Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektlederens rolle(r) VELKOMMEN. Program – Workshop 1.Hej – præsentation af dagens program 2.Hvem er vi + dagens forventninger 3.Projektlederens roller.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektlederens rolle(r) VELKOMMEN. Program – Workshop 1.Hej – præsentation af dagens program 2.Hvem er vi + dagens forventninger 3.Projektlederens roller."— Præsentationens transcript:

1 Projektlederens rolle(r) VELKOMMEN

2 Program – Workshop 1.Hej – præsentation af dagens program 2.Hvem er vi + dagens forventninger 3.Projektlederens roller 4.Social kapital styrker projektleder + projektets 5.Styr på rollen(erne)… Fastsættelse af fælles mål – mini forandringsteori Hvem er interesseret? Interessentanalyse, inden og udenfor blomsten Hvordan kommer vi mon derhen? Aktionsplan 6. Hvad med mig og mine roller? Drømmeøvelsen / bør og gør.

3 Hvem er vi? Runde: Navn Rolle/projekt Forventninger til dagen

4 Projektlederens rolle(er) Projektlederens rolle® Fælles brainstorm PROJEKTLEDERENS ROLLER? I projektet Udenfor projektet Personligt og formelt

5 Hvilke roller har jeg? Øvelse Hvilke roller har jeg? Hvilke er jeg rigtig glade for? Hvilke er jeg mindre glade for? Er de mon alle mine? P-plads: lav en p-plads med de roller som ikke er dine

6 Vi deler roller med naboen.. Del med dine roller med naboen… (5 min. Til hver) Dem du kan lide Dem der dræner energien Dem du har parkeret

7 Social kapital som medvind.. Social kapital Samarbejde Tillid Det etiske /retfærdige Skaber trivsel: Frivillighed, sjov og glæde Motivation, bedre samarbejde, mere kreativitet

8 SAMARBEJDE Inddragelse, medbestemmelse og klare mål. Fælles klare mål (rammer for møder (tid), fleksibilitet, planer og prioriteringer) Enighed om målene Evt. forskellige interesser/motiver, men anerkender og respekterer hinandens

9 Forandringsmodel Hvordan skaber vi den største forskel? Aktivitet Resultat /delmål Virkning /mål Fx Socialt samvær Styrker fællesskab/skab er netværk Mindsker social isolation / eksklusion fx Socialt samvær Styrker social kompetencer Etablere nye venskaber, selvværd, mod m.m.

10 Tegn jeres projekt m. naboen – tegn 1 Hvad er projektets navn? Hvad er formålet? – hvilke forandringer vil I skabe Hvilke aktiviteter er der? Hvad skal der til? Hvilke resultater knytter der sig til projektet? Hvilken virkning vil I opnå med projektet? 2 forsk. modeller: Mini Forandringsteori eller Gameplanner – se kompendium

11 Forandringsmodel Hvordan skaber vi den største forskel? Aktivitet Resultat Delmål Virkning Mål

12 Stil de SMART(e) spørgsmål Specifik Hvad er målet? Målrettet –Hvordan ved I at I har nået målet? Accepteret -Hvad gør jeres mål accepterede og af hvem? Realistisk -Er det realistisk og hvad gør jeres mål realistiske Tid - Hvornår skal I gøre hvad?

13 Hvem er med? Projektleder Frivilligteam Men hvem mere er med? Hvem har I brug for? Hvem er I afhængige af? Hvem har indflydelse? Er projektet attraktivt for de andre? Interessentanalyse – de definerer projektets succes.

14 Tillid 2 væsentlige elementer: 1.Tillid til det der bliver sagt / troværdighed 2.Projektleder har tillid til at medfrivillige gør det aftalte – uden tjek. Tillid : kan ikke forlanges/skal opbygges Via troværdig handlinger og ord vise andre tillid Sig, hvad du gør, og gør hvad du siger

15 Fælles drøftelse Hvordan gør I? Hvad gør I for at skabe tillid? Erfaringer? -Hvilke erfaringer har I gjort jer? -Gode/mindre gode.. Hvad er vigtigt for mig i et samarbejde? Hvad tror jeg er vigtigt for de andre? (nævn 3 ting)

16 Eksempel - Dialog om omgaver Hvad er vores hovedopgave ? – jf. mål Hvilke fælles opgaver har vi ? Hvilke individuelle opgaver har vi? Hvilke samarbejdspartnere har vi ?– jf. interessentanalyse Omkring hvilke opgaver er der uklarhed/uenighed – hvilke er hos leder og hvilke hos resten af teamet? Hvad har vi brug for at få afklaret og aftalt omkring opgaver? Er der noget vi er enige om rimelig hurtigt? – lavt hængende frugter?

17 Det etiske /r etfærdige Fordelingsretfærdighed – hvordan forskellige opgaver og gode fordeles. Alle skal ikke nødvendigvis have lige meget – men alle skal vide hvilke kriterier fordelingen er lavet ud fra Procesretfærdighed – hvordan tingene foregår: Bliver alle hørt Er beslutningsgrundlaget i orden Bliver nogle favoriseret når opgaver fordeles ?

18 En kunst af finde balancen Enighed om: Målet Tidsplanen Organisering/rollefordelingen Kommunikationen En igangsætter og en afslutter – fra ide, til handling og opsamling kvaliteten

19 Dig som projektleder Sæt et mål hvor du er den bedste udgave af dig selv – skriv det ned og læg det på gulvet hvor du har nået målet m. dato Stil dig på målet – hvordan har du det der? Skru ned for hjernen og op for indre stemme Gå tilbage til NU Skriv ned hvilke steps du skal tage for at nå målet Læg hvert trin på en tidslinie og sæt dato på dem.. Inddrag gerne jeres første 2 og 2 snak om roller..

20 20 AFTALE / TILTAG ØNSKET FREMTID ANSVARLIGTIDSPLANSTATUS ´ Tids, Handle og Aftale plan

21 Opsamling: BØR & GØR Hvad er det jeg/vi Gør nu som jeg/vi skal blive ved med at Gøre? Hvad Gør jeg/vi i dag, som jeg/vi egentlig ikke Bør gøre? Hvad er det jeg/vi Bør gøre, men som jeg/vi faktisk Ikke Har gjort? Hvad er det, som jeg/vi Ikke Gør i dag, og som vi for alt i verden Heller Ikke Bør Gøre?

22 Tak for nu… Sanne L. Gylling, projektkoordinator /frivilligt socialt arbejde, slg@redbarnet.dk

23 Projektlederens rolle(r) Mini - kompendie


Download ppt "Projektlederens rolle(r) VELKOMMEN. Program – Workshop 1.Hej – præsentation af dagens program 2.Hvem er vi + dagens forventninger 3.Projektlederens roller."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google