Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektlederkursus Modul 1 - Processer 1. Projektlederkursus Hvad er målet for projektlederen ? -Det er at sikre at et projektmål nås -Og allervigtigst.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektlederkursus Modul 1 - Processer 1. Projektlederkursus Hvad er målet for projektlederen ? -Det er at sikre at et projektmål nås -Og allervigtigst."— Præsentationens transcript:

1 Projektlederkursus Modul 1 - Processer 1

2 Projektlederkursus Hvad er målet for projektlederen ? -Det er at sikre at et projektmål nås -Og allervigtigst at skabe forudsigelighed 2

3 Projektlederkursus Ledelse hvad er det ? -Det er blandt andet at få andre til at udføre delopgaver, så delmål og hovedmål nås 3

4 Projektlederkursus Projektledelse er: -Metode -Planlægning -Koordinering -Kommunikation om mål og vigtighed -Korrektion og risikostyring -Støtte og læring 4

5 Projektlederkursus Ledelsesstil, hvordan skal den være? -Afhænger af situation og kultur 5

6 Projektlederkursus En ledelsesstil Projektlederen -Er den der er dygtigst og ved bedst -Møder tidligst og går senest hjem -Har ikke plads i kalenderen, da han/hun altid har travlt -Når han har sagt noget, forventer han at alting forstået og bliver udført -Ændre opgaven dagen før aflevering 6

7 Projektlederkursus En anden ledelsesstil kunne være: Projektlederen -At skabe indsigt, forståelse og ejerskab -Hvad er udgangspunktet -Hvad er målet -Hvordan kommer vi derhen -Mål for den enkelte -Følger op, lytter, forstår og vejleder. -Sikre at alle projektdeltagere er lidt klogere ved projektafslutning end ved start 7

8 Projektlederkursus Projektprocessen 8

9 Projektlederkursus Stage gate proces Innovation Gate 1 Gate 2 Gate 3 Koncept Konstruktion Gate 4 Produktion Prototype 0-serier Gate 5 Mål 9

10 Projektlederkursus Inden projektet igangsættes/gate1: Grundspecifikation -Foreløbig grundspecifikation -Målsætninger -ønsker -Arbejde ”on the fly” -Forventninger budget/tid -er det realistisk – er den fyldestgørende 10

11 Projektlederkursus Inden projektet igangsættes/start Planlægning -Hvem er interessenterne? -hvordan skal de informeres/inddrages? -Tids/aktivitetsplan -Reserver tid til det uforudsete -Er der ressourser til rådighed? -Rapporterings frekvens og til hvem? -Risikovurdering -Teknisk, tid, resourser etc. -Kickoff med projektgrupper for at opnå fælles forståelse og ejerskab -Mål til den enkelte projektmedarbejder -Hvordan vil du følge projektfremdrift? -Kritisk vej - planlægning 11

12 Projektlederkursus Rapportering – Mulig gør indsigt og ejerskab hos din projektstyringsgruppe - 14 dage+ 14 dage Aktiviteter Beslutninger Nu 12

13 Projektlederkursus Gate Innovation Hvad er opnået ? Hvad har vi afklaret ? - Lav liste Hvor langt er vi nået ? 13

14 Projektlederkursus Gate 2 Opnået resultat -Er du tilfreds med resultatet af fasen? -Nåede holdet de mål der var forventet? Tænk risiko: -Hvad kan gå galt fremadrettet? -Teknisk -Projektmæssigt -Kan en model afhjælpe usikkerheder -Har alle interessenter sagt ja til gate resultatet? -Er der punkter i grundspecifikationen der kan blive svære at opfylde? Planlæg næste fase -Tilret specifikationer og få det godkendt -Er budget/tid mv efter planen? -Ellers meld det ud -Er du tryg ved den valgte løsning? -Er det stadigvæk de rigtige projektdeltagere? -Planlæg den næste fase 14

15 Projektlederkursus Gate 2 Koncept Liste til opfyldelse 50%25%75% 15

16 Projektlederkursus Gate 3 Opnået resultat -Er du tilfreds med resultatet af fasen? -Nåede holdet de mål der var forventet? Tænk risiko: -Hvad kan gå galt fremadrettet? -Teknisk -Projektmæssigt -Kan en model afhjælpe usikkerheder -Har alle interessenter sagt ja til gate resultatet? -Er der punkter i grundspecifikationen der kan blive svære at opfylde? Planlæg næste fase -Tilret specifikationer og få det godkendt -Er budget/tid mv efter planen? -Ellers meld det ud -Er du tryg ved den valgte løsning? -Er det stadigvæk de rigtige projektdeltagere? -Planlæg den næste fase Nu skal den endelige specifikation foreligge 16

17 Projektlederkursus Gate 4 Konstruktion 50%25%75% 17

18 Projektlederkursus Gate tjek lister: • Afspejling af realitets tjek af projekt præmisser både mht. formål og økonomi • Virksomheds eller produkt specifikke krav og kriterier • Kontrol i forhold til grundspecifikation • Review af projekt planer og budget for den næste fase • Afklaring fra/af alle interessenter i projektet • Læring fra fasen og dokumentation af læring 18

19 Projektlederkursus D-I-S tjekliste 19

20 Projektlederkursus Hvis det ikke går som det skal ! -Vær ærlig overfor dig selv og andre -Udarbejd alternative plan -Få den godkendt -Kommunikere til projektgruppen -Husk det går ikke nødvendigvis gnidningsfrit i resten af projektet -Skab ny forudsigelighed 20

21 Projektlederkursus Konklusion -Godt begyndt – halvt fuldendt -En klart kommunikeret proces sikrer fremdrift -En tæt opfølgning på klarer mål sikrer forudsigelighed -En dygtig projektleder der giver sit team indsigt, mål, opmærksomhed og ejerskab når sine mål lidt lettere 21


Download ppt "Projektlederkursus Modul 1 - Processer 1. Projektlederkursus Hvad er målet for projektlederen ? -Det er at sikre at et projektmål nås -Og allervigtigst."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google