Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De næste 3 timer skal I Til gavn for jeres mission - beboerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De næste 3 timer skal I Til gavn for jeres mission - beboerne"— Præsentationens transcript:

1 De næste 3 timer skal I Til gavn for jeres mission - beboerne
Have viden om netværk – tips og ideer til at etablere, udvikle, pleje og deling i netværk Tale om, hvorledes I kan bruge personer fra jeres netværk ind i boligorganisationens udvikling og drift Til gavn for jeres mission - beboerne

2 Resultat af de 3 timer kan være
Højere grad af anvendelse af personer, ressourcer, kompetencer fra jeres netværk ind i boligorganisationens udvikling og drift At I fremover i højere grad er med til at dagsordensætte de almene boliger i en bredere sammenhæng – initiativer i forhold til eksempelvis lokalpolitik, det gode boligmiljø Styrket bevidsthed om kvaliteten ved netværk

3 Speed Dating - De gode relationer …

4 Korte møder Hvad betyder ordet NETVÆRK for dig?

5 Korte møder Hvordan har du det med at dele erfaringer med andre?

6 Korte møder Hvordan har du det med at være sammen med mange mennesker?

7 Korte møder Er du én, der taler mest eller lytter mest?

8 Interview Hvad er baggrunden for, at I har fået ideen til dette års program om NETVÆRK? Hvad håber I, der kommer ud af disse 3 timer om NETVÆRK? Kan I komme med eksempler på, hvorledes brugen af netværk har gavnet den opgave, som deltagerne her løser i det daglige?

9 De gode ingredienser i det gode netværksmøde – det gør vi her i dag!
INSPIRATION – i form af korte oplæg, iscenesættelse af dialoger, sparring, videndeling RELATERING TIL EGEN HVERDAG: Hvordan kan I bruge dette? Giver det mening i jeres sammenhæng? Hvad skal der til for at I kan sætte dette i værk i praksis? SPARRING og DELING AF VIDEN

10 De gode ingredienser i det gode netværksmøde – det gør vi her i dag!
NETVÆRKS- eller RELATIONSSKABENDE AKTIVITETER: To og to, tre og tre – dialog, anerkendende interviews, rundbordssamtaler, skabelse af det tillidsfulde rum DELTAGERINVOLVERING – så meget som muligt KLAR PRAKTIK – struktur, lederskab, klare opgaver

11 Fra gruppe til et netværk – fra gruppe til team
Hvad sker der, når en netværksgruppe kommer til at fungere – eller en gruppe bliver til et team? Netværket/teamånden er først til stede, når der skabes relationer mellem deltagerne, som gør dem interesserede i hinanden, og når der opstår en vilje til at hjælpe hinanden ud over det nødvendige. Hvordan skabes dette????

12 Interviewøvelse – vær nysgerrig
Hvilket spørgsmål vil jeg gerne have svar på i løbet af disse dage? Proces: Sid for dig selv i 3 min og skriv dem ned på en stor post it med navn på, gå herefter sammen med en makker og del jeres spørgsmål. Gå herefter sammen med et andet par (4 mands grupper) og del jeres spørgsmål. Hæng jeres spørgsmål op på brown paper. Brown paperen har overskriften: De Brændende spørgsmål Proces: I løbet af dagene vil vi løbende tage spørgsmålene op og hører hvor langt I er kommet med dem. (ex: gennem en walk’n’talk, middagen)

13 Interview hinanden i 7 ½ min om:
Hvilke netværk er du i (fritid, privat, arbejde)– udover bestyrelsesarbejdet? Din rolle (formand, deltager..)? Hvilke berøringsflader har du kontakt med i de netværk? (eksempler: håndværkere, arkitekter, konfliktløsere, mæglere, kendskab til etablering af legepladser, underholdere til fester, viden om særlige udsatte beboere, viden og erfaringer med inspirerende opgangsmøder, beboermøder, jurister etc.) Nævn 1-2 ideer til at anvende disse berøringsfladers ressourcer i et bestyrelsesarbejde

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Det kommer ikke af sig selv …

23 Opgave: Rundt om bordet
På skift skal I fortælle de øvrige ved bordet om vigtige pointer fra jeres interviewøvelse: Om de berøringsflader I har fortalt om og Om disse personers ressourcer og om Hvordan de kan inddrages i bestyrelsesarbejdet Bordvært noterer stikord / guldkorn på styreark

24 Stille skarpt på egne ideer
Du skal fremstille et SKILT ved hjælp af de materialer, der er blevet lagt frem: Karton og tape Skriv på skiltet de personer fra din berøringsflade og de ideer, du har til at inddrage i bestyrelsesarbejdet

25 Fernisering Gå ud på gulvet med jeres SKILT
Gå sammen i mindre grupper (2-4) Hvad kunne I tænke jer at få uddybet? Hvad kan I anerkende hinanden for?

26 TAK FOR DENNE GANG…


Download ppt "De næste 3 timer skal I Til gavn for jeres mission - beboerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google