Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UDVIKLINGSKATALOG - A •være mere direkte og krævende overfor andre •påtage sig nye varierede opgaver noget oftere •bruge sin autoritet noget mere •træffe.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UDVIKLINGSKATALOG - A •være mere direkte og krævende overfor andre •påtage sig nye varierede opgaver noget oftere •bruge sin autoritet noget mere •træffe."— Præsentationens transcript:

1 UDVIKLINGSKATALOG - A •være mere direkte og krævende overfor andre •påtage sig nye varierede opgaver noget oftere •bruge sin autoritet noget mere •træffe hurtigere beslutninger •være mere eksperimenterende •være mere risikovillig •sætte sig mere igennem - også selv om det kan gå ud over andre •demonstrere en mere kraftfuld adfærd •konkurrere mere (med sig selv og andre) •udvikle mere tillid til sig selv og sine evner. Bl.a. ved at sammenligne sine egne resultater med andres •tage ordet noget oftere •vise initiativ og gå i spidsen Lavt “D” kan udvikle sig ved at:

2 •være mere åben i sin kontakt med andre •samarbejde oftere og med flere mennesker •gøre sin kommunikation mere åben og udadvendt •tale noget oftere og noget mere om sig selv, sin mening og sine overvejelser •være mere inspirerende for andre at lytte til/være sammen med •søge kontakt med andre mennesker - også dem, der ikke er bekendte (endnu) •blive bedre til at øve indflydelse på andre/overtale andre •“sælge” sig selv eller sine ideer noget oftere •give sig tid til sociale begivenheder •deltage i flere gruppeaktiviteter f.eks. arbejdsgrupper •øge sin indsigt i psykologiske emner/menneskelig indsigt •undervise andre UDVIKLINGSKATALOG - A Lavt “i” kan udvikle sig ved at:

3 UDVIKLINGSKATALOG - A •Give mere agt på forretningsgange, principper og rutiner •arbejde mere sammen med andre •være mere tålmodig med andre (tælle til 10) •være mere imødekommende og hjælpsom overfor andre menneskers meninger og behov •nå resultater på en stille og rolig måde •arbejde mere metodisk og struktureret •være mere stabil i sine aktiviteter •forbedre sin koncentrationsevne, når det drejer sig om regler, rutiner, detaljer m.v. •lytte noget mere, mere aktivt og længere tid ad gangen •tale mindre om sig selv, sin mening og sine følelser Lavt “S” kan udvikle sig ved:

4 UDVIKLINGSKATALOG - A •arbejde mere systematisk med tingene •forholde sig mere neutral i konfliktsituationer •være mere kritisk •arbejde langsommere og mere analytisk/tænke sig mere om •være mere agtpågivende overfor akkuratesser og detaljer •finde logiske argumenter og synsvinkler •fokusere mere på kvalitet frem for kvantitet •arbejde med et stabilt kvalitetsniveau over længere tid •acceptere, at det sociale element ikke altid er vigtigt/afgørende •være mere selvstændig •bruge mere tid på planlægningsarbejde •være mere regelmæssig - komme og gå til tiden m.v. Lavt “C” kan udvikle sig ved:

5 UDVIKLINGSKATALOG - B •Tænke mere over mulige konsekvenser inden han/hun reagerer •Lytte mere, og mere aktivt til andres tanker, følelser og erfaringer •Lære mere om hvordan f.eks. forhandlingssituationer kan blive til vinde/vinde situationer •Forklare om sine overvejelser i en aktuel sag i stedet for blot at meddele sin konklusion •Lære at deltage i en gruppe uden nødvendigvis at være lederen eller den styrende •Udvikle mere takt og diplomati i kommunikation og samvær med andre •Blive bedre til at give andre anerkendelse og ros, når det er fortjent Højt “D” kan udvikle sig ved:

6 UDVIKLINGSKATALOG - B •Udvikle en mere realistisk vurdering af mennesker og situationer, d.v.s. at vurdere såvel negative som positive sider •Strukturere sine arbejdsmetoder for at opnå mere orden og bedre udnyttelse af tiden •Udvikle evner til at være bestemt og direkte i løsningen af konflikter •Være villig til at lytte til samt overveje mindre positive tanker og følelser som andre giver udtryk for •Være mere konsekvent i opfølgningen af detaljer •Blive bedre til at styre sin tid •Være mere kritisk overfor sit tidsforbrug i forbindelse med møder og samtaler med andre Højt “i” kan udvikle sig ved:

7 UDVIKLINGSKATALOG - B •Udvikle sin evne til at acceptere forandringer •Lære at sige fra og stå fast på sine synspunkter •Tage initiativ til at få skabt klarhed i situationer, der synes vanskelige og uoverskuelige •Tage nogle udfordringer op •Udvikle mere fleksibilitet i sin arbejdsform og metoder •Være på udkig efter mulige forbedringer, d.v.s. nemmere og hurtigere metoder, der kan effektivisere arbejdsrutiner Højt “S” kan udvikle sig ved:

8 UDVIKLINGSKATALOG - B •Skabe bedre balance mellem ønsket om perfektion og den tid der anvendes på den aktuelle sag •Reagere mindre defensivt og selv-forsvarende, når hans arbejdsindsats drøftes •Moderere sin kritik af andre og deres arbejde, ved at overveje såvel det følelsesmæssige aspekt som det objektive og faktuelle •Dele sin viden og indsigt med andre på en ikke- nedvurderende og ikke- fordømmende måde •Være mere åben og villig til at give udtryk for sin følelser •Udvikle mere villighed til at diskutere sine arbejdsmetoder •Være mere fleksibel overfor andres måder at gøre ting på •Undgå en alt for sort-hvid og stiv tankegang, og ikke altid forlange at have “fuldstændig ret” Højt “C” kan udvikle sig ved:


Download ppt "UDVIKLINGSKATALOG - A •være mere direkte og krævende overfor andre •påtage sig nye varierede opgaver noget oftere •bruge sin autoritet noget mere •træffe."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google