Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

[indsæt selv arbejdspladsnavn og dato]

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "[indsæt selv arbejdspladsnavn og dato]"— Præsentationens transcript:

1 [indsæt selv arbejdspladsnavn og dato]
Dialogmøde om trivsel [indsæt selv arbejdspladsnavn og dato]

2 Start med at vælge ét fokusområde. Max. 10 minutter

3 Introduktion 10-15 minutter
Velkomst og præsentation [indsæt selv ansvarsgruppens formål og mål med mødet. I skal desuden præsentere jer selv og give deltagerne mulighed for at hilse på hinanden og tale sammen om deres forventninger til mødet]

4 Hvad er et dialogmøde? Et møde, hvor:
vi sammen drøfter og prioriterer vores vigtigste trivselstemaer. vi fokuserer på muligheder og løsninger; den anerkendende tilgang. alle får mulighed for at komme til orde. vi ender med forslag til løsninger på de vigtigste temaer. vores løsningsforslag danner grundlag for en handleplan. Arbejdsform: 2 møder à ca. 2 timers varighed. Hvert møde har 3-4 runder og foregår skiftevis i grupper og i fællesskab. Spørgsmål eller kommentarer?

5 De 2 dialogmøders forløb ca. 2 x 2 timer
1. Introduktion til dialogmødet og trivselstemaer (fælles) 2. Dialog om trivselstemaer (grupper) Hver deltager påpeger forhold som fungerer og forhold, som bør forbedres. Herefter drøfter og beskriver gruppen forholdene nærmere. 3. Prioritering af trivselstemaer (fælles) Grupperne præsenterer de temaer, de har arbejdet med, og der foretages en prioritering af de vigtigste temaer ved hjælp af en afstemning. Møde 2 1. Opstart og endelig beslutning om trivselstemaer (fælles) 2. Dialog om handlemuligheder (grupper) Grupperne arbejder med at finde handlemuligheder for de højest prioriterede temaer. IGLO-skema bruges til at konkretisere handlingerne. 3. Opsamling og handleplan (fælles) Gruppernes arbejde udstilles. Ansvarsgruppen trækker de vigtigste temaer frem og oplyser plan for det videre forløb. 4. Evaluering (fælles) Dialog om udbyttet af metoden

6 Møde 1 Temaer for dagens møde Det vi er glade for og vil bevare
[Hvis dialogmødet foregår efter en kortlægning / trivselsmåling skal I selv indsætte de trivselstemaer, som ønskes behandlet på møde 1. Opstil fx emnerne som nedenfor] Det vi er glade for og vil bevare Det vi vil forbedre og udvikle Samarbejdet med kolleger Klare mål Osv. Rettidig information Opgavefordeling

7 2. Dialog om trivsel 45-60 minutter
I skal arbejde i grupper på [6-8 – indsæt korrekt antal]. I jeres grupper skal I gøre følgende: Vælg en referent. Drøft trivselstemaerne ud fra spørgsmålene: Hvad vil vi gerne bevare? Hvad kan vi gøre bedre? Hvordan påvirker forholdet vores arbejdsdag og hænger det sammen med andre forhold som opgaver eller relationer til kolleger/ledelse/borgere/klienter? Find frem til vigtige undertemaer, som der skal arbejdes videre med. Referenten noterer alle temaer undervejs. Beslut sammen, hvad der skal præsenteres for jeres kolleger. Skrives evt. på et flipover-ark til præsentation [se eksempel næste slide]

8 Flipoverark - designforslag
Forhold vi ønsker at mbevare / få mere af Forhold vi ønsker at udvikle

9 3. Prioritering af trivselstemaer (fælles) 30-40 minutter
Præsentation af gruppernes temaer og hvad man har talt om. Temaer prioriteres ved håndsoprækning. Vi arbejder videre med [fx 2-3 – indsæt tal] temaer, som får flest stemmer. Alle vælger sig ind på et prioriteret tema og arbejder på møde 2 videre med løsningsforslag i nye grupper. Ok at oprette flere grupper inden for samme tema.

10 Kort evaluering Hvad har vi fået ud af dagens møde?
Hvad skal der ske på næste møde?

11 Dialogmøde om trivsel Møde 2
[indsæt arbejdspladsnavn og dato]

12 Møde 2 Program for møde 2 1. Opstart og endelig beslutning om trivselstemaer fra møde 1 (fælles) 2. Dialog om handlemuligheder (grupper) Grupperne arbejder med at finde handlemuligheder for de højest prioriterede temaer. IGLO-skemaet bruges til at konkretisere handlingerne 3. Opsamling og handleplan (fælles) Gruppernes arbejde udstilles. Ansvarsgruppen trækker de vigtigste temaer frem og fortæller om plan for det videre forløb 4. Evaluering (fælles) Dialog om udbyttet af metoden og om man ønsker at bruge den igen

13 1. Opstart og beslutning om trivselstemaer
Har vi prioriteret de rigtige temaer? [indsæt listen med prioriterede temaer fra møde 1]

14 2. Dialog om handlemuligheder (grupper) 45-60 minutter
Når de nye grupper er dannet, arbejder I med løsningsforslag: Vælg en referent. Hvert tema drøftes ud fra, at man ønsker at forbedre forholdet. Temaer som I er utilfredse med: Hvordan finder vi løsninger? Temaer som I er tilfredse med: Hvordan skaffer vi os mere af dette? (udfyld flipover-ark som huskeliste) Brug IGLO-skemaet til at blive konkrete. Hvem skal gøre hvad og hvornår? Tal om: Hvem skal handle (individ, gruppe, ledelse og/eller organisation)? Hvilke ressourcer kræver det? Hvornår kan det sættes i gang og af hvem? [Eksempel på design af flipoverark og IGLO-ark følger]

15 Flipoverark – designforslag
Forhold vi ønsker at bevare / få mere af Løsningsforslag Forhold vi ønsker at udvikle Løsningsforslag Her står temaer fra dialog om trivsel

16 Individ Gruppe Ledelse Organisation
Kilde: Teamledelse med det rette twist, NFA 2008

17 3. Opsamling og handleplan (fælles) Ca. 30 minutter
Udstilling af gruppernes løsningsforslag på flipover-ark. Deltagerne går på besøg hos hinanden og lader sig inspirere. Referenten bliver ved gruppens ark for at fortælle og svare på opklarende spørgsmål. Ansvarsgruppen går med rundt til grupperne og ser efter fælles temaer. Ansvarsgruppen runder af med opsummere de vigtigste temaer. Alle deltagere har mulighed for at supplere ansvarsgruppen.  Til sidst: Ansvarsgruppen indsamler alle gruppers ark og skriver forslagene ind i en prioriteret handleplan.

18 Opsamling og handleplan (fortsat)
Det skal der ske nu: [indsæt punkter om, hvordan I samler op på dagens møde. Hvordan udarbejdes handleplanen, og hvornår går man i gang?] [Vær tydelig på, at ikke alle forbedringer kan sættes i gang på én gang. Nogle temaer kan måske ikke realiseres med det samme pga. økonomi og andre temaer skal måske kortlægges grundigere, før man går man i gang?]

19 Samlet evaluering Hvad er det vigtigste udbytte af dialogmøderne?


Download ppt "[indsæt selv arbejdspladsnavn og dato]"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google