Afvaskning 24 timer efter sprøjtning ?
Sprøjtning 26/ kl. 18 vanding 27/ kl. 16 Inokulering 27/6 kl. 20

27

28

29

30 Konklusion af dette forsøg
De anvendte fungicider vaskes stort set ikke af ved nedbør 24 timer efter sprøjtning (Begrænset sygdomsudvikling) Tendens til lidt afvaskning af visse fungicider ved stor vandmængde Forsøget gentages – også under kontrollerede forhold

31 Forsøg med sprøjteteknik
hhhh

32 Sprøjteteknik Kan effekten kan forbedres ved en sprøjteteknik der placere fungicidet: Længere nede af stænglen På en større del af bladmassen (og bladundersiden)

33 Forsøg med sprøjteteknik
Hel og halv dosis af Dithane DG Hydraulisk og luftassisteret sprøjteteknik Vertikale og vinklede dyser Vandmænde fra 100 til 400 liter pr. ha

34 2000 2001 Anvendt teknik Dysetryk bar 3,75 3,25 Kørehastighed 4,0 5,0
Dysetryk bar , ,25 Kørehastighed , ,0 Lufthastighed ved luftspalte m/s Lufthastighed ved afgrøde top m/s Vandmængde liter pr. Ha / /100 Dyse Hardi ISO F/LD

35 Sprøjteknik 2001 % skimmel 2 kg Dithane 1 kg Dithane 200 l 100l 100 l
Lsd 95 4,26

36 Foreløbig konklusion på sprøjteteknik
Bedre effekt ved brug af luftassisteret sprøjteteknik. Mest hvor der anvendes lavest vandmængde og halv dossering Generel forbedring ved at anvende højeste vandmængde Der er ikke opnået nogen sikker effekt af at bruge vinklede dyser Forsøgene forventes at fortsætte

37 Forsøg med nye fungicider

38 Nye Fungicider under afprøvning ved DJF
Electis zoxamid mancozeb A Sereno fenamidon + mancozeb A Tanos famoxate cymoxanil A Curzate M cymoxanil mancozeb Ranman cyazofamid A: Anerkendt af DJF til bekæmpelse af kartoffelskimmel

39 Sprøjtning med 7 dages intervaler. Sort Dianella. 2001

40 % Bekæmpelse af kartoffelskimmel
Sprøjtning med 7 dages intervaler. Sort Dianella. 2001


Download ppt "Bekæmpelse af kartoffelskimmel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google