Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation af materialer på personalemøde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Præsentation af materialer på personalemøde"— Præsentationens transcript:

1 Præsentation af materialer på personalemøde

2 Dagsorden Velkommen og formål med mødet
Introduktion til begrebet inkluderende læringsmiljøer Præsentation af 3 konkrete materialer Hvordan skal vi arbejde med materialerne på skolen? Afprøvning af materialerne i team Afrunding og tak for i dag

3 Formål med mødet Drøfte hvordan vi kan understøtte en skolekultur, der styrker inkluderende læringsmiljøer Få konkrete idéer, inspiration og materialer til at understøtte arbejdet med at styrke inkluderende læringsmiljøer Aftale hvordan vi vil arbejde med materialerne på vores skole

4 Inkluderende læringsmiljøer handler om:
At alle elever har ret til at være en ligeværdig del af et læringsfællesskab, hvor eleverne har mulighed for at bidrage, deltage aktivt og øve indflydelse At have fokus på helheden i læringssituationen fremfor på den enkelte elev At skabe brobygning mellem skolens almenpædagogiske færdigheder og den specialpædagogiske viden og erfaring i ressourcecenter og PPR Evt. at alle elever har særlige behov. Behovet knytter sig til læringssituationen og ikke til eleven

5 Dialog i teamet: Tal sammen ved bordene om: (ca. 5 min)
Hvilke udfordringer oplever du i forhold til at skabe et inkluderende læringsmiljø i din klasse?

6 Materialernes tilbliven
Materialerne er udviklet og afprøvet i samarbejde med lærere, pædagoger, skoleledelser, PPR og forvaltninger i Gribskov og Frederiksberg Kommune i Materialerne er udviklet af Amondo som en del af projekt ’Alle børn har lyst til at lære’, der har modtaget økonomisk støtte fra Egmont Fonden

7 3 materialer Billede af forside: Inspirationskatalog til lærere og pædagoger med konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Billede af forside: Refleksionsværktøj til team med inspiration til teammøder, når I ønsker at drøfte og udvikle inkluderende læringsmiljøer Billede af forside: Supervisionsværktøj til PPR- psykologer til supervision af lærer- og pædagogteam. Skoleledelse, PPR og team indgår i et arbejdsfællesskab omkring den udfordring, der skal arbejdes med

8 Hvordan skal vi arbejde med materialerne på skolen?
Forventninger til team: Hvordan skal Refleksionsværktøj og Inspirationskatalog bringes i anvendelse? Skoleledelsens rolle Ressourcecentrets rolle Løbende opfølgning og vidensdeling Tilbydes der supervisionsforløb til team? Osv…. Udfyldes efter behov…

9 Inspirationskatalog Dialog i teamet: (ca. 15-20 min)
Udfyld hver især arket ’Tag temperaturen’ Drøft jeres svar i teamet Find øvelser i Inspirationskataloget inden for de temaer, I ønsker at sætte fokus på Opsamling i plenum

10 Refleksionsværktøj Dialog i teamet: (ca. 15-20 min)
Udfyld sammen arket ’Motivationscirklen’ Drøft jeres overvejelser Opsamling i plenum

11 Næste skridt Opsamling på mødet i plenum:
Hvordan kan vi fremover styrke inkluderende læringsmiljøer i klasserne og på skolen? Afrunding: Hvad skal der ske nu? Hvornår følger vi op? Hvad har vi fået ud af mødet? Tak for i dag


Download ppt "Præsentation af materialer på personalemøde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google