Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk Til underviserne Voksne beskriver og italesætter ofte sig selv med de ord, som voksne brugte om dem, da de var børn. Mange.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk Til underviserne Voksne beskriver og italesætter ofte sig selv med de ord, som voksne brugte om dem, da de var børn. Mange."— Præsentationens transcript:

1 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Til underviserne Voksne beskriver og italesætter ofte sig selv med de ord, som voksne brugte om dem, da de var børn. Mange voksne med ADHD er ikke blevet mødt med den nødvendige forståelse, da de var børn, og de har derfor heller ikke den nødvendige forståelse for deres egne vanskeligheder. Den forståelse, accept og anerkendelse, de har af andre, gælder sjældent dem selv. De kommer derfor tit til at bebrejde sig selv eller italesætte sig med ord som: ”Jeg skal bare tage mig sammen” eller ”Jeg burde kunne gøre det bedre”. Dette kan komme til at blokere for, hvordan de kan komme videre – derfor bliver deres selvforståelse og selvtænkning helt central. ©Jenny Bohr –

2 5. kursusgang, grå Velkommen
Tegninger af Amalie Bohr Emne: Selvindsigt, selvværd og selvtillid ©Jenny Bohr –

3 Dagens program Emne og Kursusstruktur
Siden sidst, har I gjort jer nogle overvejelser? Hvordan er det gået med de positive tanker? 1 Introduktion til dagen i dag (10 min.) 3 Undervisning og spørgsmål (40 min.) 4 Pause (20 min.) 5 7 Afrunding og opsamling ©Jenny Bohr –

4 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Har du det sådan? Tvivler du på, om du kan ændre noget? Synes du, du burde kunne gøre det bedre? Bebrejder du dig selv? Tænker du dårligt om dig selv i forhold til de ting, der er svære for dig? Synes du eksempelvis, at det er pinligt, at du har svært ved at huske aftaler? Mangler du selvtillid? Er dit selvværd lavt? ©Jenny Bohr –

5 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Den måde, du tænker om dig selv, har stor betydning for dine muligheder Hvis du skal ændre noget i dit liv, må du først og fremmest ændre den måde, du forstår dig selv. Den måde, du tænker om dig selv, kan hæmme eller øge dine muligheder for at handle anderledes. Hvis ”Jeg burde kunne gøre det bedre” ikke har hjulpet indtil nu, så er det nok ikke den rigtige tænkning. Du kan i stedet tænke: ”Hvad er det, der kommer i vejen for mig?” ©Jenny Bohr –

6 ”Jeg gør det godt, når jeg kan…”
Prøv at tænke: ”Jeg gør det godt, når jeg kan…” Når det ikke går godt, må jeg prøve at finde ud af, hvad der kommer i vejen for mig - så jeg kan finde en måde at løse det på. ©Jenny Bohr –

7 Jeg gør det godt hvis jeg kan, betyder:
At når det ikke går godt, er det, fordi noget kommer i vejen for mig - at noget er svært for mig. Jeg må selv, eller med hjælp fra andre, finde ud af, hvad der kommer i vejen for mig, så det kan blive løst. For mennesker med ADHD kan det være mange forskellige vanskeligheder, der kommer i vejen. Det gælder om at finde ud af lige præcis, hvad der kommer i vejen for mig – i hvilke situationer. Det gælder om at få indsigt i egne særlige forudsætninger – den unikke person man er. ©Jenny Bohr –

8 Ressourcer og vanskeligheder
Ressourcer er vigtige for at finde frem til det, man er særlig motiveret for og god til. Vanskeligheder er vigtige for at finde ud af, hvad der kommer i vejen for en. Det kan hjælpe til at finde ud af, hvilken hjælp eller forståelse der kan være relevant. - og ikke mindst: For at kunne sætte realistiske forventninger til sig selv, således at man kan leve op til sine egne forventninger. ©Jenny Bohr –

9 Balancen mellem ressourcer og vanskeligheder
Hvis vi fokuserer for meget på ressourcer, risikerer vi at overse vanskelighederne, og vi kan komme til at sætte for store krav og forventninger. Hvis vi fokuserer for meget på vanskelighederne, risikerer vi at overse ressourcerne og dermed vigtige veje til motivation og handling. ©Jenny Bohr –

10 Selvindsigt - Selvforståelse
Nogle voksne med ADHD kan have en lidt urealistisk indsigt i sig selv. Det kan være smerteligt at skulle erkende, at der er noget, som er svært for en. Man kan have et stort ønske om at kunne alt det, som andre kan - og på den samme tid. Eller man kan have så meget fokus på det, der er svært, at man ikke ser alt det, man er god til! ©Jenny Bohr –

11 Selvindsigt - Selvforståelse
For at få en realistisk selvindsigt, er det nødvendigt at kigge grundigt på sig selv - at kigge på det der er svært - og at se på det, som man er særligt god til, særlige styrker eller ressourcer Mennesker med ADHD har, ligesom alle andre mennesker, både noget der er svært for dem, og noget de er rigtig gode til! ©Jenny Bohr –

12 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Livsindstilling Oplevelsen af os selv og oplevelsen af andre har afgørende betydning for vores indstilling til tilværelsen Når vi forstår, hvordan og hvornår vi forholder os positivt og negativt til os selv og andre, får vi også mulighed for at skabe ændringer Det sete afhænger af øjnene der ser, og vi ser det, vi kigger efter ©Jenny Bohr –

13 Livsindstilling Er glasset, halv tomt eller halv fuldt?

14 En ny selvforståelse giver ny overbevisning.
En overbevisning om, at du kan gøre noget ved det, du gerne vil - at du har værdi. Når du går ud i verden med denne overbevisning, vil du helt automatisk selv fremskaffe beviserne for overbevisningen - som en selvopfyldende profeti. Prøv det. Tro det. Gør det . ©Jenny Bohr –

15 Det er ikke let, og det vil tage tid
Men hvis du tror, du ikke kan……… så får du ret! ©Jenny Bohr –

16 Mindreværd, Ligeværd, Mereværd
©Jenny Bohr –

17 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Mindreværd Jeg er ikke OK – Du er OK  (- +) Denne livsindstilling eksisterer hos mennesker, som basalt set føler sig ude af stand til at gennemføre noget selv. De føler, at alle andre mennesker omkring dem er i stand til at gennemføre de opgaver, som de selv ønsker at kunne klare. Mindreværdsfølelse og oplevelsen af ikke at kunne slå til er stærkt hæmmende for menneskers muligheder. ”Uanset hvad jeg gør, går det altid galt for mig, men du er bare så heldig!” - er en typisk indstilling. De viger gerne for, at andre kan overtage scenen. ©Jenny Bohr –

18 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Mereværd Jeg er OK – Du er ikke OK  (+ -) Den livsindstilling ses ofte hos mennesker, der føler sig forfulgte og gjort til ofre. De bebrejder andre og ydre omstændigheder deres problemer og elendigheder. Hvis noget går galt i fx et gruppearbejde, har de aldrig en del af ansvaret. Det er de andres manglende kompetencer, der er årsag til ”misseren”. De afviser andre, og har det bedst alene. ©Jenny Bohr –

19 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Ligeværd Jeg er OK – Du er OK  (+ +) Mennesker, der opfatter sig selv og andre som OK, kan løse problemer på en konstruktiv og udbytterig måde. Man accepterer og respekterer andre mennesker, og man har et grundlæggende positivt livssyn. Her tror man på sig selv og på andre. Man vil respekteres, som den man er, og udviser andre den samme respekt. Når man har denne indstilling til livet, så giver man plads til forskelligheder. Alle har ret til at have deres mening, så længe de har respekt for deres medmennesker og sig selv. ©Jenny Bohr –

20 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Forstå dine vanskeligheder som en forklaring på, at noget er svært for dig - ikke som en undskyldning for ikke at gøre noget At noget er svært betyder ikke, at vi ikke kan eller skal det. Men vi kan have brug for at øve os mere, eller vi kan have brug for hjælp for at klare det. - at nogen eller noget kan hjælpe os. ©Jenny Bohr –

21 Det bedste du kan gøre er, at blive rigtig god til at VÆRE DIG.
©Jenny Bohr –

22 ©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
Den gode stol Skriv et positivt, anerkendende udsagn om hver af de andre. På skift sætter I jer i den gode stol, og alle de andre kommer med deres udsagn til jer. ©Jenny Bohr –

23 De gode udsagn skal I tage med i jeres ”rygsæk”
©Jenny Bohr –

24 Vi skriver ned og laver et mindmap på alle dine gode egenskaber

25 Forstå, acceptere og anerkende sig selv
I bund og grund handler det om, at: Forstå, acceptere og anerkende sig selv ©Jenny Bohr –

26 Opsamling og afrunding
Er der spørgsmål? Er der løse ender, der skal samles op? Hvordan har dagen været? Næste kursusgang vil handle om at arbejde med mål Til næste gang: fortsæt med at skrive positive ting ned hver dag – send dem eventuelt på sms til hinanden eller underviserne Tak for i dag ©Jenny Bohr –


Download ppt "©Jenny Bohr – www.jb-cps.dk Til underviserne Voksne beskriver og italesætter ofte sig selv med de ord, som voksne brugte om dem, da de var børn. Mange."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google