Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ved egen kraft Marte Meo En udviklingsstøttende metode

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ved egen kraft Marte Meo En udviklingsstøttende metode"— Præsentationens transcript:

1 Ved egen kraft Marte Meo En udviklingsstøttende metode
Visionen for Trøjborg dagtilbud Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse

2 Hvad er Marte Meo En udviklingsstøttende metode, i forhold til samspil
En metode der tager udgangspunkt i det gode samspil En metode som kan anvendes til mange og som bliver brugt i alle aldersgrupper Metoden har en analyserende del og en handlingsdel Metoden har elementer man også kan arbejde med uden videoen

3 Hvorfor Marte Meo Metoden er en simpel metode, som tager udgangspunkt i det vi allerede gør i forvejen Det er nødvendigvis ikke noget nyt vi skal gøre, vi skal bare gøre det vi ved på en anden måde; med en anden bevidsthed Metoden ser på barnet i vanskeligheder, som et barn der endnu ikke har lært, hvad det skal gøre Derfor skal de voksne støtte barnet, der hvor barnet er i sin udvikling Marte Meo frigiver energi, da der kun arbejdes med få elementer ad gangen Marte Meo er med til at skabe en god atmosfære og udvikler barnets selvværd og robusthed

4 Hvordan gør man Det er altid den voksne, som er ansvarlig for en god atmosfære Brug en positiv stemmeføring Brug barnets navn positivt Spejl barnet positivt – vis dit gode ansigt Tempo – nogle børn er hurtige andre langsomme. Øjenkontakt – sørg for at være nærværende og ha` en god øjenkontakt, når du er i kontakt med barnet ”Løs nakke”, så du kan se alle børn og inddrage dem i fællesskabet Husk ikke at stille spørgsmål til et barn med meget lidt eller ingen sprog, det hæmmer barnet ikke at kunne svare - i stedet skal den voksne benævne barnet

5 Marte Meo elementerne At se barnets initiativ
Det barnet ser på – det barnet gør – det barnet siger – det barnet viser; glæde sorg usikkerhed, lettelse, frygt m.m. At bekræfte barnets initiativ Den nonverbale; med smil, mimik og kropsholdning Den verbale; sproglig bekræftelse, føler sig set og hørt, usynlig følelsesmæssig kobling – det udvikler selvværd At benævne eller sætte ord på barnets initiativer At sætte ord på og benævne sig selv er afgørende for, at et barn indgår i leg og samarbejde med andre – det sker typisk omkring 3 års alderen At følge barnets initiativ Jeg er her og jeg er til rådighed for dig Det er ikke alle initiativer der skal følges At hjælpe barnet med at udvælge et nyt initiativ Benævn barnets handling og fortæl, hvad barnet kan, må eller skal – den voksne viser vejen for en hensigtsmæssig handling Brug din stemmeføring til at skabe et andet fokus Få barnet ud af et uhensigtsmæssigt mønster At afvente barnets reaktion på den voksnes bekræftelse eller initiativ Et signal til barnet om, at jeg inviterer dig til at give din mening til kende, eller at være i et rart samspil med mig Når et barn får tid, får det mulighed for at reflektere og bearbejde de erfaringer det har gjort At sætte ord på egne handlinger Det skaber forudsigelighed Tryghed Samarbejde At kæde eller linke børn Gøre usynlige børn synlige – få dem til at se hinanden At få dem til at se sammenhænge, i forhold til ting Turtagning Dialog i samtalen At kunne vente på tur At give andre tur At kunne samarbejde

6 Positiv ledelse Tydelig start En venlig stemme og et rart ansigt
Sæt ord på, hvad du forventer af barnet Afvent barnets reaktion Gentagelser Trinvis guidning afpasset barnets alder Bekræft den ønskede adfærd Sæt ord på egne handlinger Tydelig afslutning

7 Legekompetencer Benævne sine egne initiativer
Når barnet udtaler sin idè, inviterer det andre børn med på en leg Hvis et barn, jeg går ind på toilet, så ved de andre børn, hvad han skal og at han kommer tilbage til legen. Hvis han gik uden at sige noget, ville der være fare for at legen gik i stykker. At benævne sine initiativer giver forudsigelighed og barnet kan formidle sig selv Se og følge andres initiativer Når et barn følger et andet barns initiativ, viser det barnet, at jeg gerne vil være sammen med den anden. Barnet viser også en evne til at ville samarbejde Lave lege lyde Gode legelyde fortæller de andre børn, at barnet gerne vil samarbejde, det kan være at snakke som en mor, eller lyde som en bil Det kan også være glædesudbrud over, at sandkagen lykkedes, her er det vigtigt at barnet kan dele sin glæde med de andre – det giver en samhørighed; vi er venner Benævne egne og andres følelser Det er vigtigt, at barnet selv lærer de forskellige følelser at kende; glad, ked af det, sorg og vrede Når barnet kender disse følelser, kan det bedre sætte sig ind i andre børns følelser Barnet udvikler selvregistrering, som er vigtigt for at kunne indgå i samspil med andre Tage tur Det er godt at kunne vente og lade andre komme til, når man leger og skaber venskaber Give og tage At sætte ord på, hvis man gerne vil have den røde klods, er en god ting at kunne i legen, så kommer man ikke til at vælte den andens tårn og den anden ved, hvilken hensigt den anden har Det giver tryghed, at vide, hvad hinanden vil Samtidig udvikler det evnen til at samarbejde Fordybelse Det er svært at lege med en som pludselig går videre til noget andet, så det er vigtigt for at holde på venskaber, at kunne fordybe sig sammen med andre

8 Tjekliste til meget aktive børn
Barnet sætter ord på egne initiativer Der bliver sat ord på barnets initiativer Barnet kan koncentrere sig svarende til sin alder Barnet bliver fulgt og bekræftet i de gode initiativer Barnet afslutter sine initiativer Barnet får hjælp til at afslutte sine initiativer, hvis det ikke selv gør det Barnet får hjælp til at udvælge de rigtige initiativer i handlingsøjeblikket Barnet omgives af en rar stemning Barnets navn bruges positivt

9 Tjekliste til børn der hele tiden vil være den første
De voksne ser barnets gode initiativer (også de følelsesmæssige) Barnets initiativer bliver fulgt Initiativerne bliver bekræftet Der er positiv ledelse Barnet mødes med en rar stemning og et venligt ansigt

10 Tjekliste ved børn der har spiseproblemer
Den voksne udøver positiv ledelse, herunder specielt om der er en god stemning Den voksne tager udgangspunkt i barnets initiativer Der er en tydelig markering af start Den voksne sætter ord på, hvad der skal ske Den voksne bekræfter den positive adfærd Der laves trinvis guidning

11 Professionel diagnose/analyse
Hvad den voksne/barnet kan Hvad den voksne/barnet skal lære

12 Samarbejdet med forældrene
Arbejdspunkter Der arbejdes ud fra, at det er det samme element, der arbejdes med hjemme og i institutionen Der arbejdes med et element ad gangen, med opfølgningssamtale med forældrene efter 1 måned Når barnet viser det kan magte det nye element, arbejdes der med det næste Der vil hurtigt vise sig resultater, da der er en synergieffekt, når vi voksne begynder at ændre på vores adfærd overfor barnet

13 Marte Meo Bekræft barnet positivt Se og følg barnets initiativer
Smil til barnet. Sig ”Jeg kan se du kan, flot”! Brug barnets navn Se og følg barnets initiativer Reager positivt på det barnet vil, følg de gode initiativer. Benævn barnets initiativer Jeg kan se, du kører med den blå bil! Benævn barnets følelser, også de negative Jeg kan se, du er glad, vred eller ked af det! Vis dit gode ansigt Vær positivt overfor barnet, sig ikke nej, men fortæl barnet positivt, hvad det kan, skal eller må! Link! Flyt orderne fra barn til barn Hør! Søren siger, han har fået nye sko! Se, Han vil gerne vise dig skoene! Benævn dine egne initiativer Vær forudsigelig – det skaber tryghed!


Download ppt "Ved egen kraft Marte Meo En udviklingsstøttende metode"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google