Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Foreningsudviklingstesten. Temperaturmåling • Tegn skemaet af på et stykke A3 eller A4 (slide 4) • Svar på hvert spørgsmål ved at placere jeres forening,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Foreningsudviklingstesten. Temperaturmåling • Tegn skemaet af på et stykke A3 eller A4 (slide 4) • Svar på hvert spørgsmål ved at placere jeres forening,"— Præsentationens transcript:

1 Foreningsudviklingstesten

2 Temperaturmåling • Tegn skemaet af på et stykke A3 eller A4 (slide 4) • Svar på hvert spørgsmål ved at placere jeres forening, som den ser ud i dag på en skala fra 1-10, hvor 1 er lavest og 10 er højest • Tegn derefter en cirkel mellem punkterne med en blå tusch • Gentag øvelsen med fokus på hvad I ønsker at være fx om et år, svar på hvert spørgsmål og tegn en ny cirkel med en rød tusch • Området mellem de to cirkler viser foreningens udviklingspotentiale giver det jeres forening lyst til udvikling?

3 Spørgsmål til testen 1.Hvor gode er I til ledelse og organisering i foreningen? 2.Hvor gode er I til at rekruttere nye frivillige og pleje og motivere jeres målgruppe? 3.Hvor gode er I til at få flere medlemmer og skabe tilbud til nye målgrupper? 4.Hvor gode er I til at tilbyde tidssvarende og fleksible aktiviteter? 5.Hvor gode er I til at udnytte jeres fysiske rammer og faciliteter optimalt? 6.Hvor gode er I til at kommunikere internt og eksternt? 7.Hvor gode er I til at samarbejde med andre partnere i lokalsamfundet? 8.Hvor gode er I til at udvikle foreningen i takt med tidens tendenser og behov? OBS! Der findes en meget mere udførlig test som DGI har udarbejdet og som I med fordel kan udfylde. Hent den herHent den her

4

5 Debat ud fra testen • Hvilke områder skabte størst debat i forbindelse med udfyldelsen af testen? Hvorfor ? • Hvis I viste testen til foreningens medlemmer, hvad ville de så spontant udbryde? • Hvad er I særligt gode til i foreningen?

6 Udvikling ud fra testen • Hvilke områder har størst udviklingspotentiale i jeres forening? – hvorfor? • Hvilke områder ønsker I at arbejde videre med? I dag og på længere sigt? • Hvilke opgaver presser mest på og skal løses nu? • Hvilke områder ville det være sjovest at arbejde med? Forklar og uddyb. • Hvad er jeres største udfordring lige nu, og om 6 måneder? • Hvad eller hvem kunne yde modstand mod den udvikling I sætter i gang?

7 Handlinger ud fra testen • Hvad skal være det første skridt i det videre arbejde med udvikling i foreningen? • Hvilke konkrete færdigheder har I rundt om bordet, som kan bruges til at igangsætte de ønskede handlinger? • Hvor vil I søge støtte og sparring for at få udviklingen til at lykkedes? Prøv at finde alternativer som ikke ligger lige for! • Hvordan vil I fejre delmål og må, så det giver en særlig effekt og oplevelse, også for dem, der ikke er så tæt involveret?

8 Øvelse 2 - relevante, nye målgrupper?

9 Hvilke unge findes i lokalområdet? • Øvelsen er individuel • Typer af børn og unge i lokalområdet • Skriv så meget som muligt, jo flere ideer jo bedre, også selvom du ikke er ekspert eller er ekspert på området. •  Tag en post it blok, skriv et eksempel på hver gul lap. • Brug hjælpespørgsmål på bordet

10 Hjælpespørgsmål til øvelse 1.Hvem har brug for KFUM og KFUK i jeres lokalområde? 2.Hvilke børn og unge har det sværest i jeres lokalområde? 3.Hvilke grupperinger af børn og unge findes i jeres lokalområde 4.Hvem færdes hvor? Og giver det jer ideer til nye målgrupper? 5.Hvem omtales i medierne, som dem der har det sværest? Eksempler på mulige post its: konfirmander, ensomme unge, ADHD-børn og oplandsbørn

11 Gruppeøvelse • Snak om hvad hinanden har skrevet til de forskellige spørgsmål • Der må gerne opstå nye eksempler undervejs

12 Gruppeøvelse • Kig på jeres eksempler, vælg tre målgrupper, som I vil arbejde videre med:

13 Gruppeøvelse • Hvilke aktiviteter kunne jeres eksempler på børne- og unge-”grupper” have glæde af? – skriv alt ned Eksempel på noget en ung arbejdsløs kunne have glæde af: jobsamtaletræning, virksomhedspraktik, kompetenceafklaring, skrive ansøgninger, styrke deres CV, få styr på din økonomi, møde andre som har lykkedes med at få job – få gode fif og tricks, noget at udfylde dagen med osv.

14 Gruppeøvelse • Hvad kunne jeres KFUM og KFUK-forening tilbyde? • Hvad kunne I tilbyde allerede i morgen? • Hvad kunne I drømme om at kunne tilbyde i fremtiden?

15 Gruppeøvelse • Sammenskriv de nye temaer/målgrupper som I vil præsentere som udviklingsfokus for foreningens medlemmer. • Vær konkret, kort og præcis • Huske hvorfor, for hvem og hvordan

16 AHA!

17 Opsamling • Hvilke temaer og tendenser har vist sig gennem de to øvelser? • Hvad er de næste tre ting, som skal ske i bestyrelsen? Vær konkret • foreningsudvikling@kfum-kfuk.dk hjælper gerne… foreningsudvikling@kfum-kfuk.dk


Download ppt "Foreningsudviklingstesten. Temperaturmåling • Tegn skemaet af på et stykke A3 eller A4 (slide 4) • Svar på hvert spørgsmål ved at placere jeres forening,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google